Říjen 2011

31. října

 • * Jednání pracovní skupiny ČMKOS pro ekonomiku se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Vedení OS jednalo s předsedou LOKu MUDr. Martinem Englem.
 • V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla se zástupci Platformy zdravotních pojištěnců.
 • Odborová organizace FN Plzeň, kterou vede předseda Krasimir Vasilev pozvala na svou konferenci místopředsedkyni OS Ivanu Břeňkovou. Předseda předložil členům aktuální informace k odměňování zaměstnanců, byla zhodnocena práce odborové organizace. Ivana Břeňková podala aktuální informace z jednání odborů s ministrem Hegerem a informace o práci ústředí.

  28. – 30. října

 • Závěrečným setkáním mladých odborářů ČMKOS byl zakončen projekt „Aktivní členství v odborech“, jehož cílem je zvýšení zájmu mladých lidí o činnost v odborech. Projekt zajišťoval a vedl místopředseda OS Ladislav Kucharský. Ocenění projektu bylo vyjádřeno zástupcem Evropských odborů EPSU Pablem Centellesem i koordinátorem EPSU pro střední Evropu PhDr. Josefem Krejbychem.
 • Semináře, který se konal v Bořeticích na Moravě, se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  27. a 28. října

 • V Bratislavě se uskutečnila mezinárodní konference pořádaná Slovenským odborovým svazem zdravotnictví a sociálních služeb, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, OS VIDA (Rakousko), OS ver.di (Německo) a Nadací Friedricha Eberta Otevření pracovního trhu pro Slovensko a Českou republiku od 1. května 2011. Informace z ČR za OS přednesly zástupkyně KR Praha Růžena Menšíková a Blanka Kučírková. Jejich informace svými prezentacemi doplnily regionální pracovnice Dagmar Nováková a Iva Dandová.

  27. října

 • Krajská konference ZO Kraje Vysočina jednala v Jihlavě. O vnitrosvazových záležitostech a situaci v resortech s delegáty jednali předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.
 • Ministr zdravotnictví zaslal odpověď sekci nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří se dožadovali informací, jak budou naplněny sliby ministra ze dne 10. února 2011.

  26. října

 • Na pražském magistrátu se konala konference České asociace pečovatelské služby (ČAPS). Jednání se na pozvání předsedy ČAPS PhDr. Jindřicha Kadlece zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Ve svém příspěvku seznámila přítomné se stanovisky OS v oblasti sociálních služeb a s požadavkem zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách o 10 % a přeřadit pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky do „zdravotnických tabulek“.
 • Jednala krajská konference ZO Královéhradeckého kraje, zúčastnil se místopředseda OS Ladislav Kucharský.
 • Místopředseda Mgr. Ladislav Kucharský poté jednal v polské Polanici o uspořádání další akce v rámci projektu Spící obr. Jedná se o seminář, který bude 22. – 24. února 2012.

  25. října

 • * Delegáti krajské konference Libereckého kraje se sešli v nemocnici v Liberci. Mezi závěry konference byl požadavek zvýšit platy a mzdy zaměstnancům obou resortů, které OS zastupuje. Jednání řídili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský.
 • V dopoledních hodinách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání řídícího týmu projektu Násilí na pracovišti. Zásadním bodem jednání bylo ustavení regionálních zásahových týmů.
 • Po jednání odletěla místopředsedkyně Ivana Břeňková do Varšavy na závěrečnou mezinárodní konferenci k násilí na pracovišti, která se konala ve dnech 26. a 27. října.

  24. října

 • * Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků se spojily v neformálním odborovém sdružení Zdravotnická trojka (Z3), aby společně prosazovaly naplnění Memoranda LOKu a požadavek zvýšit platy a mzdy ve zdravotnictví od 1. ledna 2012 všem zaměstnancům ve zdravotnictví o 10 %. Odborový svaz na první tiskové konferenci Z3 zastoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v odpoledních hodinách účastnila jednání zástupců odborů se zástupci občanských iniciativ.
 • Jednala sekce pracovníků hygienické služby, pozvání přijali hlavní hygienik MUDr. Michael Vít, ředitelka odboru MUDr. Viera Šedivá a garant sekce za výkonnou radu místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  22. října

 • V Praze na Náměstí republiky se uskutečnila demonstrace občanských iniciativ a odborů proti vládním reformám a za rozvoj přímé demokracie v ČR. Akci svojí účastí podpořili členové OS z Prahy i z regionů, nejvíce z Moravskoslezského kraje. Vedení OS, které se akce také zúčastnilo, všem kolegům děkuje za organizaci a podporu.

  21. října

 • * Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský jednali s předsedou Lékařského odborového klubu Martinem Englem o současné situaci ve zdravotnictví a o závazku ministra zdravotnictví zvýšit platy a mzdy ve zdravotnictví.
 • V Ústí nad Labem, Krajské zdravotní, a.s., se konalo jednání odborů se zaměstnavateli. Zaměstnavatel připravil a předložil návrh, kterým by 6500 zaměstnancům chtěl zkrátit objem prostředků na mzdy o 2 %. V dnešní době slibů ministra zdravotnictví na zvýšení platů a mezd byl tento návrh samozřejmě nepřijatelný.

  20. října

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy zúčastnila veřejné diskuze formou kulatého stolu na téma „Sociální reforma – pro a proti“. Pozvání na diskuzi dále obdrželi 1. náměstek MPSV Vladimír Šiška, místopředsedkyně Věcí veřejných Dagmar Navrátilová, poslankyně Lenka Kohoutová, místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, předseda sociální komise Asociace krajů ČR Miloslav Čermák a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dagmar Navrátilová se z jednání omluvila, zástupce MPSV telefonicky po zahájení jednání oznámil, že se nedostaví. Předsedkyně Žitníková mimo jiné prezentovala požadavek OS zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách o 10 % a přeřadit pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky do „zdravotnických tabulek“.
 • Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský vedli krajskou konferenci v Plzni. Konference projednala všechny navržené body, delegáti vyjádřili svoji nespokojenost se situací v obou resortech a diskutovali o budoucnosti odborového svazu.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková opustila krajskou konferenci před koncem jednání, aby jednala s představiteli FN Plzeň o projektu násilí a regionálním zásahovém týmu.
 • V odpoledních hodinách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání Plzeňského holdingu nemocnic se zástupci všech odborových organizací nemocnic. Jednalo se o záměru zdravotních pojišťoven provést restrukturalizaci nemocnic, rušit porodnice a chirurgie bez vlivu ze strany managementu nemocnic a kraje.

  19. října

 • Krajskou konferenci Středočeského kraje řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Z konference vyplynulo, že situace se v regionech přiostřuje a nikdo ze zaměstnanců si neumí představit, že by se příští rok nezvýšily platy a mzdy.

  17. – 19. října

 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, Mgr. Ivana Štěpánková a Ing. Terezie Písařová se účastnily konference evropských odborů sektoru zdravotnictví v Bukurešti. Tématy byla migrace zaměstnanců, udržitelnost zaměstnanců ve zdravotnictví, pracovní podmínky zaměstnanců, násilí na pracovišti.
 • V Bukurešti se současně konalo jednání stálého výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), sociálního dialogu ve zdravotnictví, kterého se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  18. října

 • Delegáti krajské konference Ústeckého kraje jednali s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Konference projednala všechny navržené body a delegáti vyjádřili svoji nespokojenost se stávající situací v našich obou resortech.
 • V Praze se uskutečnila konference projektu „Prevence násilí na pracovišti“, které se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  17. října

 • V Praze v Domě odborových svazů se na první krajské konferenci sešli s vedením OS zástupci odborových organizací z Prahy. Zaměstnanci pražských nemocnic automaticky předpokládají, že ministr Heger splní svůj slib a platy a mzdy se zvýší.
 • Sekce zdravotnických záchranných služeb a vedení OS požádaly dopisem poslance, aby při projednávání zákona o ZZS schválili pozměňovací návrh senátora MUDr. Zdeňka Schwarze, který podpořil Senát a který garantuje zdravotnickým pracovníkům výjezdových skupin a dispečerkám některé sociální výhody.

