Říjen 2012

31. října

* Jednání na MPSV řešícího problematiku hrazení zdravotní péče v sociálních službách se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitniková.

* Problematiku odměňování zaměstnanců sociálních služeb platem řešily na MPSV předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s náměstkem ministra Ing. Kafkou, prezidentem APSS Ing. Horeckým a zástupkyní Asociace krajů Mgr. Stránskou. Výsledek jednání je pro zaměstnance v sociálních službách zásadní. Podle stanoviska MPSV se zaměstnanci příspěvkových organizací v sociálních službách odměňují platem za podmínek upřesněných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

* V odpoledních hodinách se konalo dlouho plánované jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Pracovní tým řídila jeho vedoucí místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Stanoviska OS ke všem projednávaným bodům přednesla předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

30. října

* Poslední krajská konference jednala v Českých Budějovicích. Za vedení OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* V hotelu Pyramida v Praze se konala mezinárodní konference pořádaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu, které se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

29. října

* Jednání sekce sociál se postupně zúčastnilo vedení OS. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková informovala zástupce sekce o krocích OS, které odborový svaz podnikl za zachování odměňování zaměstnanců v sociálních službách platem, a o krocích, které plánuje, aby se zaměstnancům zvýšily tarifní platy.

 

27. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání zdravotní komise ČSSD, aby informovala její členy o postupech krizového štábu a o postojích OS k probíhajícím reformám ve zdravotnictví.

 

26. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský se spolu se zástupci Ministerstva zdravotnictví sešli se zástupci společnosti Ambit Media a.s., aby projednali plány nakladatelství, které má od OS pronajatou ochrannou známku Zdravotnické noviny.

* V Bruselu se konalo jednání návrhové skupiny při Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU) ke směrnici o pracovní době. Všech jednání pracovní skupiny se za odborový svaz účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

25. října

* Krizový štáb svolal společnou tiskovou konferenci, na které zástupci všech organizací sdělili novinářům své obavy z chaosu, který ve zdravotnictví panuje, a z kroků Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, které chtějí postupně zrušit 30 nemocnic. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková informovala o možných dopadech na zaměstnance a upozornila, že OS spolu s ostatními členy krizového štábu nebude plánované devastaci nečinně přihlížet.

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský se účastnili krajské konference v Ústí nad Labem. 

 

24. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou OS Ladislavem Kucharským řídili další z krajských konferencí – tentokráte v Liberci.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou OS Ladislavem Kucharským zúčastnili konference pořádané Nadací Friedricha Eberta a sdružení CESTA. Přítomní si vyslechli názory zástupců politických stran na budoucnost levice v Evropě. Předsedkyně Žitníková účastníky konference seznámila s kritickou situací ve zdravotnictví a se záměrem Ministerstva zdravotnictví rušit nemocnice. 

 

23. a 24. října

* Jednání výboru pro zdravotnictví při Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, členka výboru za odborový svaz. Jednání se konalo v Luxemburku, hodnotilo situaci zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách. Vyjádřilo se k materiálu pracovní skupiny ve věci stárnutí zaměstnanců a udržitelnosti zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních. Za odborový svaz pracovala v pracovní skupině právnička Ivana Štěpánková.

 

23. října

* Krajská konference v Karlových Varech jednala za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedy Ladislava Kucharského.

 

22. října

* Krajskou konferenci kraje Vysočina v Jihlavě vedli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

* V odpoledních hodinách se za účasti celého vedení OS sešel krizový štáb, aby se dohodl na dalším společném postupu proti rušení nemocnic.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala na Ministerstvu práce a sociálních věcí se zaměstnanci o pravidlech pro zavedení zvláštního určení platového tarifu v zařízeních sociálních služeb. Došlo ke shodě, že zavedení není tak jednoduché, jak se některým zaměstnavatelům zdá, je nutné dodržet příslušná pravidla, a to včetně podmínek stanovených v zákoníku práce pro projednání.

 

18. a 19. října

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se ve Vídni účastnila jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb, které jsou členy v EPSU.

 

18. října

* Krajské konference ve Zlíně se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

 

17. října

* Krajské konference v Ostravě se zúčastnilo celé vedení OS.

 

16. října

* Krajské konference v Olomouci se zúčastnilo celé vedení OS.

 

15. října

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Následovalo setkání zástupců odborů a občanských iniciativ, aby se dohodli na pořádání společné demonstrace 17. listopadu na Václavském náměstí v Praze. 

 

10. – 12. října

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou zúčastnila IV. Výroční konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb v Táboře. Konference měla velmi vysokou odbornou i společenskou úroveň. S příspěvkem k situaci zaměstnanců v sociálních službách vystoupila předsedkyně Žitníková.

 

10. října

* Krajské konference Plzeňského kraje se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Vyhodnocení závěrečných prací projektu Šampion se účastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

9. října

* Jednala výkonná rada OS.

 

8. října

* V budově OS se sešel krizový štáb, který bojuje za záchranu nemocnic. Členové štábu zvolili svoje mluvčí a dohodli se na dalších společných akcích.

 

5. – 7. října

* V Blansku se uskutečnil 13. ročník sportovních her – turnaj v kuželkách, kterého se účastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

4. a 5. října

* Společně se sekcí lázeňství a se členy z lázní se místopředsedové OS Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský účastnili konference k lázeňství v Maďarsku. 

 

3. října

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský se účastnili krajské konference v Hradci Králové.

 

2. a 3. října

* Sněmu ČMKOS se účastnilo šest členů OS v čele s předsedkyní Dagmar Žitníkovou. 

 

2. října

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský se účastnili krajské konference v Pardubicích.

 

1. října

* V Praze se konal seminář v rámci projektu Bi Di, část odměňování a pracovní doby ve zdravotnictví. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková informovala o situaci u nás.

* Kvůli záměru převést odměňování v sociálních službách ze systému platů do systému mezd jednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s náměstkem ministra práce a sociálních věcí Davidem Kafkou. Odbory nevidí důvody, a to ani právní, pro tuto změnu.

* Jednali zástupci odborů a MPSV. Toto jednání nahradilo dlouho plánované jednání Pracovního týmu pro zdravotnictví, které bylo stranou zaměstnavatelů zrušeno. Na programu dvoustranného jednání byly návrhy k připravovaným zákonům, k transformaci lůžkového fondu nemocnic. Jednání se za OS účastnila předsedkyně Dagmar Žitníková a vedoucí pracovního týmu, místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám