Postřehy z krajů

V předjaří jsem absolvoval několik návštěv jednání krajských rad v jednotlivých regionech. Od těch úplně standardních, která se odehrávají v úzkém kruhu členů krajských rad, až po vrcholová jednání s představiteli některých krajů. Mohlo by se zdát, že tato jednání si budou podobná jako vejce vejci, ale není tomu tak. Pravdou je, že problémy, které trápí odboráře v jednotlivých krajích, jsou hodně podobné, nebo úplně stejné. Rozdílné jsou však názory na řešení problematiky, a tím i úspěšnost při vyjednávání.

Rád se s vámi podělím o své postřehy z jednotlivých krajů. Tedy z těch, které jsem stihl do uzávěrky tohoto čísla Bulletinu navštívit.

První v pořadí byla 11. března krajská rada Středočeského kraje, která dlouhodobě bojuje s těžkou situací v zařízeních sociálních služeb v jižní části kraje. Po urputném hledání se nakonec podařilo najít společný termín jednání s hejtmanem Středočeského kraje MVDr. Josefem Řihákem. Zástupci krajské rady se dohodli na společném jednání, kterého se zúčastní i předsedkyně Dagmar Žitníková, v termínu 18. dubna. Doufejme, že toto jednání bude úspěšné a jeho účastníkům se podaří najít společnou řeč při řešení společné problematiky.

Jako další následovala 14. března krajská rada Praha. Pokud si vzpomínám na začátek práce této krajské rady a na situaci a prestiž, prostě v jakém stavu převzala vedení její nynější předsedkyně Růžena Menšíková, musím konstatovat, že došlo k obrovskému posunu k dobrému. Krajská rada, tak řečeno, vstala z popela a její nynější působení se dá považovat za velmi aktivní. Její členky a členové se poctivě připravují na každé jednání, stejně poctivě na jednání rady i na jednání s magistrátem. Právě na magistrátu nebyli příliš nadšeni z aktivní účasti zástupců KR v jednotlivých výborech a komisích, přesto se paní Menšíkové podařilo získat statut stálého hosta na jednání zdravotního výboru kraje Praha.

V zasněžené Jihlavě se 18. března sešla krajská rada kraje Vysočina. Na první pohled by se mohlo zdát, že toto zasedání bylo úplně běžné a rutinní, ale i tady se řešila velmi závažná problematika. Hledání cest, jak zabránit velmi negativnímu jednání zaměstnavatelů se zaměstnanci, je dost složité. Jednotlivé členky rady upozornily na špatnou situaci ve zdravotnických zařízeních i zařízeních sociálních služeb.

Další v pořadí byla krajská rada Ústeckého kraje. Její zasedání dne 19. března bylo zaměřeno na dokonalou přípravu následného jednání s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a vedoucím odboru zdravotnictví Petrem Severou. Na tomto jednání dal hejtman dost široký prostor k vyjádření všem přítomným členkám a členům krajské rady, kteří sdělili své názory a postřehy z jednotlivých resortů. Postupně se hovořilo o lázeňství, sociálních zařízeních, zdravotnických zařízeních i hygienické službě a společně se hledalo řešení načrtnuté situace. Zároveň odezněl i příslib, že toto jednání nebylo v žádném případě ojedinělým aktem a další vzájemná jednání budou v budoucnu určitě následovat.

Hned druhý den poté, 20. března, se uskutečnilo společné jednání zástupců krajské rady Pardubického kraje a České asociace sester s prvním náměstkem hejtmana Pardubického kraje Ing. Romanem Línkem, MBA, vedoucím odboru zdravotnictví KÚ Ing. Miroslavem Gregorem a místopředsedou představenstva akciové společnosti sdružující nemocnice Pardubického kraje Ing. Jiřím Benediktem. Tady je potřebné velmi vyzvednout práci předsedkyně krajské rady Ivany Burešové, která dokázala připravit jednání na velmi vysoké úrovni. Představitelé kraje i členky krajské rady měli k sobě velmi korektní přístup, vzájemnou důvěru i respekt, což není běžným jevem. Ing. Línek informoval o scénáři transformace nemocnic v kraji, společném představenstvu, memorandu s VZP a aktuální ekonomické situaci. Rovněž bylo ihned naplánováno další jednání, které se uskuteční v květnu 2013 ke změnám ze Scénáře efektivní transformace akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji.

Následující jednání bylo 26. března v Ostravě, kde zasedala krajská rada Moravskoslezského kraje. Krajská rada projednala běžné body týkající se jejich každodenní práce a hlavní pozornost členky krajské rady věnovaly přípravě jednání s hejtmanem a radními Moravskoslezského kraje. Toto je asi nejbolavější bod práce, protože se dlouho nedařilo najít termín ke společnému jednání. Telefonické výzvy byly dlouhodobě ignorovány, ale v okamžiku, kdy píšu tento článek, tady máme potěšující informaci, kterou je stanovený termín společného jednání s hejtmanem – uskuteční se 22. dubna. Snad nebude žádným negativním znamením to, že si nás naplánovali až na sedmnáctou hodinu. Držte nám palce. Příště vám sdělím, jak jsme dopadli.

Poslední ze sbírky jednání, kterého jsem se stihl zúčastnit, bylo zasedání krajské rady Jihomoravského kraje v Brně, které se uskutečnilo 28. března. Tato rada pracuje dlouhodobě na velmi vysoké úrovni a je opravdu aktivní. Již samotné vedení jednání bylo na výborné úrovni, pragmatická předsedkyně Marie Preisová sypala jednu informaci za druhou a společně pak hledali řešení problému. Postupně se projednala problematika denního fungování našich organizací až po činnost v regionálních mezinárodních projektech. Pragmatický přístup a vysoká prestiž přinesly rovněž vysokou úspěšnost v jednání s Krajským úřadem Jihomoravského kraje o obsazení míst v jednotlivých výborech a komisích. Výsledkem je statut stálého hosta v obou výborech – MUDr. Pavel Sychra je ve výboru pro zdravotnictví a Marie Preisová ve výboru sociálních služeb. Výborná práce!

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám