V Nemocnici Pardubického kraje, a. s., se o zvýšení mezd vedla velmi náročná jednání

V Nemocnici Pardubického kraje, a. s., jednaly odbory o znění kolektivní smlouvy pro následující období. Strana zaměstnanců je v Nemocnici Pardubického kraje zastoupena odbory našeho odborového svazu, LOK-SČL a POUZP. Již toto naznačuje, jak složité je dosahování jednoty.

Naše odbory zastupují všechny kategorie zaměstnanců, což je dalším vlivem, který se musí při jednání brát velmi vážně. Odborový svaz vždy s vládou vyjednává o navýšení platů a mezd všem zaměstnancům ve stejné procentní výši.

Připomeňme dohody o zvýšení platových tarifů a základních mezd pro předchozí dva roky a následující rok. Byla dohoda s vládou, ve které bylo účastno hnutí ANO, že se navýší platové tarify a základní mzdy o 3 x 10 % všem zaměstnancům v nemocnicích. Třetí navýšení by se mělo uskutečnit v roce 2019, ale nyní jsme ve stavu složitých jednání o splnění dohody.

Vraťme se k Nemocnici Pardubického kraje, a. s., a výsledku jednání pro rok 2018.

První návrhy zaměstnavatele vycházely z požadavku navýšit základní mzdy o nějakou částku, některým kategoriím zaměstnancům a ostatním určitou částku přiznat v osobním příplatku.

Zdravotnickým pracovníkům byly po jednáních přiznány základy zvýšené o 10 % od měsíce února. V rozmezí měsíců červenec až srpen se zástupci zaměstnanců se zaměstnavatelem sejdou, aby se dohodli o možném doplacení částky 10 % za měsíc leden zaměstnancům, kteří vykonávají nelékařské povolání.

Zaměstnancům, kteří vykonávají nezdravotnické povolání, tedy dělníkům a THP, byla přiznána od února zvýšená základní mzda o 5 %. S tímto bodem zásadně nesouhlasil zástupce odborů našeho svazu a trval na navýšení také těmto zaměstnanců o dalších 5 %, v kompromisním návrhu, a to další navýšení od 1. července.

Jmenovitě se jednalo o předsedu Daniela Sýse ze Svitavské nemocnice. Předseda Sýs byl postaven do nezáviděníhodné a opravdu těžké situace, část zaměstnanců jej obviňovala ze zdržování kolektivního vyjednávání, část mu vyjadřovala podporu. Předseda Sýs na stanovisku setrval. V průběhu konečného jednání se odbory shodly na jednotném stanovisku a kompromisním požadavku, který byl stranou zaměstnavatele nakonec odsouhlasen. Nezdravotnickým pracovníkům se sice od 1. února navýšily základní mzdy pouze o 5 %, ale od 1. července se budou navyšovat o dalších 5 %. Současně se zástupci odborů a zaměstnavatele sejdou k propočtům o další kompenzaci za dobu prvního pololetí roku.

Jednání byla opravdu náročná a opět se ukázalo, že dohody na národní úrovni jsou jedna věc a dopady na zaměstnance v konkrétních nemocnicích věc druhá.

Podobné články

Aktuality 16. 2. 2024 / 18:37

Jednání o kolektivní smlouvě v Krajské zdravotní bylo náročné

Krajská zdravotní, a. s., to jsou nemocnice Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově, Rumburku a Litoměřicích, celkem devět tisíc zaměstnanců.

Aktuality 14. 2. 2024 / 18:35

Když vláda zapomene na záchranáře aneb Konference Středočechů

Oblíbená historická Kutná Hora na počátku roku 2024 (24. ledna) přivítala 82 delegátek a delegátů výroční konference odborů středočeské záchranky, tentokrát to byla dokonce konference volební.

Aktuality 22. 1. 2024 / 13:53

Odboráři v Masarykově nemocnici hodnotili výsledky své práce

Konference úsekových důvěrníků odborové organizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice se konala 11. ledna 2024 v Ústí nad Labem.

Načíst další
 
Napište nám