Středočeští záchranáři si k jednání své výroční konference zvolili opět Kutnou Horu. Osmdesát osm hostů a delegátů z celého kraje ve čtvrtek 12. ledna na svém jednání přivítalo náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Mgr. Martina Kupku, předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Bc. Dagmar Žitníkovou a vedení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje v čele s ředitelem MUDr. Martinem Houdkem.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala záchranáře o jednáních ve vládě a na ministerstvech ohledně desetiprocentního navýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví, o vzdělávání sester a lékařů, o zajištění komplexní non-stop právní pomoci pro členy svazu a lepším ocenění práce řidičů záchranek (8. platová třída).

Nové vedení Středočeského kraje se k záchrance zachovalo velmi korektně a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová i náměstek Martin Kupka přijali naše pozvání. Paní hejtmanka se pro nenadálé povinnosti musela omluvit. Náměstek Kupka přijel velice dobře připraven. Poděkoval za velmi dobrý výkon záchranky a ocenil práci záchranářů i za podmínek, kdy dochází k trvalému nárůstu počtu výjezdů, ke zneužívání záchranky a složitým situacím, jako jsou domácí porody, odmítání pacientů nemocnicemi, nárůst výjezdů do ústavů sociální péče a mnohdy suplování práce praktických lékařů. Náměstek hejtmanky podtrhl význam páteřních nemocnic Středočeského kraje a dobře fungující zdravotnické záchranné služby. Vedení kraje podpořilo navýšení platů středočeským zdravotníkům – a sklidilo za to potlesk.

Ředitel Martin Houdek poděkoval za velmi vstřícný přístup kraje ke středočeské záchrance, která tak i v roce 2017 může nadále zlepšovat svou činnost. Záchranka se totiž bez podpory zřizovatele neobejde, neboť její financování je v českých zemích nastaveno tak, že příjmy ze zdravotního pojištění pokrývají pouze třetinu nákladů.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje je největší v České republice. V nepřetržitém provozu má 30 lékařských posádek (z toho polovina v režimu „rendez – vous“) plus 54 posádek bez lékaře. Celkem ve výjezdových skupinách pracuje na 752 kmenových zaměstnanců, kteří v roce 2016 zajišťovali přes 140 tisíc výjezdů. Centrální dispečink má sídlo v Kladně. Jsou dodržovány aktivační časy do 2 minut, je vysoká úspěšnost kardiopulmonální resuscitace, výborně funguje péče o akutní srdeční infarkty a cévní mozkové příhody.

Odborné prezentace z oblasti přednemocniční neodkladné péče přednesli MUDr. Jiří Knor, Ph.D., a rovněž PhDr. Petr Mach, MBA. Jejich obsah je nad rámec tohoto článku, a tak lze jen konstatovat vysokou úroveň obou sdělení vhodných pro inspiraci a další práci odborné veřejnosti.

Ve slavnostní části jednání náměstek hejtmanky Martin Kupka a ředitel Martin Houdek předali Pamětní list s finančním oceněním „Zlatý záchranář“ řidiči záchranáři Petru Pavelkovi z Mladé Boleslavi, a to za celoživotní přínos v přednemocniční neodkladné péči. Blahopřejeme!

Závěrem několik postřehů z diskuze a kuloárů.

● Ani odbory nemohou tolerovat porušování pracovní kázně jako alkohol na pracovišti, nedodržení spojového řádu nebo aktivačního času dvě minuty či neřádné používání osobních ochranných pomůcek.

● Zvláště ústavy sociální péče by se k záchrance měly chovat ohleduplně a vstřícně – mnohdy u nich totiž děláme práci za nepřítomného praktického lékaře nebo ohledáváme zemřelého, ačkoliv tuto činnost lékař záchranky má vykonávat pouze při úmrtí nastalém v souvislosti s poskytováním přednemocniční neodkladné péče.

● Právo pacienta být neléčen je nade vše a zdravotní péči nelze poskytnout proti vůli dospělé svéprávné osoby. Má to řadu rizik, ale taková je soudobá legislativa. Musíme si zvykat. Nicméně lékaři záchranky a záchranáři se často musí rozhodnout v časové tísni, sami a s minimem informací. A k tomu ještě tlak okolí a svědků. To by společnost a především soudy měly umět pochopit (zvláště pak při posuzování činnosti záchranky v tak citlivých případech, jakými jsou komplikované domácí porody).

● Podle platné legislativy negativní reverz dává podepisovat zdravotnický pracovník, tedy v odůvodněných případech i záchranář může s pacientem negativní reverz sepsat. Rovněž tak záchranář nelékař může pacienta poučit o dalším postupu, doporučit například návštěvu zdravotnického zařízení a po dohodě pacienta ponechat na místě. Pokud si není jistý, měl by situaci konzultovat s lékařem po telefonu.

● Poslední rok dva už i ve Středočeském kraji je časté ono nerudovské „Kam s ním“. A tak máme v sanitce dušného pacienta a nikde ho nechtějí vzít. Vlastně ne nechtějí, ale nemohou, je zkrátka plné oddělení, jsou přistýlky. Dohadují se pak záchranáři s lékařem a sestrou na příjmu. Dohadují se tedy ti, kteří „makají“ a za vzniklou situaci vůbec nemohou. V tomhle dělat dobrou medicínu je mazec. A pojišťovny nám vesele dál ruší akutní lůžka… Co na to říct? Krajští politici by to měli pohlídat. Jde přece o jejich občany.

● A novodobé stresy na záchrance? Především případy, kdy záchranář nemůže pomoci, i kdyby stokrát chtěl, neboť k tomu není ani vybaven, ani kompetentní, případy, které má řešit zkrátka někdo jiný. Lidé nás volají pomalu ke zlomenému nehtu, ke každé rodinné hádce nebo jen prostě proto, že se nemohou dovolat praktickému lékaři. Na Kolínsku máme pacientku, která si v roce 2016 přivolala záchranku 154x (slovy sto čtyřiapadesátkrát!). Opilec doma vyhrožuje partnerce násilím – přijede policie a hádejte, co udělá? Zavolá záchranku se slovy: „Tohle přece není normální, někam ho odvezte“. Bezdomovec spí v parku pod lavičkou, „přivoláme záchranku, něco s tím musej udělat, takhle to přece dál nejde“. A tak dále a tak dále. Zatím to vypadá, že se s tím musíme smířit a zachovat profesionální klid. Ono totiž asi bude hůř :-)

Hlavní cíle pro příští rok jsou jasné. Nadále prosazoval zařazení výsluhy, možnost předčasného odchodu do důchodu a rehabilitační program pro výjezdové skupiny do zákona o zdravotnické záchranné službě. Trvat na navýšení platových tarifů o 10 % v roce 2018. Prosazovat navýšení výjezdového příplatku na 3000 – 7000 Kč.

Nakonec jsem všem musel slíbit, že napíšu, jak máme opravdu skvělou předsedkyni svazu. Dášo, díky!

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 11:13

Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní začalo 30. října

V Krajské zdravotní, a. s., začalo 30. října kolektivní vyjednání. Zúčastnili se zástupci všech odborových organizací OSZSP ČR nemocnic Krajské zdravotní.

Aktuality 19. 10. 2023 / 14:23

Odboráři z FN Plzeň společně vyrazili do Safari Parku

Rok se s rokem sešel a naše odborová organizace opět uspořádala akci pro své členy a jejich ratolesti. Tentokráte do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktuality 15. 9. 2023 / 9:27

V Krajské zdravotní o opatřeních týkajících se více zaměstnanců

Ve všech kolektivních smlouvách mají odbory a zaměstnavatelé sjednán postup pro případ opatření zaměstnavatele, která se týkají většího počtu zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám