Více než 1000 členů OS už letos dostalo dar ze Zajišťovacího fondu!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás opět v krátkosti informoval o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu OSZSP ČR. Od začátku roku 2015 došlo na OS celkem 1120 žádostí. K datu 9. 6. 2015 bylo kladně vyřízeno 1006 žádostí, což oproti roku 2014 znamená nárůst o 99 % (za stejné období roku 2014 bylo kladně vyřízeno 504 žádostí).

Bohužel ne všechny žádosti doručené na OS mohly být vyřízeny kladně. Zamítnuto bylo za období od 1. 1. 2015 do 9. 6. 2015 celkem 38 žádostí.

Důvody pro zamítnutí žádostí byly tyto:

● nedodržení lhůty 3 měsíců pro podání žádosti (13 žádostí),

● nedodržení lhůty 1 roku členství v Zajišťovacím fondu (doba pro vznik nároku na čerpání darů ze Zajišťovacího fondu – 12 žádostí),

● nedodržení podmínky členství v Zajišťovacím fondu (4 žádosti),

● nedodržení podmínky čerpání dle Statutu Zajišťovacího fondu (na jednu událost je možné čerpat 1x v kalendářním roce – 9 žádostí).

Celkem 76 žádostí je nyní v řešení, protože při jejich zpracování byly zjištěny určité problémy. Mezi ně patří například:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● neuhrazené odvody členských příspěvků základní organizací,

● nedoplatky v odvodech příspěvků do Zajišťovacího fondu základní organizací,

● chybějící hlášení změn pro odvody do Zajišťovacího fondu.

Jelikož opakování je matkou moudrosti, dovolte mi, abych znovu připomněl, že od 1. 1. 2015 platí, že odvody členských příspěvků na OS je možné provádět pouze měsíčně.

Pro vyplacení darů ze Zajišťovacího fondu platí tyto podmínky:

členství v OSZSP ČR nejméně jeden rok,

● řádné placení členských příspěvků,

● řádné placení příspěvků do Zajišťovacího fondu, má-li odborová organizace oddělené platby (čl. I. odst. 2.),

● řádné placení příspěvků do Zajišťovacího fondu na účet Zajišťovacího fondu,

● řádné placení odvodů z členských příspěvků odborovou organizací na ústředí OS.

Čerpání ze Zajišťovacího fondu nenáleží členovi, za kterého odborová organizace neplní řádně a včas své povinnosti (zejména neplatí příspěvek do Zajišťovacího fondu, neposílá jmenný seznam a jeho aktualizace, z nichž by bylo možné ověřit zaplacení příspěvku do Zajišťovacího fondu za člena).

Zároveň bych chtěl všechny členy a funkcionáře požádat, aby před odesláním žádosti na OS zkontrolovali, že žádost je podána na správném formuláři, který obsahuje všechny náležitosti, jež jsou podmínkou pro vyplacení daru ze Zajišťovacího fondu. Ušetří se tím čas a práce jak vás členů a funkcionářů, tak i pracovnice OS, která žádosti vyřizuje, a také se při správně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami významně zkrátí doba vyplacení daru.

Na závěr bych opět chtěl vyslovit přání, že v budoucnu se počet základních organizací, které se do Zajišťovacího fondu zapojí, zvýší, a tak se otevře možnost čerpání darů ze Zajišťovacího fondu i pro další členy.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám