Prosinec 2010

 

 

 

 

 

20. prosince

 • Ministr zdravotnictví Leoš Heger byl místopředsedkyní odborového svazu Ivanou Břeňkovou informován o situaci ve Fakultní nemocnici Bulovka.

  16. prosince

 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila předvánoční oslavy pořádané Unií zaměstnavatelských svazů ČR. Na oslavě měla možnost projednat vážné věci nevážně.

  14. prosince

 • Jednala výkonná rada odborového svazu.
 • Jednala dozorčí rada odborového svazu.

  13. prosince

 • Jednání rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková. Rada mimo jiné projednala celostátní setkání zástupců základních organizací, které se bude konat počátkem příštího roku.
 • Společného jednání výkonné rady a dozorčí rady se společně účastnili bývalí a nově zvolení členové těchto orgánů.

  10. prosince

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s dalšími předsedy OS zúčastnila jednání s předsedou Senátu ČR Milanem Štěchem. Přítomní na jednání zhodnotili dosavadní spolupráci a otevřeli některá možná témata pro jednání v příštím roce.
 • Na Úřadu vlády se konalo 87. zasedání pléna Rady hospodářské a sociální dohody. K bodu 2.1. Analýza financování sociálních služeb a postup přípravy novely zákona o sociálních službách vystoupila za ČMKOS se stanoviskem předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková. Uvedla, že odbory požadují, aby sociální služby v ČR fungovaly jako služby obecného zájmu a aby k nim měli přístup všichni občané. Žitníková současně připomněla, že zaměstnanci sociálních služeb jsou velmi špatně finančně ohodnocení a že je potřeba jejich situaci řešit. Dále uvedla, že odbory se pozastavují nad tím, že současný premiér Petr Nečas i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek o finančním podhodnocení zaměstnanců vědí a že bohužel pro zlepšení situace nic neudělali, i když mohli.

  9. prosince

 • V budově OS se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby, které vedla řídící sekce MUDr. Gacka Slavíková. Jednání se účastnila předsedkyně KR Praha Růžena Menšíková a také odborní zástupci SZÚ. Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková se účastnila jednání sekce ze své pozice garanta sekce za výkonnou radu.
 • K problémům projektu bipartitního dialogu se sešla místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková s ředitelem kanceláře MPSV Zdeňkem Kadlecem.
 • Nad připomínkami ČMKOS k návrhům regulačních dopadů k zákoníku práce jednala pracovní skupina ČMKOS. OS na jednání zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • Po ukončení jednání se konala předporada k tripartitě.
 • Místopředseda OS Mgr. Ladislav Kucharský jednal s představiteli Nadace Friedricha Eberta o připravovaných vzdělávacích aktivitách v roce 2011 a jejich finančním krytí ze strany nadace.
 • Připomínkového řízení mezi Ministerstvem zdravotnictví a odbory k novele zákona o zdravotním pojištění se zúčastnili zástupci OS a ČMKOS. Jednání se konalo na Ministerstvu zdravotnictví a zúčastnění projednali sporné body návrhu s tím, že v zásadních otázkách úpravy paragrafu 13 nedospěli ke shodě. Zástupci ministerstva odborům sdělili, že mají připravenou pozměněnou úpravu dotčeného paragrafu. Přítomní zástupci odborů (místopředseda ČMKOS Mgr. Václav Pícl, předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková, JUDr. Vít Samek z ČMKOS a JUDr. Zuzana Chudobová z OS) se rozhodli, že odbory vyčkají na zaslání upraveného návrhu.

  8. prosince

 • Zaměstnanci veřejných služeb a veřejné správy stávkovali a pořádali veřejná shromáždění na podporu stávky.
 • Bc. Dagmar Žitníková se zúčastnila protestního shromáždění na podporu stávkujících v Olomouci. Před budovou Krajského úřadu se sešlo cca 700 lidí vyjadřujících nespokojenost se stavem veřejné sféry v ČR.
 • Místopředseda OS Mgr. Ladislav Kucharský moderoval protestní shromáždění na podporu stávkujících ve Zlíně. Bouřlivý pískotem a skandováním dali přítomní najevo nespokojenost s jednáním vlády ČR. Akce se zúčastnilo cca 350 lidí.
 • Odborová organizace FN Motol uspořádala společné setkání zaměstnanců stávkujících i sympatizantů přímo v nemocnici. Akce se účastnil právník ČMKOS JUDr. Vít Samek, expertka OSZSP ČR pro ekonomiku Ing. Tereza Havelková, místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. Stranu zaměstnavatele zastoupil náměstek FN Motol Ing. Jiří Čihař.

  7. prosince

 • V Domě odborových svazů se konala tisková konference k plánované stávce. Za OS vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

  6. prosince

 • Jednal krizový štáb ČMKOS. Poslední organizační podrobnosti stávky řešily předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková a vedoucí organizačního oddělení Ing. Šárka Tikovská.

  3. prosince

 • Pracovní tým připravující podkladový materiál pro plenární schůzi tripartity jednal o rámcové informaci o východiscích k novele zákona o sociálních službách. Jednání se zúčastnili předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková a místopředseda OS Mgr. Ladislav Kucharský. Žitníková se obrátila na sociální partnery s požadavkem, aby podpořili OS v jeho stanovisku nezavádět pro zaměstnance v sociálních službách pásmové odměňování. Stanovisko podpořili zástupci Asociace samostatných odborů.
 • Bipartitního dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se v Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem účastnila místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková.
 • V Praze na Barrandově se konal 3. reprezentační ples firmy AGEL. Akce se na pozvání odborářů zúčastnila předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková.

  2. prosince

 • Konference odborové organizace FN1 Plzeň, kterou vede Bc. Krasimir Vasilev, se účastnila jako host místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková společně s regionálním pracovníkem Václavem Matouškem. Konference se vedle svých obvyklých bodů zaměřila na přípravu a důvody stávky dne 8. prosince.
 • Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo vypořádání připomínek k novele zákona o zdravotním pojištění. Oborový svaz zastupovaly předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, právnička JUDr. Zuzana Chudobová a ekonomka Ing. Tereza Havelková.
 • Podobné články

  Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

  Březen 2024

  V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

  Únor 2024

  26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

  Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

  Leden 2024

  29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

  Načíst další
   
  Napište nám