Únor 2017

28. února a 1. března

* Dalšího kola kolektivního vyjednávání ve státním podniku Janské Lázně se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

 

27. února a 28. února

* Sektorový sociální dialog mezi zástupci odborů a zaměstnavatelů na evropské úrovni se konal v Bruselu. Zástupci EPSU a HOSPEEM diskutovali o návrhu plánu akcí pro následující období. Současně se zástupci připravovali na projekt k profesnímu rozvoji a celoživotnímu vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví a zabezpečení jejich bezpečnosti. Druhý den se sešla pracovní skupina k organizaci projektu profesního rozvoje a celoživotního vzdělávání.

Oba dny se jednání účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, která je v pracovní skupině za EPSU.

 

24. února

* Jednání kulatého stolu Národního konventu o EU na téma Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Jednání bylo organizováno ČMKOS.

* Ve večerních hodinách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková sešla se zástupci Nadace Friedricha Eberta při příležitosti slavnostního zahájení VII. ročníku Akademie sociální demokracie.

 

23. února

* Jednání sekce pracovníků hygienické služby se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Na programu byla příprava jednání zástupců odborů, zaměstnavatelů s hlavní hygieničkou ČR Evou Gottvaldovou a příprava květnové konference zástupců odborových organizací hygienické služby.

 

22. února

* Vedení OS se účastnilo mimořádné a náhradní členské konference Základní organizace OSZSP ČR Fakultní nemocnice Ostrava.

 

20. února

* Jednání pléna tripartity se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

17. února

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání dotační komise na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Komise projednala a odsouhlasila návrhy dotací na podporu sociálních služeb s celostátní a neregionální působností pro rok 2017.

 

16. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila předporady k jednání pléna tripartity, kde seznámila kolegy s tím, jak v praxi vypadá vyjednané zvýšení mezd, a se stanoviskem OS k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích.

 

13. – 16. února

* Zástupci odborových svazů z regionu střední Evropy a západního Balkánu (CEWB) sdružených v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se sešli na 20. společném jednání v Podgorici, hlavním městě Černé Hory. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková podala zprávu za Českou republiku a za celý region podala informaci o jednání výboru pro rovné příležitosti.

* Na setkání v Podgorici byli mimořádně přizváni také zástupci mladých odborářů z Maďarska, Polska a České republiky. Českou republiku zastoupil předseda odborové organizace Nemocnice České Budějovice, a.s., Jan Šusta, který se dlouhodobě věnuje náboru nových členů odborového svazu.

 

14. a 15. února

* Na pravidelných metodických dnech se s vedením OS sešli regionální pracovníci a inspektoři BOZP.

 

13. února

* Zdravotnická tripartita projednala návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Za odbory se stanoviskem vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a odbory návrh odmítly jako celek. Se stejným stanoviskem vystoupili i zaměstnavatelé. Oba sociální partneři doporučili Ministerstvu zdravotnictví návrh stáhnout a nepokračovat v legislativním procesu.

 

9. a 10. února

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil dalšího kola kolektivního vyjednávání ve Státních léčebných lázních Janské Lázně.

 

9. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO Ing. Jaroslavem Faltýnkem o svazovém návrhu na změnu zákoníku práce týkající se sjednocení odměňování v zařízeních lůžkové péče.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, členové krajské rady a regionální pracovník Václav Matoušek jednali s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem (ČSSD).

 

8. února

* Celé vedení OS, zástupci odborových organizací a výborů sekcí nemocnic, nelékařských zdravotnických pracovníků, nezdravotnických pracovníků a sekce pro práci s členskou základnou se společně účastnili jednání výboru pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně, aby podpořili novelu zákoníku práce v bodě sjednocení platů a mezd zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení.

* Celá tato skupina přešla do budovy sídla OS, aby pokračovala ve společném jednání uvedených sekcí za účasti vedení OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Odpoledne se konala tisková konference k vyhlášení celostátní stávkové pohotovosti na podporu požadavků základní organizace OS působící u Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Tiskové konference se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková, zástupci ZO ZZS Jihomoravského kraje a členové sekce ZZS Jana Hozáková a Martin Vostal.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková sešly s pražskou krajskou radou.

 

7. února

* Jednala výkonná rada OS.

 

6. února

* Celé vedení OS se setkalo s krajskou radou Pardubického kraje, poté následovalo jednání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, PhD., (ČSSD) a radním odpovědným za zdravotnictví Ing. Ladislavem Valtrem, MBA, (ODS).

* Večer se vedení OS sešlo v Praze s poslancem Jaroslavem Zavadilem, aby společně projednali postup projednávání novely zákoníku práce.

 

3. února

* Jednal tripartitní pracovní tým pro sociální politiku, kterého se zúčastnilo celé vedení OS. Na programu byly mimo jiné návrhy změn zákona o sociálních službách, zákona o sociálním bydlení, dotace pro sociální služby na rok 2017 a změna nařízení vlády č. 564/2006.

 

2. února

* Kulatého stolu výboru Poslanecké sněmovny pro sociální politiku se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Na programu byla novela zákoníku práce, vedení OS sleduje především novelu a pozměňovací návrh, který by měl umožnit sjednocení platů a mezd ve zdravotnických lůžkových zdravotnických zařízeních.

* Odpoledne se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila ve vydavatelství Metropol kulatého stolu na téma Odměňování pracovníků a investice do zdravotnictví v Ústeckém kraji.

 

1. února

* Jednání expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů se v Mladé Boleslavi účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Experti se zabývali otázkami z pracovního práva. Účastnil se také legislativní náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám