Výbor sekce jednal o personální situaci, platech i FKSP

V pondělí 11. března jednal výbor sekce sociál o aktuální situaci v sociálních službách. Zabýval se personální situací, nedostatkem pracovníků v přímé péči, nedostatkem všeobecných sester, fluktuací zaměstnanců. Hrozí riziko možného zanedbání péče u klientů, byť neúmyslné.

Do sociálních služeb se přijímá každý, kdo se hlásí o práci, aby byla zajištěna pomoc a podpora klientům. Z přijatých zaměstnanců zůstávají jednotlivci, zaměstnanci odcházejí z důvodu náročné práce i nedostatečného finančního ohodnocení.

V návaznosti na nedostatek personálu v sociálních službách jednání výboru sekce sociál pokračovalo druhým neméně důležitým tématem, odměňováním zaměstnanců. Platové tabulky se za poslední léta nezvýšily i přes úsilí odborového svazu v této věci. Pracovní poměr v sociálních službách přestává být finančně zajímavý, noví zaměstnanci odcházejí, stávající z důvodu vyčerpání a přetížení jsou mnohdy na pracovní neschopnosti, ti co vydrží, s vypětím sil zajišťují péči. O odměňování bude jednáno opět s ministrem Jurečkou a výbor odsouhlasil navržená témata, která budou ministrovi předložena na jednání na MPSV dne 22. března 2024.

Dále se diskutovalo o opakovaně předložené novele zákona o sociálních službách, která vždy po připomínkovém řízení „spadla pod stůl“. Novela byla tentokrát předložena jako poslanecký návrh, takže “o nás bez nás“. Mimo úpravy výše stupňů příspěvku na péči se zabývá i dalšími změnami, které byly v návrhu předloženy již v technické novele zákona.

Na jednání sekce také zazněly cenné informace o tvorbě a čerpání FKSP od 1. 1. 2024 s možnostmi, jak FKSP nejlépe využít ve prospěch zaměstnanců.

Další jednání výboru sekce sociál se uskuteční v červnu a jednání rozšířené o členy z odborových organizací ze sociálních služeb bylo naplánováno na září, a to formou on-line.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:52

První jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo první jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

Aktuality 28. 3. 2024 / 10:12

S ministrem Jurečkou o platech, penzích a platovém zařazení

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 11. 3. 2024 / 10:44

Veletoče s příspěvkem na péči

Připomínkovali jsme novelu zákona č. 108/2006 Sb. na začátku ledna, navýšení příspěvku na péči nám bylo představeno ve dvou variantách.

Načíst další
 
Napište nám