První hodiny zajišťovacího fondu

Vážené členky, vážení členové OSZSP ČR! V těchto dnech se nám rozjíždí práce se Zajišťovacím fondem a zdá se, že to bude práce hodně těžká a nadmíru mravenčí. Chodí nám první seznamy a taky už naběhly první platby. Usilovnost a smysl pro povinnost nám (myslím tím vás všechny, včetně nás na ústředí) tedy zřejmě nechybí. Avšak spousta chyb, které doprovázejí hlášenky i platby hned od začátku, nás trošku překvapila.

Možná se k vám nedostaly informace v dostatečné míře, možná naše vysvětlovací kampaň na krajských konferencích měla být ještě důraznější a podrobnější. V každém případě se ale musíme umět s problémy porvat, a tak vás tímto žádám o podání pomocné ruky.

U plateb je největším hříchem jejich zasílání na provozní účet spolu s podílem členských příspěvků. To opravdu nelze a z důvodu transparentnosti je potřebné dodržet stanovené číslo účtu, kterým je pro Zajišťovací fond 77990022 kód banky 0800

Dalším velmi bolavým bodem jsou variabilní symboly. Při tvorbě variabilního symbolu (VS) pro platbu do zajišťovacího fondu (ZF) vychází odborová organizace z evidenčního čísla odborové organizace, kde dvojčíslí 22 na začátku bude nahrazeno kombinací čísla 5 a 6 a příslušného měsíce pro určení měsíce platby. Další identifikační čísla organizace zůstávají stejná: 51 – leden, 52 – únor, 53 – březen, 54 – duben, 55 – květen, 56 – červen, 57 – červenec, 58 – srpen, 59 – září, 60 – říjen, 61 – listopad, 62 – prosinec.

To znamená, máte-li například číslo základní organizace 22 0602 3103, tak variabilní symbol za platbu za měsíc červenec bude 57 0602 3103.

Já vím, určitě si teď řeknete: ať si to tam v té Praze najdou, hlavní je, že jsme to poslali! Ale pokud bereme v úvahu, že plateb je měsíčně několik set za členské příspěvky, několik set za Zajišťovací fond a k tomu spousta dalších bankovních operací, které musí svaz provádět v souvislosti se svým fungováním, tak to už tak jednoduše nevypadá. Prosím tedy všechny zainteresované, aby dávali velký pozor na údaje při placení.

V souvislosti s platbou nám již chodí i hlášenky (seznamy osob) do Zajišťovacího fondu. Tady je situace o dost lepší než u plateb. Přesto bych vás chtěl velmi pěkně poprosit o zasílání elektronických hlášenek. Papírové musíme pracně přepisovat a je to opravdu dost velká práce, dostat do počítače cca 26 000 jmen, kde se rozlišuje 8 různých základních údajů u každého zadaného člověka. Při jednoduchém vynásobení musíme správně zaznamenat údaje ve 208 000 položkách. A to už je nářez.

Chci na tomto místě poděkovat všem lidem v základních organizacích i na ústředí OS, kteří se aktivně podílejí na rozběhu Zajišťovacího fondu. Věřím, že se nám tato mravenčí práce vyplatí a vše se podaří tak, jak si vzájemně představujeme.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám