Právě jsem si přečetla zprávu o schůzce našich odborářů z nemocnic s premiérem Babišem a ministrem Vojtěchem o navyšování platů od ledna 2019 a o srovnání odměňování ve zdravotnictví. Jsem nadšená. Ne pro sliby našich politiků, ale proto, že se dokážeme postavit a říct svůj názor, prosazovat dodržování slibů naší vlády. Proto, že všichni dokážeme táhnout za jeden provaz a spolu dosáhnout společného cíle. A přesně o tom jsou odbory. Proto jsou důležité.

Určitě to znáte i z vašich kolektivních jednání. Pokud za zaměstnance mluví jeden člověk, tak si ho možná vyslechnou. Pokud už se sejde lidí víc – tak jako při výše zmiňovaném setkání plný sál lidí – už se musí diskutovat a nejde problémy jen tak zamést pod koberec. Pokud za vámi stojí většina zaměstnanců, to se to jedná. A pokud za nás mají odbory jednat o platech a pracovních podmínkách na státní úrovni, tak je musíme podpořit. A když ne svou osobní přítomností na podobných setkáních, tak alespoň svým členstvím v odborech.

Síla odborů, tedy počet členů, je opravdu při jednání stěžejní. Proto se stále snažíme různými cestami členskou základnu navyšovat. A úspěšně. Počet členů našeho odborového svazu od Sametové revoluce klesal, nejdříve velmi strmě, pak pozvolněji. Za poslední roky se nám podařilo tento trend zvrátit. Nejen že se zastavil pokles členské základny, ale naopak se daří počet členů navyšovat. Pomalu, ale jde to. Za poslední rok jsme zaznamenali nárůst o 1000 členů. Je to veliký úspěch, ale stačí to?

Na poradách s předsedy a krajských konferencích vás opakovaně upozorňujeme na to, že průměrný věk našich odborářů je 50 – 55 let, čeká nás tedy odliv členů, kteří odejdou do starobního důchodu. K odlivu členů dochází i tím, že zaměstnanci ze zdravotnictví a sociálních služeb odcházejí pro přetěžování a nedostatečné ohodnocení naší práce. Právě to se snaží odbory napravit na jednáních tripartity. Bude nárůst členů rychlejší než jejich odliv?

Naše sekce pro práci s členskou základnou se opravdu snaží o propagaci práce odborů, udržení stávajících členů v odborech a navyšování členské základny. Snažíme se najít cesty, jak by to mohlo fungovat. Ale ta hlavní práce při náboru nových členů je hlavně na nás všech, na řadových členech. Nejdůležitější je hlavně osobní rozhovor s lidmi, ten nikdy nic nenahradí – prostě vyprávět o tom, co všechno odbory dělají, jak se za nás dokážou postavit a že je třeba je podpořit v jejich úsilí svým členstvím. Možná namítnete, že takový rozhovor s lidmi není jednoduchý.

Právě proto ve spolupráci s evropskými odbory připravujeme semináře, kde bude možné se tuto dovednost naučit. Pokud jste ve čtení tohoto článku došli až sem, měli byste uvažovat o účasti na takovém semináři, protože vám osud našeho odborového svazu není lhostejný 😊

Snažíme se oslovit lidi i přes internet. Připravujeme kampaň Přidej se!. Ať chceme, nebo ne, facebook využívá spousta lidí, a tak jich můžeme hodně oslovit. Můžeme tak sdělit, co odbory dělají a že za touto organizací, která má mimochodem víc členů než nejsilnější politické strany v naší zemi, stojí opravdoví lidé.

A jak na to? Nejlépe pomocí krátkých videí. Texty už dnes nikdo moc nečte, a dlouhé už teprve ne. Natočte i vy krátké video s vašimi spolupracovníky, kde řeknete, proč jsou pro vás odbory důležité, nebo co zrovna vás přimělo ke vstupu do odborů. Svým vlastním příběhem dokážete oslovit další lidi a také propagovat práci odborů. Je důležité, aby lidé brali odbory jako normální součást svého pracovního života a aby konečně ztratily tu nálepku ROH.

Bude to ještě těžká práce, ale VŠECHNO JE MOŽNÉ, a tak věřím, že společně se nám podaří navýšit členskou základnu, upevnit tak pozici odborů při jednáních, a tím nastolit důstojné pracovní podmínky nás všech.

Podobné články

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 15. 2. 2024 / 14:41

Není vždy důležité být první v cíli, ale doběhnout

Každodenní kolotoč, náročné směny, zvyšující se počty pacientů, stres, únava, obrovská zodpovědnost k nemocným a k tomu vyčerpávající práce odborářů často vyvolávají pocity úzkosti a přepracovanosti.

Aktuality 12. 1. 2024 / 10:41

Každý odborář je vlastně malý zázrak

Novoroční úvodník by měl být optimistický. Život v posledním období ovšem optimistický není.

Načíst další
 
Napište nám