VIII. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR byla pro další čtyřleté období v pátek 23. listopadu na VIII. sjezdu odborového svazu zvolena Dagmar Žitníková, místopředsedou Lubomír Francl a místopředsedkyní Jana Hnyková.

Jednání VIII. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR začalo ve čtvrtek 22. listopadu ve 14 hodin v pražském Hotelu Olšanka. Sešlo se na něm na 170 delegátů z celé republiky, aby zhodnotili činnost odborového svazu v uplynulém čtyřletém období, přijali stanovy a další základní svazové dokumenty, schválili program svazu pro příští čtyři roky a zvolili nové vedení odborového svazu.

Jednání zahájila předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková, která přivítala delegáty i hosty. Stručně připomněla největší úspěchy odborového svazu i jeho pokračující požadavky, především 10% navýšení platových tarifů a základních mezd a opakované problémy při prosazování dohodnutého zvýšení mezd v nemocnicích obchodních společnostech. Zdůraznila, že trvá požadavek odborového svazu na sjednocení odměňování pod tarifní tabulky, a informovala o tom, že tímto dnem byla spuštěna „Petice za zavedení jednotného platového systému odměňování všech zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách bez ohledu na právní formu zařízení“, která má vést k prosazení tohoto požadavku (viz níže jako soubor ke stažení).

Kvůli pouze krátké návštěvě premiéra Babiše a ministryně Maláčové na úvod jednání pustila asi pětiminutovou pasáž z prezentace o činnosti odborového svazu v uplynulém období. Vybrala část věnovanou problematice sociálních služeb, kde se odborovému svazu podařilo prosadit výrazné zvýšení platů a mezd, a část věnovanou záměru zřídit univerzitní nemocnice, proti němuž odborový svaz ostře a účinně bojoval.

Na sjezd byli pozváni a pozvání přijali premiér Andrej Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová, předseda ČMKOS Josef Středula, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel, předseda Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Anton Szalay, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR Marek Slabý, předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich, prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. Prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová se omluvila a zastoupila ji členka prezidia ČAS Veronika di Cara.

Na jednání byli rovněž pozváni, ale kvůli jiným povinnostem se omluvili, poslankyně Věra Adámková, předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti Oldřich Bubeníček, předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví Jiří Čunek a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, který zaslal videozdravici.

Sjezdu se jako hosté zúčastnili také čestní členové OS a spolupracující advokáti.

Delegáti sjezdu na návrh výkonné rady odborového svazu udělili titulu Čestný člen OSZSP ČR dlouholeté člence výkonné rady za Karlovarský kraj Heleně Šebestové, dlouholetému členovi dozorčí rady odborového svazu RNDr. Miroslavu Studenému a bývalému předsedovi odborového svazu RNDr. Jiřímu Schlangerovi.

Čtvrteční sjezdové jednání bylo věnováno hlavně vystoupením hostů a diskusi delegátů k těmto vystoupením.

První den sjezdového jednání zakončil společenský večer, jehož se zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Delegáti a delegáti s ním pokračovali v diskusi, na niž už nebyl dostatek času odpoledne.

***

Páteční jednání zahájila půlhodinová videoprezentace o činnosti odborového svazu v uplynulých čtyřech letech (celou videoprezentaci najdete níže jako soubor ke stažení). Delegáti schválili zprávu o činnosti a plnění programu OS na léta 2014-2018 (viz níže jako soubory ke stažení) a zprávu o hospodaření OS za léta 2014-2018 a vzali na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady (viz níže jako soubor ke stažení). Delegáti rovněž schválili volební řád pro volbu předsedy, místopředsedů a členů a náhradníků výkonné rady OS, členů a náhradníků dozorčí rady OS, členů krajských rad, delegátů sjezdu a krajské konference, podle něhož se bude volit v příštím období. Schválili stanovy (viz níže jako soubor ke stažení) a finanční řád odborového svazu a potvrdili členy výkonné rady a jejich náhradníky, kteří byli zvoleni na podzimních krajských konferencích.

Závěrečnou část pátečního jednání tvořily volby.

Předsedkyní odborového svazu byla znovu zvolena Dagmar Žitníková, která byla jedinou kandidátkou na tuto funkci. V diskusi delegáti opakovaně vysoce ocenili její dosavadní práci a skutečnost, že má zasloužený respekt a autoritu nejen v odborech, ale i u sociálních partnerů.

Dosavadní místopředsedkyně Ivana Břeňková znovu na tuto funkci nekandidovala, na odborovém svazu zůstává jako zaměstnanec a bude se dál věnovat kolektivnímu vyjednávání na všech úrovních, ekonomice, zvláště platům a mzdám, a mezinárodní oblasti. Dagmar Žitníková Ivaně Břeňkové poděkovala za pracovní i osobní spolupráci, pomoc a podporu. Delegáti práci Ivany Břeňkové jako místopředsedkyně odborového svazu ocenili mohutným potleskem vestoje a předáním několika kytic.

Na funkce místopředsedů kandidovali dosavadní místopředseda Lubomír Francl, Jana Hnyková z Domova důchodců Velké Hamry a Iva Řezníčková z Oblastní nemocnice Trutnov.

Místopředsedou OS byl zvolen Lubomír Francl a místopředsedkyní Jana Hnyková.

Delegáti byli seznámeni s činností svazové sekce pro práci s členskou základnou, především s jejími aktivitami, které by měly pomoci se získáváním nových členů odborů.

Byli informováni o kampani Přidej se!, která by měla obsahovat krátká videa odborářů o tom, proč jsou v odborech, s čím jim odbory pomohly. Tato videa by měla pomoci na sociálních sítích informovat mladé lidi o významu odborů a o důležitosti a výhodách členství v odborech. Delegáti byli vyzváni, aby i oni ve svých odborových organizacích takováto jednoduchá videa na mobil natočili, předali je na libovolné úložiště a odkaz poslali na e-mail voj.burda@centrum.cz nebo na telefonní číslo 736 113 926.

***

V sobotu delegáti podrobně probrali současnou situaci ve zdravotnictví a sociálních službách, o níž ve své prezentaci informovala Ivana Břeňková. Následovala obšírná diskuse, která se týkala hlavně problémů spojených s platy a mzdami a s nárokem na vyplácení příplatku za směnnost.

O programu odborového svazu v příštím období informoval Lubomír Francl.

Hlavní priority odborového svazu podrobněji probrala Dagmar Žitníková.

Schválením programu OS na roky 2018-2022 delegáti definovali hlavní úkoly odborového svazu i odborových organizací v nadcházejícím období (viz níže jako soubor ke stažení).

Na závěr jednání delegáti přijali usnesení sjezdu (viz níže jako soubor ke stažení).

Foto Romana Novotná, Ladislav Kucharský, Lubomír Francl, Václav Procházka (ČMKOS) a Marie Klírová

Soubory ke stažení

 
Napište nám