Tripartita jednala o financování zdravotní péče v sociálních službách

V pondělí 27. dubna se konalo 117. jednání pléna tripartity. Na programu bylo šest řádných bodů a tři materiály pro informaci. Na základě požadavku Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR bylo na program jednání zařazeno projednání situace v sociálních službách, konkrétně úhrady zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

První bod jednání řešil finanční gramotnost, zvyšující se zadluženost lidí a strategie, které by pomohly nepříznivou situaci řešit.

Ve druhém bodě tripartita projednávala návrh na navrácení tvorby FKSP na 2 % objemu mzdových prostředků. Odbory připomněly historii snížení objemu na 1 % a svůj dlouhodobý požadavek vrátit objem na 2 %.

Za vládní stranu se k návrhu vyjádřil vicepremiér Andrej Babiš, který za Ministerstvo financí s návrhem nesouhlasí. Zvýšení o 1 % by znamenalo nárůst financí ze státního rozpočtu a v současné situaci je potřeba snižovat státní dluh.

Premiér Bohuslav Sobotka se vyjádřil, že je potřeba vše znovu projednat na vládní úrovni a stanovit priority.

Zaměstnavatelé předložili kompromisní návrh, kdy navrhli, aby zvýšení na 2 % nebylo pro organizace povinné, ale dobrovolné.

Závěr z jednání je, že se k tomuto bodu tripartita vrátí při projednávání návrhu státního rozpočtu.

Ve třetím bodě byli přítomní seznámeni se situací v kultuře. Všechny strany shodně konstatovaly, že je potřeba zvýšit objem financí a řešit nízké platy zaměstnanců.

Další bod jednání je „trvalkou“ tripartity a sociální partneři jsou průběžně seznamováni se situací čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 až 2013 a informace o vyjednávání pro programové období 2014 – 2020.

Poslední řádný projednávaný bod se týkal informací o přípravě novely stavebního zákona

V bodě různé seznámila předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková přítomné s problémem úhrad ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Sdělila tripartitě, že současná situace úhrad je dlouhodobě neúnosná, vše vygradovalo v posledních dnech v souvislosti se situací, kdy domov v Sobotíně přestal poskytovat klientům ošetřovatelskou péči z důvodu nízkých úhrad. V době jednání tripartity podepsalo prohlášení na podporu Sobotína 99 poskytovatelů z pobytových zařízení sociálních služeb a 30 zařízení vyjádřilo nesouhlas s článkem v Právu.

Odbory považují situaci za velmi závažnou, situace v Sobotíně není výjimkou, chyba je v systému.

Odbory znovu upozorňují, že pokud bude ošetřovatelská péče poskytována prostřednictvím domácí péče, bude tento způsob dražší a jednoznačně je problém v tom, že trvale v zařízení nejsou sestry. Náklady na péči prodraží i výjezdy záchranné služby, která pak v zařízeních supluje některé činnosti sester.

Žitníková dále připomněla historii změn v zařízeních, snižování počtu sester, aktivity odborů ke zvýšení hodnoty bodu a snahy o změnu systému úhrad zdravotní péče.

Za zaměstnavatele vystoupil prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, který potvrdil informace předsedkyně OS a upozornil, že situace se může dále vyhrotit.

Předsedkyně Žitníková závěrem požádala sociální partnery o podporu při řešení problému úhrad ošetřovatelské péče.

Sociální partneři také podpořili návrh předsedkyně OS, aby se urychleně k řešení úhrad ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sešli ministr zdravotnictví, ministryně práce a sociálních věcí, zástupci krajů, zdravotních pojišťoven a sociální partneři.

Materiály k tématu viz níže jako soubory ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám