Únor 2013

28. února

* V Olomouci jednala s hejtmanem Ing. Jiřím Rozbořilem a jeho náměstky Mgr. Yvonnou Kubjátovou a MUDr. Michaelem Fischerem krajská rada Olomouckého kraje. Za vedení OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

27. února

* Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo ve spolupráci s výborem Poslanecké sněmovny pro zdravotnictví seminář k problematice převedení dozorových orgánů ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zemědělství navrhuje převedení dozorových orgánů pro kontrolu otevřeného stravování z kompetence Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. Odbory jsou proti této změně společně s odborníky a Ministerstvem zdravotnictví. Semináře se účastnili zástupci sekce hygienických pracovníků odborového svazu a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

26. února

* Konference odborové organizace v Nemocnici Pardubice se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Konferenci vedla předsedkyně Lenka Háková.

* Na úřadu Vlády ČR se sešla Rada hospodářské a sociální dohody ČR. Po projednání dvou bodů bylo jednání z důvodu neúčasti zástupců vlády přerušeno. Odborový svaz na jednání zastupovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která měla připraveny zásadní požadavky pro resorty zdravotnictví a sociálních služeb. K projednání těchto požadavků nedošlo, místo sedmi zástupců vlády byl přítomen pouze jeden!

 

25. února

* V Ústí nad Labem se konalo kolektivní vyjednávání mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců v Krajské zdravotní, a.s. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil společné schůzky na OS dřevo, lesy voda, jejíž problematika se týkala programu evidence členské základny a sledování plateb a požitků ze zajišťovacího fondu.

* Hlavním bodem jednání krizového štábu byly dopady úhradové vyhlášky na nemocnice. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

22. února

* Místopředsedkyně Ivana Břeňková se věnovala přípravě regionálního setkání zástupců odborů ze střední Evropy a západního Balkánu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnili jednání o dalším vývoji kauzy ochranné známky Zdravotnických novin.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou se zástupci Platformy zdravotních pojištěnců a zástupci zaměstnavatelů o připravované legislativě.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková byla v podvečerních hodinách hostem Českého rozhlasu v novém pořadu Radiofórum. Tématem vysílání byla aktuální situace ve zdravotnictví.

 

21. února

* Jednání dozorčí rady se účastnili místopředseda OS Ladislav Kucharský a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V Domě odborových svazů se uskutečnila společná tisková konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů na téma Makroekonomický pohled ČMKOS na připravovaný „odklon“ veřejných prostředků na zdravotnictví. Podtitul tiskové konference byl Proč nemocnice chudnou a zdravotní pojišťovny bohatnou? Zaměstnanci ve zdravotnictví a pacienti v novém ohrožení! S aktuální situací ve zdravotnictví novináře seznámili předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a makroekonom ČMKOS Jaroslav Ungermann.

 

20. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly v Brně s daňovým poradcem svazu kvůli problematice daní a působnosti odborového svazu a společnosti Bona Serva, s.r.o.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková účastnily konference odborové organizace FN Brno. Konferenci vedla předsedkyně Marie Preisová.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský vedl jednání o nových bonusech pro členy OSZSP ČR v oblasti odběru energií (elektřiny a plynu).

 

19. února

* Pracovní skupina sekce nemocnic pro fakultní nemocnice se na svém jednání zaměřila na přípravu zákona o univerzitních nemocnicích, úhradovou vyhlášku pro rok 2013 a předpokládané snížení platů zaměstnanců ve fakultních nemocnicích.

 

18. února

* Vedení OS se sešlo s místopředsedkyní Senátu Alenou Gajdůškovou, aby ji informovali o problémech ve zdravotnictví, které způsobuje restriktivní úhradová vyhláška.

* Na programu jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky byl průběh a výsledky dotačního řízení MPSV. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková na jednání připomněla požadavky odborů na zvýšení dotací a zvýšení ceny práce zaměstnanců.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková seznámila Radu ČMKOS s aktuálními problémy v resortech zdravotnictví a sociálních služeb. Po jednání Rady ČMKOS následovala předporada k plénu tripartity.

 

15. února

* Zástupci zaměstnavatele Krajské zdravotní, a.s. se mimořádně sešli v Praze s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou, která se dlouhodobě účastní v Krajské zdravotní, a.s., kolektivního vyjednávání.

 

14. února

* Krajská rada Praha jednala v budově ústředí za účasti místopředsedů Ivany Břeňkové a Ladislava Kucharského.

 

13. února

* Místopředseda Ladislav Kucharský se věnoval přípravě mezinárodní konference sociálních služeb za účasti zástupců České republiky, Rakouska a Slovenska.

 

12. února

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

11. února

* Jednání sekce nemocnic vedla řídící sekce Iva Řezníčková, účastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Na jednání byly předány informace z krajů i z konkrétních nemocnic především k otázce dopadů úhradové vyhlášky pro rok 2013.

* Současně se konalo jednání sekce sociál pod vedení Jany Karschové. Jednání se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Hlavním bodem byla finanční otázka sociálních služeb, odměňování zaměstnanců a příprava mezinárodní konference pro členy ze sociálních služeb, která se bude konat 5. a 6. března 2013. K tomuto tématu odpověděl na otázky místopředseda Ladislav Kucharský.

* V odpoledních hodinách se jednání krizového štábu zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

9. února

* Se zástupci občanské iniciativy Za svobodné vysoké školy a redaktory časopisu Solidarita se sešla předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Obsahem jednání byl zájem občanských sdružení o informace k situaci ve zdravotnictví.

 

7. února

* Dopoledne jednalo právně sociální oddělení s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou, za účasti předsedkyně Dagmar Žitníkové.

* Společného jednání plzeňské krajské rady s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem, radními pro zdravotnictví i sociální oblast a dalšími představiteli kraje se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Jednání za odbory výborně vedla předsedkyně krajské rady Helena Kurcová.

* V budově OS jednali zástupci Platformy zdravotních pojištěnců s místopředsedkyní Českomoravské konfederace odborových svazů Radkou Sokolovou a předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou. Zástupci jednotlivých institucí řešili možnosti spolupráce v roce 2013, a to zvláště v oblasti připomínkování nových právních předpisů.

 

6. února

* Výjezdního zasedání Asociace pro kolektivní vyjednávání se v Mladé Boleslavi účastnili právníci Dominik Brůha, Zuzana Pláničková a Hana Lisá a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Na programu byly odborné otázky i budoucnost odměňování zaměstnanců veřejných služeb.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková řešila finanční záležitosti OS na jednání s některými institucemi, které finanční majetek OS zhodnocují.

 

5. února

* Tripartitní pracovní tým pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost projednával návrh na změnu zákona o zaměstnanosti, vývoj minimální mzdy a možnosti její úpravy a také novelu zákoníku práce ve vazbě na nový občanský zákoník. Nedošlo ke shodě v názoru na změnu minimální mzdy. Odborový svaz zastupuje místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Po jednání pracovního týmu se na krátkou chvíli sešla místopředsedkyně Ivana Břeňková v budově odborového svazu s výborem odborové organizace Městské nemocnice Jilemnice, který také jednal s právničkou JUDr. Zuzanou Pláničkovou.

* V odpoledních hodinách se konalo jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky. Jediným bodem byl národní plán boje proti chudobě. Odbory označily materiál jako obecnou, prvotní informaci. Jednání pracovního týmu se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

4. února

* Zaměstnanci odborového svazu projednali s předsedkyní Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou návrh statutu pro zajišťovací fond OS.

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková z pozice vedoucí tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví s 1. náměstkem ministra Markem Ženíškem o programu pracovního týmu. Program je sestavován na základě požadavků odborů a zaměstnavatelů. Hlavním bodem budou dopady úhradové vyhlášky pro rok 2013 na poskytovatele zdravotní péče a na zaměstnance. Jednání se uskuteční 4. března.

 

1. února

* K závěrečnému tématu projektu bipartitního dialogu k flexicuritě se sešli zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Zástupcem odborového svazu byla místopředsedkyně Ivana Břeňková. Po jednání následovala diskuse se zaměstnavateli o projektu násilí ze strany třetích osob ve zdravotnictví a v sociálních službách, konkrétně na území Prahy. 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám