Prosinec 2011

27. prosince

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková si na MPSV vyzvedla podklady pro jednání dotační komise pro rok 2012.

 

22. prosince

 • · Posledního jednání dozorčí rady OS v roce 2011 se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Dozorčí rada diskutovala s předsedkyní o dalších možnostech rozvoje OS a výhledu na rok 2012.

 

21. prosince

 • · V České Kamenici v Ústeckém kraji se sešli zástupci odborové organizace zařízení sociálních služeb s majorem Daňkem z krajské inspekce Policie ČR. Strany si vyměnily informace o zákroku policie při vyšetřování údajné krádeže.

 

19. prosince

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou LOKu MUDr. Martinem Englem a místopředsedou téže organizace MUDr. Milošem Volemanem o situaci v odměňování a o dalších společných postupech při prosazování oprávněných požadavků zaměstnanců ve zdravotnictví.

 

16. prosince

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová se setkaly se zástupci Platformy zdravotních pojištěnců. Zástupci odborů a pojištěnců rekapitulovali dosavadní spolupráci a domlouvali se na dalších aktivitách pro rok 2012.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala společně se všemi předsedy odborových organizací Krajské zdravotní, a.s., se zaměstnavateli. Odbory nesouhlasí s návrhem na snížení objemu prostředků na mzdy, naopak požadují splnění slibu, který dal ministr na zvýšení platů/mezd.

 

15. prosince

 • · Na Úřadu vlády se uskutečnila 95. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Na podnět předsedkyně OS Dagmar Žitníkové se mimořádně projednávala situace ve zdravotnictví. Jednání nebylo pro odbory uspokojivé, strana vlády (Ministerstvo zdravotnictví) dál interpretovala svůj výklad úhrad pro rok 2012 a odbory tvrdily, že v úhradové vyhlášce není dostatek financí nejen na zvýšení platů a mezd, ale ani na zabezpečení současného rozsahu poskytované péče. Závěrem se tripartita usnesla, že se zdravotnictví projedná na mimořádném zasedání plenární schůze v polovině února.
 • · Po ukončení bodu ke zdravotnictví místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednání tripartity opustila a účastnila se jednání krajské rady Ústeckého kraje v Lázních Teplice v Čechách, a.s. Výborné prostředí zajistil předseda odborové organizace Martin Vacek.

 

14. prosince

 • · Zástupci ČMKOS a předsedové některých odborových svazů jednali s představiteli České národní banky o vývoji ekonomiky v letošním roce a o výhledech na rok příští. Za ČNB jednání řídil guvernér Ing. Miroslav Singer, PhD, za stranu odborů předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • · V Pardubicích se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání Krajské rady s hejtmanem Radko Martínkem. Projednávala se situace v nemocnicích a sociálních zařízení kraje. Byla domluvena následující schůzka k problematice nemocnic kraje.

 

13. prosince

 • · Poslední zasedání výkonné rady v roce 2011 projednávalo aktuální situaci v resortech a návrh rozpočtu OS na rok 2012.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání zástupců ČMKOS se zaměstnavateli, které se zabývalo současnou ekonomickou situací. Odbory a zaměstnavatelé se domlouvali na užší spolupráci při podávaní návrhů na zmírnění dopadů hospodářské krize.

 

12. prosince

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková seznámila na krátké schůzce předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila se situaci v sociálních službách a ve zdravotnictví.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se společně s právničkou Mgr. Ivanou Štěpánkovou krátce sešla se zástupcem zaměstnavatelů k evropské otázce migrace zaměstnanců.
 • · Na MPSV se sešli sociální partneři na jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky. Obsahem jednání byla informace k dotačnímu řízení na rok 2012. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková pozvala na jednání zástupce krajů, aby byly všechny informace vyvážené a kompletní. V závěru jednání požádali zaměstnavatelé a odbory řídícího týmu, náměstka ministra Ing. Davida Kafku, aby sdělil ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi, že se odbory a zaměstnavatelé obávají vývoje v sociálních službách v roce 2012. V návrhu státního rozpočtu nejsou na sociální služby dostatečné finanční prostředky a hrozí snížení kvality služeb a omezování péče. Odbory a zaměstnavatelé žádají ministra, aby podpořil pozměňovací návrh poslance PaedDr. Josefa Novotného. Jednání pracovního týmu se účastnila také místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • · V podvečerních hodinách se uskutečnilo neformální jednání výkonné rady.

 

9. prosince

 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková sledovala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávání změny zákona k ochraně veřejného zdraví, který ovlivní postavení zaměstnanců a ochranu zdraví občanů.

 

8. a 9. prosince

 • · V pražském hotelu Olšanka se konala dvoudenní konference BOZP a její specifika v odvětvích zdravotnictví a sociálních služeb. Konference se uskutečnila v rámci projektu Bipartitní dialog v odvětvích. OS skvěle zastoupili s odborným příspěvkem inspektoři BOZP Zbyněk Moravec a Petr Kopečný. Na závěr konference vystoupila s příspěvkem předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

8. prosince

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala se zástupci odborové Zdravotnické trojky o dalším společném postupu. Odboráři se opět shodli, že je potřeba pokusit se jednat s premiérem.

 

7. prosince

 • · V Praze na Palackého náměstí se uskutečnila poslední veřejná tisková konference odborové Z3. Za OS vystoupily předsedkyně Dagmar Žitníková a členka výkonné rady Jaroslava Carrasco.
 • · Po ukončení akce se v odpoledních hodinách konalo společné setkání současných i minulých zaměstnanců odborářů z ústředí odborového svazu, kterého se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

6. prosince

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Bc. Václavem Krásou a předsedou sociální komise krajů Miloslavem Čermákem k projednání dalšího společného postupu při prosazení zvýšení finančních prostředků pro sociální služby. Všichni partneři společně prosazují i zvýšení platů zaměstnancům v sociálních službách.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se zástupci odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem k problematice odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Ke konkrétnímu závěru nedošlo.

 

5. prosince

 • · Třináctá veřejná tisková konference se konala v Plzni. Konference se zúčastnili odboráři z fakultní nemocnice a především z nemocnic holdingu kraje , kde jsou zaměstnanci nejvíce ohroženi. Konference se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • · Jednání rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Rada projednávala aktuální situaci a vnitroodborové záležitosti. Předsedkyně OS informovala členy Rady o akcích Z3.

  2. prosince

 • · Dvanáctá veřejná tisková konference se konala v Hradci Králové. Konference se zúčastnili i odboráři z fakultní nemocnice, kteří mají samostatnou organizaci. Předsedkyně ZO Michaela Špinová vyjádřila údiv nad současným chováním pana ministra a srovnávala plnění jeho slibů s dobou, kdy šéfoval nemocnici. Konferenci moderovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • · Jednání stálého výboru pro zdravotnictví a skupiny k řešení udržitelnosti zaměstnanců ve zdravotnictví při EPSU se v Bruselu účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  1. a 2. prosince

 • · V polském Popielówku se konalo jednání II. řídícího týmu projektu „Spící obr“, které zhodnotilo dosavadní akce a připravilo osnovy pro konání dalších seminářů a konzultací a závěrečné konference projektu v Praze. Jednání se zúčastnili místopředseda OS Ladislav Kucharský a Ing. Terezie Písařová.

  1. prosince

 • · Zástupci Z3 jednali o přípravě happeningu v Praze. Za OS se schůzky zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a novinářka Marie Klírová.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly s premiérem Petrem Nečasem o požadavku OS zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách o 10 % a přeřadit pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky do „zdravotnických tabulek“ a o celkové situaci v resortu. Obě zástupkyně OS premiérovi připomněly jeho působení na pozici ministra práce a sociálních věcí a žádaly ho o podporu svého požadavku. Premiér uznal, že zaměstnanci jsou dlouhodobě podhodnocení, a slíbil, že bude o možnosti zvýšit dotace poskytovatelů, aby se mohly zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách, jednat s koalicí.Národní rady osob se zdravotním postižením NRZP Václavem Krásou a náměstkem hejtmana Karlovarského kraje Miloslavem Čermákem.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám