Tisková konference OS a LOK-SČL na téma Zdravotnictví a pacienti v ohrožení

Společnou tiskovou konferenci na téma Zdravotnictví a pacienti v ohrožení uspořádaly v úterý 29. září společně Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů. Dalšími probíranými tématy byly finance pro nemocnice – sliby a skutečnost, jak epidemie COVID-19 zasahuje do života a práce zdravotníků a jaká řešení navrhují odbory. Tiskovou konferenci moderoval místopředseda odborového svazu Lubomír Francl.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková připomněla, že odbory již počátkem března na úplném začátku epidemie navrhly řadu opatření, která byla později realizována. Při současném prudkém nárůstu počtu onemocnění jsou v ohrožení nejen pacienti, ale i ti, kteří se o ně starají. Zdůraznila, že COVID-19 není chřipka, jeho léčba může být daleko náročnější a dlouhodobější. Proto je z pohledu odborů naprosto nezbytné zamezit dalšímu šíření epidemie, tedy aby všichni dodržovali pravidlo tří R: roušky, rozestupy a mytí rukou. Je nezbytné, aby nemocnice aktualizovaly své epidemiologické plány, aby s nimi seznámili zaměstnance a aby dopředu řešily, jak se bude postupovat, pokud se situace zhorší. Také bude asi nutné v případě dalšího šíření nákazy znovu omezit zbytnou péči. Pacienti s infarkty, mozkovými cévními příhodami, úrazy atd. samozřejmě dál budou chodit do nemocnic, ale je třeba oddělit ty, kteří jsou nakažení, od ostatních. Nutně potřebujeme, aby se ochránili především ti, kteří zabezpečují zdravotní péči.

Počet zdravotníků nemocných COVID-19 prudce stoupá

Předseda LOK-SČL Martin Engel seznámil s počty zdravotníků nakažených COVID-19. Zatímco 1. září bylo nakaženo 63 lékařů, 95 sester a 86 ostatních zdravotníků, 26. září už to bylo 349 lékařů, 693 sester a 612 ostatních zdravotníků. Jsme schopni vytvořit náhradní prostory, kde se dá poskytovat péče, ale dostáváme se do úzkých kvůli tomu, kdo by tu péči poskytoval. Je potřeba udělat všechno proto, aby se ochránili zaměstnanci. V zemích okolo nás se ani v létě nepřestaly nosit roušky ve zdravotnických zařízeních. Místo abychom na hrozící souběh COVIDu a chřipky někdy na přelomu října a listopadu byli připraveni v plné síle, tak jsme už nyní na konci září devastováni. Jsme z toho velmi smutní a musíme udělat všechno pro to, aby zdravotníci byli ochráněni a mohli péči poskytovat. Troufám si říci, že takto vážná situace na jaře nebyla.

Dagmar Žitníková doplnila, že odbory určitě souhlasí s tím, aby ve zdravotnictví vypomohli studenti jak medicíny, tak středních zdravotnických škol. Ale místo pomoci poučených laiků doporučují výpomoc dobrovolníků Českého červeného kříže. Určitě by bylo dobré udělat kontaktní místa, kde by se mohli přihlásit bývalí zdravotníci i zdravotníci, kteří nyní pracují mimo obor. Je velmi důležité, aby se o pacienty, zvláště ty ventilované, starali odborníci, protože ta péče je velmi náročná a dobrá péče je základem pro zvládnutí toho těžkého zdravotního stavu. Bylo by dobré, aby nemocnice například oslovila bývalé zaměstnance a požádala je o pomoc v případě potřeby.

Zavádět CZ-DRG nyní a bez potřebných financí je hazard!

Dagmar Žitníková zdůraznila, že dalším předpokladem pro zvládnutí situace je, aby nemocnice byly finančně zabezpečené. Tento problém odbory vnímají v současné době jako zásadní. Úhradová vyhláška, která určuje, kolik peněz dostanou nemocnice za poskytnutou péči, se musí vydat do konce října. Ministerstvo zdravotnictví přesto, že probíhá epidemie, jakou jsme tu dosud neměli, chce nyní zavádět nový systém úhrady zdravotní péče, a to prostřednictví CZ-DRG. Odbory tento systém vždycky chtěly, ale v současné chvíli a s objemem financí, se kterým jej chce ministerstvo zavést, to odbory považují za hazard.

Odbory chtějí, aby Ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhlášku v části týkající se nemocnic zásadním způsobem přepracovalo. Nemocnice spotřebovávají z objemu peněz, které jdou ze zdravotního pojištění, skoro polovinu a ministerstvo jim chce navýšit úhrady od dvou do pěti procent. A se zavedením systému CZ-DRG dokonce některým nemocnicím nechce dát žádné navýšení! Odbory opakovaně připomínaly, že zavádění systému DRG je nutné zafinancovat vysokými objemy peněz, stejně jako tomu bylo při zavádění obdobných systémů v Německu a v Rakousku. Při prvních konferencích se u nás hovořilo o tom, že bude třeba na spuštění systému DRG dát do akutní péče navíc 30 miliard. Nyní ho ministerstvo chce spustit se 2,5 miliardami korun! To je pro odbory nepředstavitelné a chtějí to řešit. Odbory a zaměstnavatelé se shodují, že v tuto chvíli by se systém CZ-DRG neměl zavádět, ale nemocnice by měly dostat peníze na zvýšené náklady na osobní ochranné prostředky a na drahé léky.

Ani koruna na navýšení platů pro zaměstnance nemocnic

Za zvlášť skandální odbory podle předsedkyně Žitníkové považují fakt, že v úhradové vyhlášce není vyčleněna ani koruna na navýšení platů pro zaměstnance nemocnic. Další resorty už daly najevo, že si práce svých zaměstnanců váží, je dohoda na navýšení platů učitelů o 9 %. Odbory velmi děkují paní ministryni Janě Maláčové za dohodu navýšit platové tarify zaměstnanců v sociálních službách o 10 %, protože pro zvládnutí epidemie v sociálních službách jsou zaměstnanci, kteří se tam udrží a budou kvalitní, nezbytní. Úhradovou vyhlášku je třeba přepracovat také v části týkající se sociálních služeb.

Místopředsedkyně odborového svazu Jana Hnyková také velmi poděkovala za desetiprocentní zvýšení platových tarifů v sociálních službách a zdůraznila, že v sociálních službách působí i zdravotničtí pracovníci. Obory požadují zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven pro zařízení sociálních služeb ve srovnání s letošním rokem nejméně o 7 %. Nyní se navrhuje zvýšení pouze o 3 %. Je třeba pokrýt nejen zvýšené materiálové náklady, ale také zvýšit platy zdravotníkům působícím v sociálních službách, a to shodně s platy zdravotníků v nemocnicích.

Předseda Martin Engel připomněl, že zdravotníci dostali 18. dubna od premiéra Andreje Babiše obrovské přísliby, je velké očekávání zdravotníků. Teď jsou pod těžkou zkouškou, byli vyčerpáni jarní situací, klid měli jen krátkou chvíli v létě a teď velmi rychle nastoupily současné problémy. Budeme je potřebovat, aby pracovali s klidnou hlavou a fungovali, jak to nejlépe půjde. Premiér na jaře mluvil o tom, že by se měl zastavit odliv zaměstnanců do zahraničí atd. Odbory pro příští rok navrhují zvýšení tarifů ve zdravotnictví o 15 % a považují to za velmi potřebný první krok ke splnění premiérových příslibů. Odbory věří, že bude možné se na tom dohodnout, a apelují na premiéra Andreje Babiše a ministra Romana Prymulu.

Zdravotníci pracují i místo nástupu do karantény

Dagmar Žitníková zdůraznila, že požadavek na zvýšení platových tarifů souvisí i s epidemiologickou situací. Zdravotníci jsou připraveni udělat všechno pro to, aby se současná situace zvládla. Dokonce teď ani nijak více neprotestují proti tomu, že v případě kontaktu s nakaženým pacientem nebo spolupracovníkem musí dál zůstat v práci a nenastupují do karantény jako všichni ostatní občané. Je to pro zdravotníky velmi náročná situace – víte, že nesmíte jezdit autobusem, nesmíte do obchodu, nesmíte s dítětem do školy, ale můžete do práce, kde riziko nákazy přece jen nějaké přetrvává. To se odráží na jejich životě i na nich. Proto je důležité, aby se k nim vláda a ministr zachovali zodpovědně.

Dagmar Žitníková připomněla, že situace se liší v jednotlivých krajích i podle toho, jak kraje v minulosti přistupovaly ke spektru poskytované péče, zda zachovaly infekční oddělení. Kapacity jsou už mnohde naplněné, počítá se s uvolňováním dalších stavebně oddělených prostor. Situace se může změnit velice rychle, protože pokud porostou počty nakažených zdravotníků, tak skutečně může dojít k tomu, že v některých klíčových oblastech a oborech lidé opravdu budou chybět. COVID není v případě těžšího průběhu onemocnění na pět dnů, není to onemocnění, které by se dalo přecházet. A ve zdravotnictví se hodně nemocí přecházelo. Nyní jsou nemocní s COVID doma i tři týdny, měsíc, případně delší dobu. Totéž platí i v sociálních službách. Zdravotníci a další zaměstnanci pro to, aby u nás nedošlo k tomu, co se stalo na jaře v některých zemích, budou zásadní.

Poděkování hygienické službě a dalším zaměstnancům

Dagmar Žitníková zdůraznila, že je potřeba poděkovat hygienické službě za práci, kterou odvádí. Hygienické služby byly v minulých letech opakovaně devastovány a jejich finanční situace byla nedobrá. Odešli odtud tisíce odborníků a ti, co tam zůstali, samozřejmě nemohou nyní všechno stíhat. Pracují v neuvěřitelných podmínkách s obrovským množstvím přesčasů a patří jim velké poděkování.

Poděkovala také všem zaměstnancům nemocnic, záchranek, lázní a sociálních služeb za jejich nasazení, obětavou práci, za to, jak to všechno zvládají.

Vyzvala občany, aby se skutečně všichni chovali zodpovědně, aby omezili sociální kontakty a aby mysleli na svoje příbuzné ve starším věku nebo ty, kteří jsou nemocní. Buďme k sobě ohleduplní a snažme se společně zastavit další šíření onemocnění COVID-19.

Záznam tiskové konference najdete na webu ČMKOS: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/video-zdravotnictvi-pacienti-v-ohrozeni-tiskova-konference/267817

Tiskovou zprávu viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám