Sociální tripartita o spokojenosti zaměstnanců a legislativě

Změnový zákon o dlouhodobé péči, šetření spokojenosti zaměstnanců v sociálních službách a nominace zástupců Rady pro inspekci kvality byly ve středu 17. ledna 2024 hlavními tématy jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky (sociální tripartity). Jednání se konalo na Ministerstvu práce a sociálních věcí pod vedením vrchní ředitelky Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové. Za odborový svaz se jednání účastnila místopředsedkyně Mgr. Jana Hnyková.

Šetření spokojenosti zaměstnanců

Začali jsme bodem šetření spokojenosti zaměstnanců v sociálních službách, jehož verzi je možné získat na https://www.apsscr.cz/asociace/aktuality/kazdy-treti-zamestnanec-socialnich-sluzeb-je-nespokojeny-se-svym-platem

Dovolím si ze shrnutí vybrat nejdůležitější data, která okomentoval prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA: ,,Průzkumu spokojenosti zaměstnanců v sociálních službách se zúčastnilo 2932 osob ze 105 zařízení sociálních služeb. Spokojeno se svou pracovní náplní je celkem 96 % dotazovaných. Celkem 91 % chce nadále zůstat pracovat na své současné pracovní pozici. S tvrzením, že jsou za svou práci spravedlivě odměňováni, se ztotožňuje 64 % respondentů (28 % ano, 36 % spíše ano). Nespokojeno se svou odměnou je 36 %. V horizontu jednoho roku zvažuje změnu zaměstnavatele pouze 11 % respondentů. Jako důvod, proč respondenti zvažují změnu zaměstnavatele nebo již hledají jinou práci, nejčastěji uvádí nízké finanční ohodnocení (32 %) či špatné vztahy na pracovišti (17 %).“ Šetření se konalo v posledním čtvrtletí roku 2023 a APSS ČR v tomto šetření chce pokračovat i v letošním roce, kdy chce využít data firmy IRESOFT z programu CYGNUS.

Upozornila jsem na dotazníkové šetření odborového svazu, které se konalo od 20. 12. 2023 do 2. 1. 2024 a týkalo se navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2023. Výsledky tohoto šetření najdete ZDE a také níže jako soubor ke stažení.

Tento materiál jsme využili při jednání s ministrem Jurečkou 3. ledna 2024. Za nejdůležitější z tohoto dotazníkového šetření považuji následující. Zúčastnilo se ho 104 respondentů pracujících v sociálních službách v různých druzích služby. Z šetření vyplynulo, že v 84,6 % nebyla vůbec navýšena mzda nebo plat v základním tarifu v roce 2023. Nebylo zvýšeno osobní ohodnocení, a pokud bylo, tak se to stalo pouze u 12,5 % respondentů a částka zvýšení činila v průměru 700 Kč. Nebyly navýšeny ani zvláštní příplatky. Odměny byly vypláceny ve 42,5 % 1x ročně, ve 43,3 % 2x ročně a v 12,5 % to bylo 4x ročně. Průměrná odměna činila 5000 Kč.

V této souvislosti jsem připomněla postavení zaměstnanců v sociálních službách a požadavek odborového svazu na navýšení platů a mezd v této oblasti. Zaměstnavatelé náš požadavek podpoří, pokud bude zvýšen příspěvek na péči nebo dotace do sociálních služeb. Budeme muset jednat dál.

Při této příležitosti jsme se dotkli zařazování pracovníků v sociálních službách dle jejich náplně práce. Ve dnech 10. a 11. ledna 2024 se konalo šetření ve dvou zařízeních pobytových služeb v Olomouckém kraji. Přímo v zařízení byla zjišťována náplň práce pracovníků v sociálních službách. Na základě nedostatečného výkladu katalogu prací by měla vzniknout metodika, popřípadě změny v katalogu prací. Na metodice bude i nadále pracovat odcházející ředitel PhDr. Martin Kocanda, Ph.D. Všechny změny budeme za náš odborový svaz bedlivě sledovat.

Změnový zákon o dlouhodobé péči

V dalším bodě jsme měli společně probírat změnový zákon. Na prosincovém jednání pracovního týmu jsme se dohodli, že jej zařadíme na do našeho programu v polovině ledna. Představa odborů byla, že probereme všechny změny navrhované oběma ministerstvy a konečnou podobu změnového zákona. Bohužel MPSV poslalo tento změnový zákon na začátku roku do mezirezortního připomínkového řízení a náš pracovní tým se konal skoro v konečné fázi připomínkového řízení. Je mi to líto, že tak důležitá právní norma, která se dotýká změn ve třech zákonech, nebyla řádně se sociálními partnery projednaná. Můžeme se jen domnívat, zda to byl účel, nebo chyba. Nicméně, jsme tento bod uzavřeli, že připomínky budou zaslány v rámci připomínkového řízení za každého přítomného člena pracovního týmu a jeho organizaci.

Rada pro inspekci kvality

V dalším bodě jsme projednávali návrh zástupců do Rady pro inspekci kvality. Za náš odborový svaz jsou navrženi do Rady pro inspekci kvality Mgr. Marcela Holčáková, Ing, Tomáš Havlásek, Mgr, Aneta Lorencová a Mgr. Jana Hnyková.

V závěrečném bodě různé jsme se zajímali o legislativu, kterou MPSV zpracovává, jako je zákon na podporu rodiny a dětí, který by měl vejít v platnost od 1. 1. 2026, zákon o pomoci v hmotné nouzi, kde se v současnosti zpracovávají zásady pro legislativu. Informovali jsme se o profesním zákoně, kde byly legislativnímu oddělení předány zásady ke zpracování do paragrafového znění.

V závěru zazněl požadavek sociálních partnerů na předložení plánu legislativních prací MPSV v roce 2024 a znovu chceme probrat práci pracovního týmu a jeho výstupy k Radě hospodářské a sociální dohody ČR (tripartitě).

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:52

První jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo první jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

Aktuality 8. 4. 2024 / 13:45

Výbor sekce jednal o personální situaci, platech i FKSP

V pondělí 11. března jednal výbor sekce sociál. Zabýval se personální situací, nedostatkem pracovníků v přímé péči, nedostatkem všeobecných sester, fluktuací zaměstnanců.

Aktuality 28. 3. 2024 / 10:12

S ministrem Jurečkou o platech, penzích a platovém zařazení

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Načíst další
 
Napište nám