Prosinec 2015

22. prosince

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zastoupila na úřadu vlády předsedkyni Dagmar Žitníkovou a podepsala za odborový svaz historicky první kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání výboru ZO OSZSP Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

 

21. prosince

* Vláda projednávala pro odborový svaz, konkrétně pro sekci pracovníků hygienické služby, dva zásadní body. Návrh kolektivní dohody vyššího stupně byl prvním návrhem pro státní zaměstnance, vyjednávaným od března roku 2015. Návrh novely zákona o potravinách předložilo Ministerstvo zemědělství, tímto návrhem chtělo odebrat Ministerstvu zdravotnictví část kompetencí. Odborový svaz se oběma návrhům věnoval a lobboval ve prospěch zaměstnanců hygieny a obyvatel. Při projednávání byla místopředsedkyně Ivana Břeňková v předsálí jednání vlády.

 

17. prosince

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

15. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl jednali se zástupci firmy Cheque Déjeuner s.r.o.

 

14. – 16. prosince

* Ve vzdělávacím centru Mezinárodní práce v Turínu se konala závěrečné konference projektu k otázce důstojné práce, náboru a udržení členů odborů a sociálního dialogu. Projekt byl realizován pro vybrané země Evropy. Českou republiku reprezentovali zástupci odborů veřejných služeb sdružených v EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb). Konference se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

14. prosince

* V Praze se konalo setkání lektorů zapojených do projektu ČMKOS Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních. Setkání se za OS zúčastnili místopředseda Lubomír Francl a regionální pracovníci Vladimír Andrejch a Václav Matoušek.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* V odpoledních a podvečerních hodinách jednalo plénu tripartity, které mělo na programu mimo jiné aktuální situaci ve zdravotnictví. K problematice špatných pracovních podmínek – nízkých platů a přetěžování pracovníků – vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Za odbory opět připomněla, že hlavním důvodem problémů je podfinancování zdravotnictví a také nízké platby státu za jeho pojištěnce. Tripartita se na základě návrhu odborů shodla na nutnosti zvýšení plateb státu za jeho pojištěnce.

 

11. prosince

* V Praze v hotelu Olšanka se konala závěrečná konference k projektu ČMKOS Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedové Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

* Místopředsedkyně Ivana Břeňková jednala se zástupci ochrany veřejného zdraví za stranu odborů a Ministerstva zdravotnictví za účelem udržení systému dozoru.

 

10. prosince

* V Bruselu se konalo plenární zasedání zástupců evropských odborů z nemocničního sektoru a sociálních služeb se zástupci zaměstnavatelů. Odbory a zaměstnavatelé se zaměřili na otázku náboru, udržení zaměstnanců v resortech, systém vzdělávání zaměstnanců a otázku minimální mzdy. Za odborový svaz se sociálního dialogu na evropské úrovni účastní místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se ve večerních hodinách zúčastnil schůze ZO OSZSP ČR Domova Ždírec.

 

7. a 8. prosince

* Jednala výkonná rada OS.

 

7. prosince

* V budově OS se konalo společné jednání zástupců OS veřejných služeb sdružených za ČR v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Jednání a přípravy společných akcí se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a referentka pro mezinárodní činnost Lucie Kučírková.

* Vláda zařadila jako bod jednání návrh kolektivní dohody vyššího stupně pro státní zaměstnance. Projednání se společně s příslušnými OS za OSZSP ČR zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

4. prosince

* Konalo se závěrečné kolo výběrového řízení na ředitele/ředitelku FN Královské Vinohrady. Do výběrové komise byla jmenována za OS místopředsedkyně Ivana Břeňková, za odborovou organizaci FNKV předsedkyně Milada Králová.

 

3. prosince

* Konference Sdružení lázeňských míst ČR se konala v krásných prostorách Lednického zámku. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Ocenění za práci pro lázeňství získal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 

1. prosince

* Tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví projednal materiál aktuální situace ve zdravotnictví, stav prací k zákonu o neziskových zdravotnických organizacích. Materiály byly prodiskutovány a upraveny do podoby, která bude na programu jednání tripartity dne 14. prosince.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám