První jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo první jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb (dále Rada). Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se ho zúčastnili členové sekce sociál Mgr. Marcela Holčáková a Ing. Tomáš Havlásek. Rada byla zřízena rozhodnutím pracovního týmu tripartity a vydává doporučující závěry pro MPSV a tripartitní pracovní tým pro sociální otázky. Rada je složena ze čtyř zástupců zaměstnavatelů (Unie zaměstnavatelských svazů ČR), čtyř zástupců zaměstnanců (OSZSP ČR) a čtyř zástupců státu (MPSV).

Po úvodních slovech předsedy Rady Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MSc., MBA, představila vrchní ředitelka Sekce rodinné politiky a sociálních služeb Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová záměry, kterými se bude MPSV v souvislosti s inspekcemi zabývat. Jedná se o organizaci práce inspekčních týmů, počty inspektorů, vzdělávání inspektorů. Zdůraznila zaměření především na kvalitu a procesy.

Záměrem je také navýšení počtu inspekcí, a to zvýšením počtu inspektorů, snížením počtu členů inspekčního týmu pro pobytové sociální služby na dva a zúžením obsahu inspekcí. Návrh z loňského roku, aby inspektoři z MPSV přešli na inspektoráty práce, není v současné době na pořadu dne. Původně inspekce byla na krajských úřadech, následně byl výkon inspekcí převeden na úřady práce a od roku 2015 inspekci zajišťuje MPSV.

V souvislosti se zvýšením počtu inspektorů se Rada zabývala otázkou působení externích inspektorů v inspekčních týmech. Z diskuse vyplynula jednoznačná podpora zapojení externích inspektorů do inspekčních týmů, a to s odborností cílové skupiny sociální služby, kde bude inspekce probíhat.

Ředitelkou odboru inspekcí Mgr. Bc. Emilií Kalovou byla představena činnost inspektorů v roce 2023 – viz „Zpráva o činnosti oddělení inspekce sociálních služeb za rok 2023“ dostupná na webových stránkách MPSV. V tomto roce se inspekční týmy zaměřily především na domovy pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s kauzou Dorota, domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory, které využívají osoby nejvíce ohrožené na svých právech, tedy nejvíce zranitelné.

Závěrem bylo navrženo uspořádání konference, na které by byla prezentována nejčastější pochybení poskytovatelů. Dle předsedy Rady se bude o návrhu dále jednat a bude se hledat vhodný termín pro realizaci.

V pořadí druhé jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb se bude zabývat legislativními změnami v oblasti poskytovaných sociálních služeb.

Podobné články

Aktuality 8. 4. 2024 / 13:45

Výbor sekce jednal o personální situaci, platech i FKSP

V pondělí 11. března jednal výbor sekce sociál. Zabýval se personální situací, nedostatkem pracovníků v přímé péči, nedostatkem všeobecných sester, fluktuací zaměstnanců.

Aktuality 28. 3. 2024 / 10:12

S ministrem Jurečkou o platech, penzích a platovém zařazení

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:44

Veletoče s příspěvkem na péči

Připomínkovali jsme novelu zákona č. 108/2006 Sb. na začátku ledna, navýšení příspěvku na péči nám bylo představeno ve dvou variantách.

Načíst další
 
Napište nám