  13. října

 • Na Úřadu vlády jednala 94. schůze tripartity. Jedním z projednávaných bodů byla situace ve zdravotnictví a v sociálních službách. Stanoviska a požadavky OS sociálním partnerům předložily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Vláda a Ministerstvo zdravotnictví slíbily lékařům zvýšení platů o 10 % a adekvátní navýšení platů zdravotnickým pracovníkům. Předsedkyně Žitníková přednesla požadavek OS, aby se o stejné procento (10 %) zvýšily platy a mzdy i ostatních zaměstnanců ve zdravotnictví. Odbory také zásadně nesouhlasí se záměrem Ministerstva zdravotnictví „vyškrtat“ z indikačního seznamu pro lázeňskou péči výkony v objemu 1,5 mld. Kč. Odbory na jednání dále apelovaly na ministra Hegera, aby stáhl návrh na překotné rušení kojeneckých ústavů a zvážil všechny aspekty návrhu ministerstva. Odbory požadují zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách o 10 % a přeřadit pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky do „zdravotnických tabulek“. Jak premiér Nečas, tak ministr Drábek uznali, že odměňování zaměstnanců, kteří poskytují sociální služby, je na velmi nízké úrovni, oba slíbili jednání v této věci.

  12. října

 • V Bratislavě se na mezinárodní konferenci sešli záchranáři ze Slovenska, České republiky, Německa a Rakouska. Akce se konala pod záštitou Nadace Friedricha Eberta. Za vedení OS byli přítomni předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

  10. října – 12. října

 • Jednání expertního a pracovního týmu k projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  11. října

 • Jednodenního povinného školení nositelů projektů EU v Bruselu se účastnili Ing. Terezie Písařová a místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  10. a 11. října

 • Jednala výkonná rada OS.

  10. října

 • Na krajském úřadě v Plzni se konalo jednání krajské rady, kterého se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  7. října

 • Jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky. Se stanoviskem OS k dotačnímu řízení, metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu, s požadavkem zvýšit platy zaměstnanců v sociálních službách a přeřadit pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky do platové tabulky určené pro zdravotnické pracovníky vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

  6. října

 • Na pozvání Nadace Friedricha Eberta a zástupců Centra pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Cesta se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila konference Financování politických stran a regulace politických kampaní. Vystoupení odborných politologů byla stresující, většina z nich se přiklonila názoru, že Česká republika není demokratickým a právním státem. Šokující bylo, že na toto konstatování nereagovali dva hlavních garanti práva v ČR – ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a místopředsedkyně vlády pro legislativu Karolína Peake.
 • Místopředsedové svazu Ladislav Kucharský a Ivana Břenková se účastnili jednání řídícího týmu projektu násilí k jeho závěrečné fázi. Hlavním úkolem této fáze je ustanovení zásahových týmu k ochraně proti násilí na pracovišti.

  5. října

 • Další jednání k situaci kolem vydávání Zdravotnických novin, jejichž ochrannou známku vlastní odborový svaz, se konalo na Ministerstvu zdravotnictví za účasti vedení OS a advokáta JUDr. Dominika Brůhy.
 • V odpoledních hodinách jednalo vedení OS se zástupci České podnikatelské pojišťovny (ČPP) o prohloubení spolupráce při nabízení produktů ČPP členům svazu.

  4. října

 • Z podnětu radní pro sociální služby Taťány Nersesjan proběhlo ve Zlíně společné jednání zástupců Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Asociace nestátních neziskových organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Přítomní zástupci se na jednání zabývali aktuální situací v sociálních službách a dopady tzv. sociální reformy I. Účastníci jednání, za OS předsedkyně Dagmar Žitníková, vydali společné prohlášení, které najdete v Bulletinu.
 • V budově OS se uskutečnilo jednání předsedů odborových organizací fakultních nemocnic s náměstkem ministra zdravotnictví Martinem Plíškem. Na programu bylo jednání k záměru převést fakultní nemocnice na univerzitní nemocnice. Záměr se zástupcům zaměstnanců nezdá vhodný.

  3. října

 • Jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví, na programu byly zásadní otázky pro financování zdravotnictví, plnění memorand podepsaných v únoru tohoto roku ke zvýšení výdělků lékařů a zdravotnických pracovníků, věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách a o úpravách ve vzdělávání ve zdravotnictví. Jednání svolala vedoucí týmu místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, ke všem bodům sdělila zásadní stanoviska odborů předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

  1. října

 • V Blansku se odehrálo druhé dějství sportovních her, kterým byl turnaj v kuželkách. Na turnaji letos bylo 30 družstev. Celého turnaje a následného vyhodnocení se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.
 • Podobné články

  Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

  Březen 2024

  V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

  Únor 2024

  26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

  Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

  Leden 2024

  29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

  Načíst další
   
  Napište nám