Prosinec 2023

21. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu se zástupci odborářů z Uherskohradišťské nemocnice sešla s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem kvůli odměňování zaměstnanců a přesčasové práci lékařů a dalších zdravotníků od 1. ledna 2024. Jednání se konalo ve velmi konstruktivní atmosféře. Hejtman přislíbil, že se podle potřeby zúčastní i jednání přímo v nemocnici.

19. prosince

* Na poslední poradě v roce 2023 řešilo vedení OS projekt stabilizace členské základy a spuštění intranetu odborového svazu. Smyslem všech aktivit je přiblížit členům i nečlenům práci odborů.

18. prosince

* Na OS se s předsedkyní Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyní Janou Hnykovou sešli regionální manažeři a inspektoři BOZP na pravidelném metodickém dni.

14. prosince

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednala Strategická skupina pro personální stabilizaci resortu zdravotnictví. Obsahem byly návrhy na zřizování dětských skupin, vytváření rovných příležitostí při zaměstnávání ve zdravotnictví a statistická data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V odpoledních hodinách se konal webinář pro členy odborového svazu pod názvem ,,Pracovněprávní novinky pro rok 2024“, přednášel JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

13. prosince

* V základní odborové organizaci Chovánek – dětské centrum se konala členská schůze, kde se řešila budoucnost této organizace. Za vedení OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se on-line zúčastnil jednání o navýšení mezd ve Státních léčebných lázních Janské Lázně v roce 2024.

12. prosince

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Odpoledne se konalo on-line jednání pracovní skupiny zdravotnických záchranářů ke zvyšování kompetencí.

11. prosince

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Na odborovém svazu zasedala sekce nemocnic, vyhodnocovala dopady vyjednávání k platům a mzdám. Stanovila si plán činnosti na rok 2024.

* Odpoledne společně jednaly výkonná a dozorčí rada OS.

8. prosince

* Před polednem byla na Ministerstvu zdravotnictví podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

* Další on-line setkání zástupců odborových organizací nemocnic Středočeského kraje na téma strategie kolektivního vyjednávání pro rok 2024 se konalo v odpoledních hodinách. Probíral se další postup při kolektivním vyjednávání na základě závěrů jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Za vedení OS se jednání zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

7. prosince

* Dopoledne jednal na Ministerstvu práce a sociálních věcí tripartitní pracovní tým pro sociální otázky, probírala se připravovaná legislativa, důchodová reforma a další témata. Za vedení OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

* Na Ministerstvu zdravotnictví podepsali ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, předseda Sekce mladých lékařů ČLK Jan Přáda, prezident ČLK Milan Kubek, předseda LOK-SČL Martin Engel a předsedkyně OS Dagmar Žitníková dohodu ke vzdělávání, úpravám zákoníku práce a k odměňování.

* Odpoledne se konalo on-line jednání sekce sociál, probírala se aktuální situace v sociálních službách, nedostatek personálu a odměňování.

6. prosince

* Uskutečnilo se on-line jednání sekce pro práci s členskou základnou. Na programu byl plán práce na rok 2024 a příprava propagačních materiálů a akcí sekce.

5. prosince

* Zástupci odborů a Unie zaměstnavatelských svazů ČR se sešli s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou kvůli fungování Fondu kulturních a sociálních potřeb.

4. prosince

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednali o problémech v hygienické službě a zdravotních ústavech členové sekce pracovníků hygienické služby. Za OS se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se opět sešli zástupci Sekce mladých lékařů ČLK, České lékařské komory a odborů s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho týmem. Na jednání se dohodly parametry dohody, která bude uzavřena mezi všemi účastníky k další práci přesčas ve zdravotnictví, vzdělávání a novele zákoníku práce.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil formou on-line prvního kola kolektivního vyjednávání ve Státních léčebných lázních Janské Lázně o mzdách v roce 2024.

* Odpoledne se uskutečnilo jednání sekce nelékařských pracovníků, členky sekce připravily návrhy pro jednání s hlavní sestrou a plán činnosti na rok 2024.

1. prosince

* V Lékařském domě se sešli zástupci OSZSP ČR, Sekce mladých lékařů ČLK a LOK-SČL k řešení situace po jednání s premiérem a k návrhu na rozdělení objemu financí.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám