Průměrné platy v sociálních službách v letech 2009 – 2012

Tak jako každý rok přinášíme přehled platů v odvětví sociální péče, tedy v zařízeních, která jsou řízena krajskými úřady, statutárními městy a obcemi s rozšířenou působností, a v ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Toto čtení není příjemné, porovnáme-li nominální platy těchto zaměstnanců se mzdami v nepodnikatelské sféře v celém národním hospodářství, protože valná část průměrných platů v jednotlivých kategoriích nedosahuje průměrů, které jsou oficiálně zveřejňovány ČSÚ.

Ptát se, proč tomu tak je, je písnička, kterou naši zaměstnanci-odboráři dobře znají. Na sociální péči je rok od roku poskytováno méně a méně peněz, než by toto odvětví zasluhovalo. Ačkoli naše společnost stárne, je sociální péče zanedbávána a na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíží jako na odsávání peněz z rozpočtu státu.

Je smutné, že ač vedení odborového svazu každoročně požaduje adekvátní navýšení prostředků na provoz sociální péče, nedostává se mu náležité pozornosti. Jen neplněné sliby už po léta zůstávají místo požadovaného a přislíbeného zvýšení mzdových prostředků, aby konečně došlo ke zvýšení platů zaměstnanců, kteří záslužnou a mnohdy vyčerpávající službu pro stát vykonávají. Tomu pak také odpovídají průměrné nominální a reálné platy v tomto odvětví, jak dokládá níže uvedená tabulka zpracovaná z dat uvedených Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:36

Odměny v sociálních službách

Odměny v sociálních službách budou pro všechny zaměstnance a bude záležet pouze na ředitelích jednotlivých organizací, zda si o dotační titul požádají.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:26

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:26

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Načíst další
 
Napište nám