Vyjednali jsme zvýšení platů a mezd!

Na úrovni ministerstev, krajů i jednotlivých zaměstnavatelů se stále jedná o splnění slibů, které jsme obdrželi. Od ledna mělo dojít ke zvýšení mezd a platů zaměstnanců ve zdravotnictví a k dalšímu zvýšení platů a mezd vybraných zaměstnanců v sociálních službách.

Jednáme o právních předpisech i finančních zdrojích

Jednáme nejen o právních předpisech, jednáme také o zdrojích ke zvýšení mezd a platů.

Právním předpisem pro přiznání platů je nařízení vlády č. 564/2006. Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Připomínkové řízení se konalo 1. prosince, vlády jej projednala a schválila v pondělí 8. prosince.

Všech devět stupnic platových tarifů najdete níže jako soubory ke stažení.

V případě, že budete mít při jednání o navýšení platů, mezd problémy typu – nejsou finance, nejsou kryty v úhradové vyhlášce (zdravotnictví a sestry v sociálních zařízení), nedošly dotace ke krytí nákladů, kraje nám nepomohou (sociální služby), musíme propouštět, snižovat osobní příplatky, úvazky a podobně, obraťte se na své odborové organizace, na své regionální pracovníky a samozřejmě na nás. Slibů bylo a je dost, ministerstva jsou přesvědčena, že prostředky jsou zabezpečeny cestou dotací a úhradovou vyhláškou – my potřebujeme zpětnou vazbu pro jednání, zda tomu tak skutečně je. 

Zdravotnictví

Pro zaměstnance ve zdravotnictví, na které se vztahuje odměňování platem (tzv. ROPO), jsou předloženy návrhy stupnic platových tarifů navýšených o 5 %, a to jak pro zdravotnické, tak pro nezdravotnické kategorie zaměstnanců. Zásadní změna je také připravena pro zvláštní určení platového tarifu. Pokud bude systém zvláštního určení platového tarifu ve vašem zařízení uplatněn, tak jedině ve prospěch zaměstnanců, to znamená nejméně ve výši přiznané praxe. Vracíme se několik let zpět, kdy tento systém měl být ve zdravotnictví uplatněn z důvodu ocenění zaměstnanců. Připomínáme, že zvláštní určení platového tarifu je tzv. pásmové odměňování.

Pro zaměstnance ve zdravotnictví, na které se vztahuje odměňování mzdou není připravena v oblasti mezd změna právních předpisů, zde musí probíhat kolektivní vyjednávání o úpravách a navýšení mezd.

Bude záležet na schopnosti vyjednávat, na síle členské základny toho kterého zařízení a samozřejmě na tom, zda budou finance zajištěny v úhradové vyhlášce, což je dohodnuto s Ministerstvem zdravotnictví.

Finanční zajištění nárůstu mezd a platů ve zdravotnických zařízeních o 5 % by měla poskytnout úhradová vyhláška pro rok 2015. Asociace českých moravských nemocnic upozorňuje na to, že finance nejsou návrhem úhradové vyhlášky zabezpečeny, Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že ano. Jednání se konají a věříme ve shodu.

Sociální služby

Pro zaměstnance v sociálních službách, na které se vztahuje odměňování platem, se již uplatňuje nařízení vlády platné od 1. listopadu. Všem zaměstnancům byl zvýšen platový tarif o 3,5 %, a to dokonce i zdravotnickým. Zdravotničtí pracovníci by měli být od ledna přeřazeni zpět do tabulky „zdravotnické“, tedy jim bude zvýšen platový tarif o dalších 1,5 % na celkových 5 %.

V návaznosti na rozhodnutí vlády o posílení prostředků na financování sociálních služeb, což byl a je dlouhodobý požadavek našich členů a odborového svazu, je připravena další stupnice platových tarifů navýšená o další 4% pro pracovníky sociální péče a sociální pracovníky. Jde o kompromis jednání, OS požadoval původně navýšení pro všechny zaměstnance, ale jednáním došlo k tomuto kompromisu.

Pro zaměstnance v sociálních službách, na které se vztahuje odměňování mzdou, není připravena změna legislativy, zde musí probíhat kolektivní vyjednávání o úpravách a navýšení mezd.

Bude záležet na schopnosti vyjednávat, na síle členské základny toho kterého zařízení a samozřejmě na tom, zda finance doputují cestou dotace do jednotlivých zařízení tak, jak je slibováno MPSV.

Finanční zajištění k nárůstu mezd a platů v sociálních zařízeních o 3,5 % a pro vybrané zaměstnance o další 4 % by mělo dojít cestou dotací, taková je dohoda s MPSV.

Odborový svaz, ve spolupráci s krajskými radami, výkonnou radou a zástupci odborových organizací nejen jednal, ale také na základě zpětné vazby požadoval úpravu jak právních předpisů, tak poskytování dotací a úhradové vyhlášky. Síť informací a zpětné vazby je pro naši práci zásadní. 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:24

Odměny za práci na covidových odděleních: kolik, komu a kde?

V době pandemie nelze zajistit úhrady zdravotní péče tak jako před covidem, úhradová vyhláška pro rok 2020 by to nezajistila (nezajistí to ani ta pro rok 2021). Musel být vydán zákon č. 301/2020 Sb.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:17

Změny v odměňování + tabulky platových tarifů od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů. 

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:36

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám