Zajišťovací fond – po prvním kvartálu

Vážené členky, vážení členové OSZSP ČR. Vy, kteří jste se zúčastnili porad s předsedy, jste už slyšeli sumarizaci prvního kvartálu výplatního období Zajišťovacího fondu. A pro všechny z vás, kteří jste se z jakéhokoli důvodu porad zúčastnit nemohli, tady máme informaci, jak se nám v práci se Zajišťovacím fondem (ZF) daří.

Nejdříve jsem chvíli váhal, zda použít výraz, že se nám při práci s fondem daří, ale nakonec jsem usoudil, že je to nejvýstižnější slovo pro aktuální situaci.

Nejdříve kratičká rekapitulace dosavadních událostí a kroků. První fáze života ZF funguje od prvního července minulého roku a pro ty, kteří k tomuto datu vstoupili do jeho řad, začala prvním lednem i druhá fáze, tedy období možnosti čerpání z tohoto fondu.

Minule jsem na tomto místě konstatoval potěšení z toho, že o členství v ZF je poměrně velký zájem. Stejně dobrý pocit můžu potvrdit i dnes, protože ke dni, kdy píšu tento článek (18. 4. 2014), máme zaevidováno v programu členské evidence již 90 % předpokládaného celkového počtu aktivních členů našeho svazu. A to je velmi dobrý výsledek nás všech, který si zaslouží velké uznání! Poděkování patří vám všem, kteří jste se spolu s námi poprali se všemi nástrahami „neprobádaného území“ ZF a pomohli nám ho rozběhnout.

V prvním kvartálu vyplácení darů ze ZF startovalo velmi opatrně, přesto jsme do 31. března kladně vyřídili 254 žádostí a jen do dnešního dne máme schválených dalších 95 žádostí. Skladba žádostí téměř přesně kopíruje prognózu, kterou jsme měli vypracovanou, a my všichni pevně věříme, že ZF bude pro všechny naše členy přínosem.

Poprosím jen dát pozor na nejčastěji se opakující chyby, které nám komplikují práci.

Jednou z nejčastějších chyb je nesoulad odvodů do ZF s hlášením o počtu členů. Tyto dva údaje musí souhlasit, protože jinak nelze každému členu připsat jeho měsíční příspěvek! Tady jde o práci s penězi a ta musí být velmi přesná. Pokud se z jakýchkoli příčin zmýlíte a pošlete třeba o jen o jednu desetikorunu více, program hlídající platby si s tím neumí poradit. Když má vaše ZO např. 53 aktivních členů a žádný z nich není ani na MD, RD anebo dlouhodobé pracovní neschopnosti, platba musí být 530 Kč. Pokud pošlete třeba 520 Kč a příští měsíc to „doplatíte“ a pošlete 540 Kč, je to pro nás v obou případech neřešitelný rébus. Proč? Vaše ZO má zaevidováno oněch 53 členů a program jim vytvořil 53 kolonek na každý měsíc, kam každému platícímu členu zapíše onu desetikorunu. ALE! Máme-li 53 kolonek a k nim 520 nebo 540 korun, program neví (a nevíme to ani my), komu nemá připsat platbu, respektive komu má dát zbylou desetikorunu, a proto platbu nepřipíše vůbec nikomu v celé ZO.

I přes všechny tyto „dětské nemoci“ se nám podařilo rozběhnout ZF velmi dobře a já věřím, že to je a bude užitečný pomocník při udržení naší členské základny. Stejně tak věřím, že výhody ZF jsou poměrně slušnou nabídkou pro nové členy, kteří by chtěli vstoupit do OSZSP ČR.

Ještě jednou děkuji všem za mravenčí práci a poměrně dobrou spolupráci. Mé poděkování směřuje zejména k předsedkyním a předsedům ZO, hospodářkám a hospodářům ZO, administrátorce ZF Blance Kučírkové a taky ke všem regionálním pracovníkům, kteří pomohli a pomáhají s uvedením ZF do života.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám