Výkonná rada v září vyzvala vládu k akci na záchranu nemocnic

Výkonná rada jednala dva dny, a to 9. a 10. září. Byla informována o výsledcích jednání sekce lázeňství, vedené Martinem Vackem. Konkrétní informace z jednání sekce a následné tiskové konference podala Helena Šebestová, garantka sekce za výkonnou radu. Záznam z tiskové konference je zveřejněn na internetových stránkách ČMKOS. Hlavním apelem na tiskové konferenci byla výzva k veřejnosti, aby požadovala přiznání lázeňské péče, protože dle sdělení zdravotních pojišťoven jsou na tuto péči zdroje.

Výkonná rada projednala přípravu VII. sjezdu OSZSP ČR, který se bude konat ve dnech 20. – 22. listopadu 2014, sestavila skupiny pro práce k aktualizaci programu a stanov svazu.

Výkonná rada byla informována také o sjezdu ČMKOS, který se bude konat ve dnech 25. a 26. dubna 2014, a o kongresu EPSU (Evropská .federace odborových svazů veřejných služeb), který se bude konat ve dnech 20. – 23. května 2014.

V letošním roce se bude konat mezinárodní konference ke zdravotnictví v Bělehradu, kterou bude organizovat a financovat EPSU. Konference se zúčastní místopředsedové Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský a zástupce nemocnic – člen výkonné rady Lubomír Francl.

První den jednání odsouhlasila výkonná rada také jednorázovou pomoc našim členům, kteří byli postiženi červnovou přírodní katastrofou. Celková výše podpory pro osm žadatelů byla odsouhlasena ve výši 75 tisíc korun.

Prvním bodem druhého dne zasedání bylo jednání valné hromady společnosti BONA SERVA, s.r.o. Výkonná rada odsouhlasila účetní uzávěrku společnosti.

Výkonná rada projednala kauzy hospodaření některých odborových organizací, byla také seznámena s novými podmínkami smlouvy s T-Mobile, které jsou pro členy odborového svazu výhodnější.

Členům výkonné rady byla podána informace o průběhu jednání mimořádné rady ČMKOS k přípravě sjezdu. Rada rozhodla, že k úpravě statutu předloží návrhy na posílení kompetencí rady a že předseda ČMKOS musí tuto funkci vykonávat na plný pracovní úvazek, jako uvolněný.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o jednáních se zástupci politických stran a o předání svazových materiálů politickým stranám se záměrem, aby to, co prosazují odbory, se odrazilo v jejich volebních programech. Dále sdělila informace o kandidátech, kteří jsou členy odborů a budou kandidovat v nadcházejících volbách. Současně vyzvala členy výkonné rady, aby kandidáty podpořili, a doporučila, aby OS vyzval své členy k podpoře kandidujících odborářů.

Vzhledem k tomu, že ze zařízení sociálních služeb i ze zdravotnictví dostává odborový svaz informace o snižování počtu zaměstnanců z finančních důvodů a že zaměstnanci jsou pracovně přetěžováni, osloví odborový svaz zaměstnavatele s tímto problémem k řešení.

Odborový svaz připravuje návrh na novelu zákoníku práce, který by pomohl odborům s finanční podporou.

V listopadu bude společné jednání členů výkonné rady s regionálními pracovníky.

Jednotliví členové výkonné rady podali informace z krajů.

Předseda dozorčí rady informoval o jednání zaměřeném na platební morálku odborových organizací.

Aktuální informace z resortu zdravotnictví a sociálních služeb byly podány za návěr jednání výkonné rady.

Výkonná rada přijala zásadní usnesení, kterým vyzvala premiéra Jiřího Rusnoka, ministra zdravotnictví Martina Holcáta a celou vládu k urychlené akci na záchranu nemocnic.

Výkonná rada byla informována o ukončení kampaně Evropské občanské iniciativy „Voda je lidské právo“. Dále bude výkonná rada sledovat legislativní proces na evropské úrovni.

Výkonná rada byla informována o připravované konferenci „Porovnanie podmienok a výmena skúseností so sociálnym dialógom v oblasti hygieny a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva“, která se bude konat 26. a 27.září 2013 ve Vyhních na Slovensku. Účastní se hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám