Myslím, že je velmi důležité podělit se o skvělou zprávu: Odborové hnutí začíná nabírat směr k moderním odborům, které budou moci obhájit svou pozici i ve 21. století. Je zvláštní, že dobré věci se dějí většinou bez obecného povědomí a určitě se mnou budete souhlasit, že to není správné. Žijeme v době, kdy jsme denně zahlcováni negativními zprávami o zavírání podniků, nedostatečném financování veřejných služeb a zejména těch sociálních a zdravotnických, neustále čelíme útokům v zaměstnání a jsme svědky stoupající nespokojenosti našich kolegů.

Toto vše pak ve svém důsledku znamená pro nás zástupce zaměstnanců zdvojený tlak, a to jak z řad našich kolegů, tak hlavně od našich zaměstnavatelů, kteří nám většinou předkládají pouze návrhy, jak by si představovali úspory na nás zaměstnancích.

Často také bojujeme s předsudky našich sociálních partnerů vůči odborům. Bohužel musíme mnohdy souhlasit s takovými postoji díky mnohdy neprofesionálním a iracionálním postojům odborových představitelů. Teď jen pro upřesnění není řeč o našem svazu, ale o odborech jako celku.

Poněkud pesimistický úvod je pro dokreslení výchozí situace odborového hnutí České republiky v dnešních dnech. Přesto, že se odbory těší vzrůstající důvěře a respektu veřejnosti, nejsou brány mnohdy jako automatický a konstruktivní partner vyjednávání. Proč tomu tak je, by bylo minimálně na diplomovou práci či odbornou knihu. Dobré je, že ve vedení ČMKOS jsou představitelé, kteří si tento zásadní poznatek uvědomují. Mezi osobnosti, snažící se pomoci toto změnit, patří nám všem dobře známá místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radka Sokolová.

Na čem dobrém že se to podílí? Je to projekt ČMKOS financovaný Norskými fondy „Posílení sociálního dialogu pro všechny zaměstnance – Důstojná práce – Česká republika“. Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o sociálním dialogu a větší zásah do regionů. Důležitou součástí je také budování komunikačního profilu odborů jako konstruktivního sociálního partnera a také respektovaného partnera, který je automatickou součástí tripartitního jednání na regionální či celostátní úrovni. Jak tento projekt funguje? Základním kamenem je vytvoření týmu lidí, kteří budou utvářet komunikační profil odborů a zejména budou vyškolení pro práci s médii. Žijeme v době mediální éry a média dnes velmi ovlivňují veřejné mínění a utvářejí názor společnosti. Toto vše je velmi dobrá zpráva pro budoucnost odborového hnutí v České republice. Pokud pak tento tým bude mít reálnou možnost podílet se na komunikační strategii ČMKOS, tak díky tomu, že v projektu byli vybraní i kandidáti ve věku do 40 let, bude opět otevřena cesta k oslovení mladých zaměstnanců, kteří by se tak mohli ztotožnit s odborovými principy a začít rozšiřovat naše řady.

Tým byl vybraný z kandidátů všech odborových svazů, které jsou sdružené v ČMKOS. Náš svaz patří mezi čtyři, které v tomto týmu mají svého zástupce. Dalšími zástupci jsou ECHO, KOVO a OS státních orgánů a organizací. Je tedy další dobrou zprávou, že náš svaz potvrzuje svou dlouhodobou proměnu a směřování OSZSP ČR k moderním odborům, jaké jsou západně od našich hranic. Bude tedy v budoucnu záhodné využít této výhody, která nás může posunout k soběstačnosti a přilákání nových členů.

Samozřejmě, že nejspíš tým několika vyškolených kolegů nás nespasí, ale pokud budeme všichni chtít, tak na tento projekt můžeme společně navázat a dále jej rozvíjet i v podmínkách zdravotnických odborů. Myslím, že bychom měli být hrdi na naši kvalitní členskou základnu, která umí vygenerovat osobnosti, jež dokáží uspět na celonárodní úrovni a mohou se také aktivně podílet na důležité proměně, přicházející v pravý čas.

Úspěch našeho svazu je úspěchem všech členů a ti by o svém úspěchu měli být informováni. Dobrých zpráv přece není nikdy dost.

 

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám