Veletoče s příspěvkem na péči

V únorovém čísle Bulletinu jsme seznámili se všemi legislativními změnami v souvislosti se zákonem o sociálních službách kromě jediné, což byla změna příspěvku na péči. Sledovat vše není někdy jednoduché, jednou to dostanete jako novelu zákona, kterou připomínkujete. A následně při jednání poslaneckého výboru pro sociální politiku zjistíte, že se podává pozměňující návrh v poslanecké novele zákona o sociálních službách. Vláda a především Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší věci svojí cestou. Podává pozměňující návrhy po linii poslanecké, které přijdou pouze ke schválení na vládu a o zbytku jednají poslanci. Čili žádné připomínkové řízení s dalšími partnery.

Věříme, že řada poslanců má upřímnou snahu upozornit v diskuzi a svými pozměňujícími návrhy na dopady do sociálních služeb. Bohužel některé apely nedopadají na úrodnou půdu. Vládní koalice má 108 hlasů a prosazuje si, co si myslí, že je důležité. Sociální služby potřebují změny, ale změny musí být prodiskutovány se všemi aktéry.

Zastavím se u příspěvku na péči. Připomínkovali jsme novelu zákona č. 108/2006 Sb. na začátku ledna, navýšení příspěvku na péči nám bylo představeno ve dvou variantách. První varianta navyšovala příspěvek na péči ve druhém, třetím a čtvrtém stupni příspěvku na péči. Druhá varianta navyšovala příspěvek ve všech stupních a tuto variantu jsme také podpořili. V připravované novele byly i další změny, o kterých vlastně teď nemá cenu ani psát, protože tato novela pravděpodobně spadne pod stůl kvůli tomu, že byl k poslanecké novele zákona o sociálních službách podán právě pozměňující návrh poslance Jiřího Navrátila (KDU-ČSL stejně jako ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka).

A jaká je vlastně navrhované výše příspěvku na péči:

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc Současně platná výše

příspěvku na péči

Navrhovaná výše

příspěvku na péči

Stupeň I (lehká závislost) 3300 Kč 3300 Kč
Stupeň II (středně těžká závislost) 6600 Kč 7400 Kč
Stupeň III (těžká závislost) 13 900 Kč 16 100 Kč
Stupeň IV (úplná závislost) pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb 19 200 Kč 23 000 Kč
IV + ostatní případy 0 27 000
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let věku činí za kalendářní měsíc    
Stupeň I (lehká závislost) 880 Kč 880 Kč
Stupeň II (středně těžká závislost) 4400 Kč 4900 Kč
Stupeň III (těžká závislost) 12 800 Kč 14 800 Kč
Stupeň IV (úplná závislost)

pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb

19 200 Kč 23 000 Kč
IV + ostatní případy 0 27 000 Kč

V tabulce si můžete porovnat jednotlivé částky, určitě na první pohled bijící do očí bude I. stupeň příspěvku na péči: jak u osob do 18 let věku, tak i osob starších 18 let zůstává stejný. Přitom moc dobře víme, že nárůst cen zdravotnických pomůcek, služeb a dalších výdajů je potřeba zohlednit při péči o seniory, ale i ostatní osoby se zdravotním postižením a osoby s duševním onemocněním, kteří pobírají příspěvek na péči. Odmítáme nenavýšení příspěvku na péči v prvním stupni, kdy klient setrvává ve svém vlastním prostředí a jeho zajištění péče, i když lehčí, je nutno také zajistit službami a pomůckami.

Uvidíme, jak celá novela dopadne a zda se přeci jen nepodaří pozměňujícím návrhem ve druhém čtení v Poslanecké Sněmovně tento stupeň navýšit. Určitě bychom mohli dlouze polemizovat nad výši příspěvku ve druhém a třetím stupni, kdy rozdíl se blíží k deseti tisícům. Doufejme, že se nestrhne lavina přehodnocování příspěvku na péči ve druhém stupni a množství odvolání, které zahltí úřady práce a jejich úředníky.

Nechceme, aby to vyznělo, že navýšení příspěvku na péči bychom nevítali, ale jen se nám zdá navýšení proporcionálně nevyvážené. Příspěvek na péči by neměly ovlivňovat finanční prostředky státní kasy, ale potřeby klientů, kteří jsou na péči závislí a potřebují kvalitní péči. Musíme doufat, že se nebude uvrhovat jedna skupina osob oproti druhé do života, který nebude kvalitně naplňován, protože výše příspěvku je tak rozdílná.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:52

První jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo první jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

Aktuality 8. 4. 2024 / 13:45

Výbor sekce jednal o personální situaci, platech i FKSP

V pondělí 11. března jednal výbor sekce sociál. Zabýval se personální situací, nedostatkem pracovníků v přímé péči, nedostatkem všeobecných sester, fluktuací zaměstnanců.

Aktuality 28. 3. 2024 / 10:12

S ministrem Jurečkou o platech, penzích a platovém zařazení

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Načíst další
 
Napište nám