Prosinec 2014

18. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednaly spolu s předsedou LOKu Martinem Engelem s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem o prioritách resortu pro rok 2015. Na jednání ministr zopakoval, že se snaží resort stabilizovat ekonomicky a personálně a že úhradová vyhláška pro rok 2015 umožní zvýšení platů a mezd, jak bylo deklarováno. Účastnici jednání se shodli, že jednou z dalších priorit by měl být zákon o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče. Závěrem bylo konstatováno, že v lednu se všichni sejdou znovu a sdělí své priority pro rok 2015.

 

17. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se zástupcem firmy spravující finanční majetek OS k projednání finanční strategie pro rok 2015.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zástupci Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) hodnotila práci asociace a projednávaná témata.

 

16. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešly s výborem a členy ZO ZZS hlavního města Prahy, aby si předali informace o aktuální situaci na záchrance.

* Jednání o části odměňování v Pardubické krajské nemocnici, a.s., se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

15. prosince

* Rada Českomoravské konfederace odborových svazů se zabývala trvalými úkoly, aktuální situací a hodnotila průběh slavnostního Sněmu ČMKOS. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

12. prosince

* V Krajské zdravotní, a.s., jednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s předsedy odborových organizací a zaměstnavatelem o dodatku ke kolektivní smlouvě, který by zajistil zvýšení základních mezd o vládou slíbených 5 %. Po jednání došlo v následujících dnech k dohodě.

 

11. prosince

* Sekce pracovníků hygienické služby zrekapitulovala činnost v roce 2014 a naplánovala činnost pro rok 2015. Hlavní priority sdělili sekci hlavní hygienik Vladimír Valenta a ředitelka Jarmila Rážová. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

10. prosince

* V Bruselu se jednání zástupců odborů veřejných služeb sektoru zdravotnictví a sociálních služeb zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Odbory nesouhlasí s liberalizací a privatizací zdravotnictví a sociální péče, nesouhlasí se změnou směrnice o pracovní době a se zhoršením pracovních podmínek zaměstnanců.

 

9. prosince

* Již samostatně jednaly dva nejvyšší orgány OS – výkonná a dozorčí rada.

* V odpoledních hodinách jednali předsedkyně OS a záchranáři – členové výkonné rady OS s poslanci, kteří mají vztah ke zdravotnické záchranné službě, a to napříč politickým spektrem. Účastníci diskutovali o možnosti otevřít a doplnit sociální program pro záchranáře a zabývali se možnostmi zlepšení fungování zdravotnické záchranné služby jako celku.

 

8. prosince

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konal kulatý stůl k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb., „k výkonu povolání nelékařů“. Části jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která poukázala na akutní problémy. Zopakovala, že většina pracovišť je personálně poddimenzovaná, nízké počty sester a ostatních zdravotníků ve směnách umožňuje personální vyhláška. Nemocnice se začínají potýkat s nedostatkem sester. Řešení příčiny není až tak v legislativě, ale v ekonomice. Podfinancované nemocnice v minulých letech přistoupily na snížení stavů zdravotnických pracovníků, letošní mírně zvýšené úhrady neumožnily nápravy předchozích let.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na Ministerstvu práce a sociálních věcí spolu s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým sešli s náměstkyní ministryně Zuzanou Jentschke Stőcklovou, aby projednali témata tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku na rok 2015.

* V podvečer se konala první část jednání výkonné rady OS, které bylo společné s jednáním dozorčí rady OS.

* Na Magistrátu hlavního města Prahy se konalo jednání k problémům ve ZZS Praha, jednání se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Radní Ing. Radek Lacko a ředitel odboru zdravotnictví PhDr. Tomáš Klinecký si vyslechli důvody nespokojenosti odborů s vedením ZZS Praha.

 

3. prosince

* S Ing. Michaelem Vierecklem se sešla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, aby společně projednali a připravili jednání zástupců odborů z psychiatrických nemocnic a léčeben k připravované reformě péče o nemocné.

 

2. prosince

* Krizový štáb odborů, zaměstnavatelů a pacientů se sešel, aby projednal návrh úhradové vyhlášky na rok 2015. Jednání krizového štábu se zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp.

* Poté se účastníci přesunuli na Ministerstvo zdravotnictví, aby jednali o podobě úhradové vyhlášky s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.

* Odpoledne se účastníci jednání sešli znovu, a to se zástupci zdravotních pojišťoven. Všech jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Odpoledne se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zúčastnila na pozvání předsedy Krasimira Vasileva konference I. odborové organizace ve FN Plzeň. Před konferencí pozdravila, současně s předsedou Vasilevem, nového ředitele FN MUDr. Václava Šimánka. Odboráři byli seznámeni s výsledkem jednání předsedy odborové organizace s ředitelem.

 

1. prosince

* Jednání pléna tripartity se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která vystoupila ke dvěma bodům. V bodu situace ve zdravotnictví požádala premiéra o svolání samostatného jednání s odbory a zaměstnavateli k úhradové vyhlášce na rok 2015. V bodu různé požádala, aby se při novele zákoníku práce rozšířilo ustanovení, že pásmové odměňování lze použít u všech zaměstnanců pouze v jejich prospěch, což znamená, že nelze zaměstnanci přiznat nižší platový stupeň, než mu náleží podle délky praxe.

* Připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., k odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví, se v budově Ministerstva práce a sociálních věcí účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám