Únor 2015

24. – 28. února

* Výjezdního jednání o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání v sociálních službách se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková společně se zástupci zaměstnavatelů – prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým a dr. Pavlem Čáslavou. Výjezd do Helsinek se uskutečnil v rámci projektu z Norských fondů na téma násilí na pracovišti ze strany třetích osob.

 

26. února

* Jednání sekce pracovníků hygienické služby se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl. Vedení sekce se zabývalo přípravou konference sekce, která se uskuteční v květnu v Brně.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem s ministrem financí Andrejem Babišem. Odboráři na jednání sdělili své postoje k současným problémům ve zdravotnictví a informovali ministra, že je nezbytně nutné personálně stabilizovat nemocnice. V důsledku nenaplněných mzdových a platových příslibů odcházejí ze zdravotnictví zaměstnanci. Krize se prohlubuje, nemocnice již nebojují jen s nedostatkem lékařů, ale chybí i sestry a ostatní personál. Dalším projednávaným bodem byl zákon o neziskových nemocnicích, který je pro odbory zásadní. Zákon má přinést stabilitu do poskytování zdravotní péče a jistotu odměňování zaměstnancům. Ministr Babiš odborům sdělil, že uvítá jejich podněty, primárně se ovšem mají obrátit na Ministerstvo zdravotnictví. Žitníková a Engel sdělili, že finanční stabilizace je například otázkou zvyšování plateb za státní pojištěnce a zreálnění odvodů OSVČ, a to je důvod, proč se obrátili na ministra financí.

 

25. února

* V Poslanecké sněmovně se konal seminář pořádaný poslankyní Janou Hnykovou na téma Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. K problematice práce zdravotních sester v zařízeních sociálních služeb vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

24. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na semináři, který se zabýval náklady práce v ČR ve vztahu k ceně práce.

 

23. února

* V Brně se v rámci projektu na posílení sociálního dialogu (B9) sešli nad přípravou kolektivní smlouvy vyššího stupně zástupci zaměstnavatelů a odborů. Za OS se jednání zúčastnili JUDr. Zuzana Pláničková, Václav Matoušek a předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila jednání zástupců všech odborových organizací nemocnic Pardubického kraje ke kolektivnímu vyjednávání o mzdách a pracovním řádu. Po jednání následovala konference odborové organizace Pardubické nemocnice, na které na pozvání předsedkyně odborové organizace Lenky Hákové místopředsedkyně Břeňková a ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Gottvald informovali o výsledcích jednání. Všem zaměstnancům s výjimkou lékařů se zvýšily základní mzdy o slibovaných 5 %, lékařům o 3 % (lékařům byla zvýšena odměna za DPČ).

 

19. února

* Vedení OS se spolu s odboráři ze ZZS hlavního města Prahy zúčastnilo jednání zastupitelstva Hlavního města Prahy. Na jednání zastupitelstva byl na návrh předsedkyně OS Dagmar Žitníkové vložen bod aktuální situace na ZZS hl. města Prahy, který se projednával od 0,30 do 1, 30 hodin v noci. V rámci tohoto bodu vystoupili odboráři ze ZZS a také někteří vedoucí zaměstnanci ZZS. Závěr z jednání je, že ZZS bude v nejbližších dnech podrobena ekonomickému a personálnímu auditu.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla se zástupci odborových svazů veřejných služeb sdružených v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU), aby se připravili na 18. setkání EPSU volebního obvodu střední Evropy a západního Balkánu, které se uskuteční ve dnech 31. března – 1. dubna v Bledu ve Slovinsku.

 

18. února

* Vedení OS se sešlo s odboráři ze ZZS hlavního města Prahy, aby se vzájemně informovali o vývoji situace na pražské záchrance.

 

17. února

* Na OS se sešli odboráři z kojeneckých ústavů, aby projednali aktuální situaci v těchto zařízeních. Jednání se účastnila i bývalá předsedkyně ZO, která dnes pracuje jako profesionální pěstounka. Všichni zúčastnění se vzájemně informovali o probíhajících změnách a vyměnili si své zkušenosti s novými postupy a změnami organizace práce. Vzhledem k aktuálnosti problémů se vedení OS dohodne na možnosti uspořádat k problematice kojeneckých ústavů seminář v Poslanecké sněmovně.

* Seminář k sociálnímu dialogu a kolektivnímu vyjednávání pro zaměstnance knihovny Třebíč vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Seminář byl součástí projektu Norských fondů k násilí na pracovišti ze strany třetích osob.

* Místopředseda Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil druhého dne jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

16. února

* Pravidelného jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Místopředseda Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

13. února

* Ve FN Plzeň se konalo první setkání s radní pro zdravotnictví Ing. Milenou Stárkovou (ČSSD) kvůli zvýšení mezd v nemocnicích v Plzeňském kraji. Setkání inicioval bývalý radní a současný ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Výsledek jednání nebyl uspokojivý a účastníci se dohodli na pokračování jednání 2. března.

 

12. února

* Na pravidelném metodickém dnu se na svazu sešli s vedením OS regionální pracovníci a inspektoři BOZP.

 

11. a 12. února

* V Bruselu byl zahájen projekt věnovaný důstojné práci zaměstnanců ve veřejných službách. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

11. února

* Výbor sekce zdravotnických záchranných služeb spolu s kolegy z odborových organizací ze zdravotnických záchranných služeb projednal aktuální problémy. Části jednání se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR MUDr. Milan Brázdil. Za vedení OS byla přítomná předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách na OS jednala pražská krajská rada. Jednání se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Kvůli přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální služby se sešli zástupci právního oddělení OS, regionální pracovník Václav Matoušek a předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

10. února

* Jednala výkonná rada OS.

 

9. února

* Prvního jednání pracovní skupiny pro dopady úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a zabezpečení finančních prostředků ke zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví a částečně v sociálních službách se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, která podala zprávu za OS a požádala o přepočty u uvedených zdravotnických zařízení.

* Jednání ekonomické komise při výkonné radě OS se účastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Jednání středočeské krajské rady se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* V odpoledních hodinách jednala výkonná rada OS.

 

6. února

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky se zaměřilo na dostupné bydlení sociálně slabých, priority MPSV a plán legislativních prací, jednání bylo přerušeno z důvodu následujícího jednání dotační komise. Za OS se zúčastnila Mgr. Ivana Štěpánková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se následně zúčastnila jednání dotační komise MPSV.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na ČMKOS zúčastnil pracovní schůzky zástupců OS sdružených v ČMKOS o probíhajících projektech ČMKOS a zapojení jednotlivých svazů do projektů. OSZSP ČR by se měl zapojit do projektu Sektorové dohody v oblasti sociálních služeb.

 

5. února

* K projednání problémů zaměstnanců dětských domovů pro děti do tří let se na OS sešli zástupci odborářů z těchto zařízení. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková spolu se svazovými právníky a regionálními pracovníky.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil na Ministerstvu zdravotnictví jednání pracovní skupiny k novele vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, v platném znění. Tato skupina má připravit znění novely v souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

 

4. února

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková vedla seminář k sociálnímu dialogu pro kolegy a kolegyně z veřejných služeb, knihovnictví.

 

3. února

* Výjezdního zasedání Asociace pro kolektivní vyjednávání se v Mladé Boleslavi účastnili zástupci právníků odborového svazu a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

2. února

* Zástupci odborové organizace ZZS Praha se sešli s představiteli ČSSD na Magistrátu hl. m. Prahy, aby informovali o stavu na ZZS a požádali o podporu a pomoc při řešení. S odboráři se jednání zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání tripartity.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám