Sekce pro práci s členskou základnou připomíná…

Tak máme po krajských konferencích, máme zvoleny členy do výkonné rady odborového svazu, nominovány členy do dozorčí rady i na vedoucí místa OS, známe složení krajských rad. Byly hektické a pracovní tyto podzimní konference. Připomněla se činnost svazu, zabývali jsme se hospodařením OS, hledáme cestu do budoucnosti, snažíme se najít rovnováhu mezi hospodářskými možnostmi a potřebami.

Sekce pro práci s členskou základnou připravila prezentaci pro podzimní konference, ale témat bylo tolik, že bude zveřejněna až na sjezdu. Téma členské základny ale ani tak nezapadlo.

V souvislosti s hospodařením OS je nutno si uvědomit, že máme vždy několik možností. Můžeme na vše rezignovat, postěžovat si na těžký osud, nepřející okolnosti a pomalu zaniknout. Můžeme také zvýšit odvod z členského příspěvku na činnost ústředí. Je to nepopulární a vždy bolestné – jak pro ZO, tak i pro funkcionáře, kteří navrhují toto zvýšení.

Je tu však i další cesta, a to zvýšení počtu členů našeho odborového svazu. Jeto cesta bolestná a strastiplná, avšak možná. V tuto chvíli by stačilo v každé ZO zvýšit počet členů o 20 a není třeba řešit deficit hospodaření OS, není třeba zvyšovat odvod.

Že je to cesta bolestná, ví každý, kdo se pokusil nové členy získat. Sekce dlouhodobě pracuje na podpoře této oblasti a společně s OS připravila seminář k získávání členů, podařilo se sehnat lektory (i zahraniční), podařilo se zajistit finance (ani seminář není zdarma, musíme jej zaplatit), co však drhlo, je dostatek aktivních zájemců.

Je to škoda, protože každý nový člen znamená nejen větší sílu našeho OS, ale také lepší hospodaření. Ano, 20 členů vypadá jako malé číslo, ale sehnat 20 nových členů je pořádná a odpovědná práce. Každý, kdo to osobně zkusil, ví, kolik práce dá získat nového člena a kolik úsilí stojí jej udržet.

Sjezd bude o budoucnosti odborového svazu. Budeme rekapitulovat minulé období, budeme hledat cesty pro další existenci. Ano, dokázali jsme společným úsilím zvrátit dlouhodobý trend úbytku členů. Poslední rok již prokazatelně rosteme a za to patří poděkování všem aktivním, kteří pochopili smysl našeho snažení, všem kteří šli s kůží na trh a získali nové členy.

Odbory se vrací k tématům minulého století. Chráníme zdraví zaměstnanců bezpečným pracovištěm i bezpečnou práci. Chceme pracovat a zároveň mít možnost užít si plodů své práce, tedy mít čas na rodinu, koníčky, smysluplný život i ekonomickou sílu… tedy sladit osobní a pracovní život. K prosazení těchto témat potřebujeme být silní, nejen ekonomicky, ale i personálně. Čím více nás bude, tím lépe bude možno prosazovat naše myšlenky, proto nezapomínejte a hledejte nové členy, vzdělávejte se v umění přesvědčit o myšlence odborů a buďte aktivní, protože jen tak máme budoucnost.

Přeji všem mnoho sil v tomto úkolu a těším se na setkání na listopadovém sjezdu!

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám