Vesnu jsme asi zachránili, ale indikační seznam dál likviduje lázeňství

Většina lázní v České republice se dnes potýká s nedostatkem pacientů a z toho plynoucími ekonomickými propady. Odliv pacientů má více aspektů, ale skokový pokles nastal po novele tzv. indikačního seznamu. Ministerstvo zdravotnictví omezilo velmi výrazně nároky pacientů na lázně, u některých diagnóz je přímo zrušilo, jinde velmi výrazně zkrátilo délku pobytů. Ošetřující lékaři kvůli protilázeňské kampani navíc začali odmítat doporučit lázně i těm, kteří na ně stále mají nárok. Poslední hřebíček do rakve přidali revizní lékaři zdravotních pojišťoven. Kdo nebyl hodně vytrvalý až neodbytný, případně se neodvolal, lázně nedostal.

Během posledních měsíců sledujeme důsledek této změny. Lázně uzavírají léčebné domy a propouštějí hromadně zaměstnance. Extrémní úbytek pacientů odůvodňuje ministr zdravotnictví Leoš Heger vývojem moderní medicíny. Stručně řečeno: přibližně 50 % pacientů lázní se meziročně zázračně uzdravilo. Ano, takto přesně zněla jeho odpověď na interpelace v Poslanecké sněmovně ke kolapsu lázeňství.

Kritická situace nastala na jaře letošní roku také ve Státních lázních Janské Lázně. Vedení lázní opakovaně upozorňovalo svého zřizovatele, tedy Ministerstvo zdravotnictví, na obrovské ekonomické propady a žádalo pomoc při řešení této situace. Bohužel bez jakékoliv konstruktivní odezvy. Hloupé rady ministerských úředníků, ať se volná lůžka obsadí lyžaři a dalšími turisty, nelze ani brát vážně.

Ve hře byl dokonce návrh uzavřít celé lázně k 30. 6. 2013. Později už by státní podnik neměl prostředky ani na vyplacení odstupného všem 400 zaměstnancům. Nakonec, dnes již odvolaný, ředitel MUDr. Roman Koudele navrhl nouzový záchranný plán. Velmi výrazně zeštíhlit počet lůžek, ponechat přibližně třetinu a část těchto lůžek nasmlouvat jako rehabilitační s lepšími úhradami od pojišťoven. Plán také zahrnoval uzavření unikátního věhlasného komplexu dětské léčebny Vesna. Léčebny, která se specializuje na velmi těžké dětské diagnózy včetně mozkové obrny. Jde o největší a také provozně nejnákladnější objekt celých Janských Lázní. Zeštíhlení lázní by znamenalo propuštění přibližně 100 zaměstnanců.

Heger o osudu Vesny věděl!

Ministr zdravotnictví o plánovaném uzavření Vesny věděl. A neměl k němu žádné výhrady. Při prosazování další zpackané reformy – tentokrát lázeňství – byl ochoten obětovat i podnik patřící státu a zlikvidovat nenahraditelnou léčebnu pro mnohé dětské pacienty.

V kontextu těchto informací jsou pokrytectvím nejvyššího kalibru jeho současná vyjádření o neschopnosti bývalého ředitele situaci řešit a snaze ministerstva Vesnu zachránit.

Ve chvíli, kdy ředitel lázní pochopil, že se žádné pomoci od Ministerstva zdravotnictví nedočká a že snahy všech lázní o změnu indikačního seznamu jsou stále marné, seznámil s krizovým plánem zaměstnance. Netrvalo dlouho a informace prosákly také mezi rodiče pobývající s dětmi na Vesně.

Nikdo nedokáže tolik bojovat jako matka nemocného dítěte uvědomující si, že jejímu dítěti má být upřeno právo na lepší a plnohodnotný život. Léčebna Vesna má velmi vysokou úspěšnost v léčbě pohybových obtíží a mnohé děti začínají poprvé v životě chodit až po dlouhodobém pobytu na tomto místě.

Rodiče se rozhodli bojovat

Rodiče okamžitě oslovili vedení lázní a na veřejné schůzce jim byly informace o plánovaném zavírání Vesny, i celé restrukturalizaci lázní, potvrzeny. Nastalo obrovské zděšení a zoufalství. Ale téměř ihned padlo rozhodnutí bojovat. Bojovat o druhý domov, jak mnozí Vesnu díky častým a dlouhodobým pobytům nazývají. Zaměstnanci měli pochopitelný strach se přidat, každý se obával, že (když se ozve) padne los propouštění právě na něj.

A právě tady začíná celý příběh Vesny. Příběh, který v posledních týdnech plní stránky novin.

S omezenými možnostmi, které člověk pobývající v lázních má, byla vytvořena internetová petice a facebooková skupina za záchranu Vesny. Začala se šířit prostřednictvím e-mailů. Informace se pomalu předávaly dál. Okamžitá reakce přišla od ostatních rodičů, kteří kdy s dětmi na Vesně pobývali. Maminky oslovily některá média. A začaly více pátrat po důvodech hrozícího bankrotu lázní.

Petice po několika dnech dorazila i do naší trutnovské nemocnice. Záměr uzavřít Vesnu nás všechny velmi překvapil a šokoval. Asi jako každého z regionu, kdo tu žije a ví, komu Vesna slouží a jaké „zázraky“ se v ní dějí.

Odbory se aktivně připojují

Odborová organizace Oblastní nemocnice Trutnov a.s. okamžitě petici podpořila a rozeslala dál na několik stovek e-mailových adres. Kontaktovali jsme také bývalé kolegy, pracující nyní v Janských Lázních, s žádostí o další informace.

Možná díky rozeslání petice pod hlavičkou odborů, možná díky dlouholetým kontaktům s médii, možná jen dílem náhody se začali ozývat novináři i politické strany v regionu. Okamžitě zareagoval také Královéhradecký kraj. Chtěli více informací, chtěli pomoci.

Ale já nevěděla nic víc. Jen to, co každý tady, že je Vesna výjimečná a nenahraditelná…

A tak jsem zkusila pátrat, kdo přesně stojí za peticí, a rozhodla jsem se spojit se s těmito rodiči. Podařilo se. Po všem, co jsem zjistila i vyslechla od nich, nebylo těžké se rozhodnout pomoci i víc než jen rozesláním petice. Následovaly schůzky, telefonáty, opakovaná návštěva Vesny, jednání s ředitelem lázní i setkání s některými zaměstnanci. S mnoha dalšími pak každodenní anonymní komunikace prostřednictvím speciální facebookové stránky.

Postupně se rozběhl kontakt s dalšími médii, z nichž většina byla ochotna o Vesně psát. Likvidace celého českého lázeňství dodnes příliš nikoho nezajímala, na příkladu věhlasné Vesny je ale velmi snadné ukázat, kam až indikační seznam lázeňství dostal. Nikdo nechápal, proč by se takové zařízení mělo uzavřít…

Iniciativa a petice Zachraňme vesnu

Rozdělili jsme si úkoly, každý podle svých možností. Celá akce vyústila v založení občanské iniciativy Zachraňme Vesnu (www.zachranmevesnu.cz). Navázali jsme spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR (sekce lázeňství), se Svazem pacientů ČR, Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a dalšími.

Regionální rada ČMKOS pomohla s distribucí petice. A jak na ní postupně přibývaly tisíce podpisů, tak na Ministerstvu zdravotnictví stoupala nervozita.

Trutnovská SPOZ oslovila prezidenta Miloše Zemana s žádostí o pomoc a ten jí vyhověl. Téměř okamžitě požádal Leoše Hegera o záchranu Vesny.

Zástupci občanské iniciativy se zúčastnili také jednání parlamentního zdravotního výboru na téma krize v lázeňství. Myslím, že každý z účastníků po vystoupení jedné z maminek postižených dětí z Vesny pochopil, jak demagogické jsou argumenty ministra zdravotnictví. Bohužel, doporučení zdravotního výboru na změnu indikačního seznamu se neschválilo.

Prostřednictvím facebookové stránky se našli lidé ochotní zorganizovat protest přímo na kolonádě v Janských Lázních. Symbolicky byl zvolen 1. červen – Den dětí. Smysl protestu už nebyl jen v záchraně Vesny, ale v záchraně celého českého lázeňství. Upozornit veřejnost, co způsobil nový indikační seznam. Ukázat, kam směřuje dlouhodobá protipacientská politika této vlády. Organizátorům vyšlo vstříc město Janské lázně i vedení lázní. Poskytly zdarma vše potřebné. I ti nejmenší pacienti se začali na demonstraci připravovat. Vyráběli plačící balónky a transparent s otisky svých ručiček a nožiček.

Kritizující ředitel odvolán

Vzhledem k nebývalému zájmu médií a dotazům na důvody vedoucí k uzavření Vesny zveřejnil opakovaně bývalý ředitel lázní, že za hrozícím kolapsem stojí Ministerstvo zdravotnictví a nový indikační seznam. Intenzivně spolupracoval s naší občanskou iniciativou, zpřístupnil všem také veškerou korespondenci s ministrem a dokladoval jeho nezájem situaci řešit. Pod obrovským tlakem a šířícími se dezinformacemi o neschopnosti vedení lázní nakonec nabídl všem pochybovačům k dispozici jakékoliv dokumenty týkající se ekonomického vývoje v lázních. Před kinosálem zaplněným pacienty, veřejností i zaměstnanci rezignovaně přiznal, že neví co dál. Celé lázně se propadají každý měsíc do ztráty několik milionů. 60milionová rezerva z minulých let je téměř vyčerpána. Ufinancovat nejnákladnější Vesnu je za těchto podmínek nemožné. Obsazenost byla všechny jarní měsíce extrémně nízká. S blížícím se létem a informacemi o hrozícím uzavření Vesny se podařilo kapacity dočasně zaplnit. Rozhodující bude podzim. Uzavření Vesny se o nějaký čas odkládá.

Právě otevřenost, kritika ministerstva a spolupráce s těmi, co chtěli Vesnu zachránit, se mu stala osudnou. Ministerstvo zdravotnictví ho ze dne na den po 23 letech odvolalo z funkce a doplnilo to lživou tiskovou zprávou. Obětní beránek byl nalezen!

Krizový manažer lidi neuklidnil

Novým dočasným ředitelem, jakýmsi krizovým manažerem, byl okamžitě jmenován Ing. Josef Šimurda, člověk z ODS, který v předchozích letech přivedl téměř k likvidaci dvě velké nemocnice. Člověk, který nikdy nepracoval v lázeňství, zato ale loajální k ministerstvu… Očekával-li někdo, že toto nespokojené občany a pacienty uklidní, pak tento záměr nevyšel. Jeho slibům na zachování Vesny bez konkrétních informací, jak to chce udělat, nikdo neuvěřil. Naštěstí alespoň chystané výpovědi zaměstnancům byly dočasně zastaveny. Přípravy na demonstraci však pokračovaly dál… Byl vytvořen koordinační tým složený z organizátorů, občanské iniciativy Zachraňme Vesnu, OSZSP ČR, LOK-SČL, Svazu pacientů ČR a Národní rady zdravotně postižených ČR.

Uběhl měsíc od oslovení všech předsedů politických stran. Zatímco nevládní i neparlamentní strany deklarovaly snahu se za Vesnu postavit, premiérovi ani předsedům ostatních vládních stran jsme nestáli za odpověď. Proč se zajímat o osud těžce nemocných dětí, že?

Pomoc naopak nabídly také některé osobnosti veřejného života nebo Nadace naše dítě.

Demonstrovalo se i dešti

A pak tu byl den D – sobota 1. června 2013. S obavami jsme sledovali přívaly deště. Lidé i přes nepříznivé počasí přišli. V malém městečku na lázeňské kolonádě se shromáždilo asi 300 účastníků, a to občané, pacienti i zaměstnanci. Samozřejmě dorazila také média. Na demonstraci byli pozváni, kromě zástupců všech subjektů z koordinačního týmu a konkrétní maminky z Vesny, také představitelé politických stran. O tom, kdo se zúčastnil a kdo ne, jistě není třeba psát více. Určitě si domyslíte sami.

Bylo mi ctí zastupovat petiční výbor a občanskou iniciativu Zachraňme Vesnu. Všechna vystoupení byla velmi emotivní. Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vystoupila předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková. Na demonstraci zazněl také dojemný vzkaz jednoho z bývalých dětských pacientů Vesny Jakuba Kapice.

Pod tlakem veřejného mínění přijal, i když dodatečně, pozvání také ministr zdravotnictví Leoš Heger. Jeho vystoupení se neslo v klasickém demagogickém duchu. Ale přesvědčit ty, které velmi často o dostupnou lázeňskou léčbu připravil, nebo ty, kteří mají přijít o práci, neměl šanci. Účastníky byl vypískán. Slíbil sice Vesnu zachovat, ovšem opět neřekl jak. Po skončení akce pak čelil z řad demonstrantů mnoha žádostem o vysvětlení, z jakého důvodu stát zkracuje nebo úplně znemožňuje léčbu jejich dětem a proč likviduje Vesnu?!

Vesna je snad zachráněna

V těchto dnech se situace kolem Vesny, ale také celého českého lázeňství, stále vyvíjí. Ministerstvo odmítá indikační seznam změnit a vyhodnocuje dopady. Jak dlouho ještě bude vyhodnocovat? A přežijí to vůbec lázně? Jen díky odvaze a obětavosti mnoha lidí je dnes Vesna pravděpodobně zachráněna. Jen díky tomu, že někteří opět nezůstali lhostejní…

Celé Janské Lázně budou sice kapacitně zmenšeny, ale získají lépe financovaná rehabilitační lůžka a pobyty pacientů nebude omezovat indikační seznam. Nasmlouvat tato lůžka se pokoušel bývalý ředitel celý rok! Najednou je to možné během dnů a v mnohem větším rozsahu! Díky této změně zůstanou zachována i pracovní místa.

Mohli bychom se radovat. Ale systémové řešení to není. Po demonstraci vznikl krizový štáb lázeňství. Všechny už výše zmiňované subjekty jsou jeho ustavujícími členy. Budeme hledat další partnery ke spolupráci a společně prosazovat změnu indikačního seznamu. V krizovém štábu zůstává i občanská iniciativa Zachraňme Vesnu.

Možná jsme dnes Vesnu zachránili, ale není nám lhostejný osud celého českého lázeňství. Tak jako děti z Vesny potřebují svůj unikátní komplex, potřebují mnozí pacienti s jinými diagnózami ostatní lázně v naší zemi. Nenechme si je vzít! 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 12:43

V záludném návrhu vidím pokus o likvidaci odborů

Události posledních měsíců mě nutí hodně přemýšlet. Dá se věřit politikům? Předvolební sliby nic neznamenají? Podepsané dohody nic neznamenají?

Aktuality 19. 5. 2024 / 20:51

Změny ve zdravotnictví opět k horšímu – publikovali jsme

Poslední návrhy Ministerstva zdravotnictví jsou ve svém celku nepřijatelné a směřují k další komercializaci českého zdravotnictví.

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Načíst další
 
Napište nám