Únor 2019

28. února

* Kolektivního vyjednávání o navýšení mezd a především zvláštních příplatků se v Rokycanské nemocnici a v nemocnici v Sušici zúčastnily místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková. Jednání byla náročná a budou pokračovat v dalších dnech a týdnech.

 

27. února

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková jednala s předsedou Rady seniorů ČR dr. Zdeňkem Pernesem o další spolupráci, navýšení důchodů, postavení seniorů ve společnosti a účasti jejich zástupců na konferenci nemocnic v květnu, kde byla přislíbena také účast prof. MUDr. Pavla Kalvacha, CSc.

 

26. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou kvůli předání informací o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

 

25. února

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

* Vedení OS se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešlo s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem.

 

23. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou a regionálním manažerem Václavem Matouškem „plesali“ na plese Nemocnice Sokolov. Mezi zábavou se ovšem našel také čas na projednání problémů, které bude nutné řešit.

 

22. února

* Vedení OS se v Praze sešlo se zástupci odborové organizace z Rokycanské nemocnice a. s. Zástupci odborářů vedení OS informovali o záměru zrušit v nemocnici prádelnu. Odbory se zrušením prádelny nesouhlasí. Odbory také upozornily, že něco zrušit je velmi jednoduché, ale důsledky jsou obrovské. Před necelým rokem se v Rokycanské nemocnici, přes protesty odborů a petici, zrušilo gynekologicko-porodnické oddělení. Nemocnice je dnes v ekonomických problémech, protože výpadek příjmů za zrušené oddělení nebyl kompenzován a cesta zpět není možná. Dalším tématem jednání bylo kolektivní vyjednávání s vedením nemocnice.

 

21. února

* Jednání dotační komise MPSV se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví mělo na programu úhrady zdravotní péče pro poskytovatele sociálních služeb, personální situaci a odměňování zaměstnanců v roce 2019, hygienickou službu a další aktuální problémy. Zúčastnilo se celé vedení OS.

 

20. února

* Na Ministerstvu zdravotnictví se sešla Pracovní skupina pro nelékařská zdravotnická povolání. Účastníci jednali o možnosti rozšířit kompetence všeobecných sester. Za OS se jednání zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* V Pardubicích na krajském úřadě se sešel hejtman JUDr. Martin Netolický, PhD., s krajskou radou Pardubického kraje za přítomnosti místopředsedkyně OS Jany Hnykové a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivany Břeňkové. Hlavními body bylo odměňování v nemocnicích a v sociálních službách, nedostatek míst v pobytových zařízeních, neřešení zdravotně sociální pomezí. Řešilo se také odměňování na ZZS Pardubického kraje, kde zaměstnancům byly přiznány jen minimální příplatky.

* Odpoledne se vedení OS zúčastnilo společného jednání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Na programu byly body ke zdravotně-sociálnímu pomezí a k reformě psychiatrické péče.

 

19. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a advokátem JUDr. Dominikem Brůhou, Ph.D., jednali na Ministerstvu zdravotnictví se současným vydavatelem Zdravotnických novin a zástupci ministerstva o možnostech další spolupráce.

* Krajská rada Libereckého kraje a místopředsedkyně OS Jana Hnyková jednaly na Krajském úřadu v Liberci s radním pro zdravotnictví MUDr. Přemyslem Sobotkou a radním pro resort sociálních věcí Mgr. Pavlem Svobodou. Tématem bylo odměňování v sociálních službách a v nemocnicích na území kraje, transformace psychiatrické péče a fungování nemocnic a sociálních služeb v kraji.

 

18. února

* Vedení OS se sešlo s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem, aby se dohodli na dalším postupu ve věci kolektivní smlouvy vyššího stupně pro nemocnice.

 

15. února

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s členkami krajské rady Zlínského kraje Marcelou Holčákovou, Martinou Hvozdenskou a Martinou Katolickou zúčastnila diskuzního fóra k dlouhodobé péči, které pořádala již po třetí poslankyně Alena Gajdůšková. Vzácným hostem byla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

 

14. a 15. února

Místopředseda OS Lubomír Francl se spolu se zástupci Evropské rady zaměstnanců společnosti AGEL Pavlem Michnou a MUDr. Michalem Lišaníkem zúčastnil v Bruselu konference na téma Prosazování práv zvláštních vyjednávacích výborů, evropských rad zaměstnanců a rad zaměstnanců.

 

14. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou vedly krajskou konferenci v Liberci. Konference zvolila členku výkonné rady za kraj Miluši Váňovou, její náhradnici Hanu Vilímovou a člena krajské rady Dušana Mormana. Všem zvoleným blahopřejeme.

 

13. února

* Vedení OS jednalo s ředitele A11 Alešem Zavoralem kvůli vydávání Zdravotnických novin.

 

12. února

* V budově OS jednala výkonná rada OS.

* Odpoledne vystoupil místopředseda OS Lubomír Francl v diskusním pořadu TV Prima Názory bez cenzury na téma nedostatek zdravotních sester.

 

11. února

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Na odborovém svazu jednaly sekce nemocnic a sekce sociál.

 

10. února

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila v TV Prima v pořadu Partie, a to spolu s ministrem zdravotnictví Adamam Vojtěchem a poslancem KDU-ČSL Vítem Kaňkovským. Hlavními tématy byl nedostatek zdravotníků, zvláště všeobecných sester v nemocnicích.

 

7. února

* V Hotelu Step se konalo 11. setkání ředitelů nemocnic. Na jednání opakovaně vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková se stanovisky OS ke zvyšování platů a mezd a také k návrhu OS na sjednocení odměňování. Předsedkyně OS se také vyjádřila k nedostatku zdravotnického personálu a přítomným představila návrhy svazu na personální stabilizaci.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešla s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Zástupci odborových svazů sdělili své názory na součastnou situaci ve zdravotnictví a opakovaně upozornili na nedostatek personálu a porušování zákoníku práce v českých nemocnicích.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou a svazovou právničkou Štěpánkou Řandovou zúčastnila jednání ZO a vedení v zařízení Barevné domky v Hajnici k problematice odměňování, čerpání FKSP a vztahům na pracovišti.

 

6. února

* Na Ministerstvu zdravotnictví se z podnětu odborů konal kulatý stůl pracovníků hygienické služby, kterého se zúčastnili odboráři, zaměstnavatelé a hlavní hygienička spolu s tajemníkem pro státní službu. Na jednání odbory vyjádřily zásadní nesouhlas s připravovaným snížením počtu zaměstnanců.

* Jednala dozorčí rada OS.

 

5. února

* Na ústředí OS zaměstnanci OS projednali situaci v regionech a prováděcí pokyny ke stanovám OS. S vedením OS také diskutovali o tom, co nás čeká v letošním roce.

 

4. února

* Ve Zlíně na krajském úřadě jednalo Zastupitelstvo Zlínského kraje, kterého se zúčastnilo přes 150 odborářů a zaměstnanců z Kroměřížské nemocnice a Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Na zastupitelstvu k situaci v obou nemocnicích vystoupily například předsedkyně odborové organizace Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Martina Hvozdenská, místopředsedkyně odborové organizace Kroměřížské nemocnice Ludmila Šromotová a také předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

1. února

* Vedení OS jednalo s předsedou ČMKOS Josefem Středulou o situaci v českém zdravotnictví.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám