Prosinec 2012

20. prosince

* Jednání Rady hospodářské a sociální dohody se za odborový svaz účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Na programu byl bod k situaci ve zdravotnictví. Bod k problematice sociálních služeb byl přesunut na únorové jednání tripartity.

 

19. prosince

* Společného jednání k projektu násilí na pracovišti v Praze se v budově Unie zaměstnavatelských svazů ČR účastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a referentka Andrea Beranová. Projekt je financován z Norských fondů.

 

18. prosince

* Vybraní předsedové odborových svazů se účastnili předporady ČMKOS k jednání Rady hospodářské a sociální dohody. OS zastoupila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Zaměstnanci odborového svazu se společně sešli, aby zrekapitulovali úspěchy a neúspěchy roku. Na neformální posezení se dostavili i zaměstnanci, kteří v současné době užívají  důchod. Setkání bylo příjemným vzpomínáním, diskusí, jak to má v době vánoční být.

* Ve Zlíně jednala krajská rada s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem o budoucí spolupráci krajské rady a Zlínského kraje. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

13. a 14. prosince

* Konference k sociálnímu dialogu se v Bruselu účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Konference zhodnotila současnou úroveň dialogu mezi odbory a vládami. Zaměřila se na budoucí postoje odborů k sociálnímu dialogu.

 

12. prosince

* Jednala sekce k členské základně odborového svazu. Za vedení se účastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

* Současně jednala sekce lázeňství za účasti zástupců zaměstnavatelů a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Za vedení OS se účastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Po jednání sekce lázeňství následovala tisková konference k problematice lázeňství.

 

11. prosince

* Jednala výkonná rada OS.

* V odpoledních hodinách se sešel krizový štáb, aby zhodnotil dosavadní postup a následně se zaměřil na úhradovou vyhlášku, která, pokud vyjde v předloženém návrhu, bude mít fatální dopady do fungování nemocnic. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

10. prosince

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Odborový svaz bude spolupracovat na projektu k násilí ze strany třetích osob v zařízeních sociálních služeb a zdravotnických zařízeních v Praze.

* Členové vedení svazu se sešli s vedením Odborového svazu dřevo, lesy, voda. Jednali o postojích svazů ke slučování a následných krocích.

* V odpoledních hodinách začalo jednání výkonné rady OS.

 

7. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v Poslanecké sněmovně sešla s ministrem financí a místopředsedou strany TOP 09 Miroslavem Kalouskem kvůli finanční situaci v sociálních službách.

 

6. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání ZO zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje zúčastnila jejich členské schůze, kterou měli odboráři excelentně připravenou.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se zástupci ČMKOS setkala s předsedou Senátu Milanem Štěchem. Předvánoční setkání se stala již tradicí a odbory si na něm s druhým nejvyšším ústavním činitelem vyměňují názory na dění ve společnosti. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková informovala Milana Štěcha o kritické situaci ve zdravotnictví.

 

5. prosince

* V Poslanecké sněmovně se na svém prvním jednání sešla Asociace krajů ČR. Na ustavující schůzi asociace vystoupili se závažnými sděleními hejtmanům zástupci krizového štábu odborů, pacientů a nemocnic. Za OS informovala hejtmany o rizicích navrhované úhradové vyhlášky předsedkyně Dagmar Žitníková. 

 

4. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský jednali se zástupci Ministerstva zdravotnictví o dodatku ke smlouvě o Zdravotnických novinách, které vydává společnost Ambit media jako jediný oprávněný vydavatel periodika registrovaného pod touto ochrannou známkou.

 

3. prosince

* V Bratislavě se uskutečnila schůzka partnerů vzdělávacích aktivit partnerských svazů a Nadace Friedricha Eberta. Byly projednány a definitivně upraveny akce na rok 2013. Schůzky se za OS zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.

* Krajská rada Zlínského kraje jednala s novým náměstkem hejtmana a radním zodpovědným za oblast zdravotnictví MUDr. Lubomírem Nečasem. Jednání probíhalo v srdečné atmosféře a odbory si se zástupcem Zlínského kraje vyměnily informace o situaci v nemocnicích a na zdravotnické záchranné službě. Za vedení OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám