Zajišťovací fond – první dny ostrého provozu

Vážené členky, vážení členové OSZSP ČR, jak již jistě všichni víte, náš svaz zřídil Zajišťovací fond (ZF), který funguje od prvního července minulého roku a pro ty, kteří k tomuto datu vstoupili do jeho řad, začalo prvním lednem i období možnosti čerpání z tohoto fondu. Těší nás, že je o členství ve fondu poměrně velký zájem, ale je rovněž potřebné říct, že se potýkáme se spoustou chyb a různých zmatků, které nám komplikují práci.

V následujících řádcích jsem se pokusil ve spolupráci s Blankou Kučírkovou, která má fond na starosti, popsat nejčastější chyby a prohřešky spojené s fungováním fondu. Ještě před tím, než se do těchto řádků začtete, chci uvést na pravou míru, že níže uvedené sdělení se naštěstí netýká všech a většina z vás odvedla a odvádí v souvislosti se ZF skvělou a precizní práci.

Jednou z nejčastějších chyb je nesoulad odvodů do ZF a hlášení o počtu členů. Tyto dva údaje musí souhlasit, protože jinak nelze každému členu připsat jeho měsíční příspěvek!

Ze stejného soudku je nesoulad mezi uvedenými lidmi na mateřské, případně rodičovské dovolené, nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tady je opravdu potřebná velká přesnost vedení údajů ve vaší ZO.

Dalším nešvarem je zaslání plateb bez hlášenek. V tomto případě nelze platby přiřadit a způsobuje to oboustranné komplikace. Ještě horší variantou jsou platby provedené úplně bez jakéhokoli dokladu, první či opakované hlášenky. Tato situace je neřešitelná, protože potom nevíme, komu jednotlivé příspěvky připsat.

Méně závažnou, ale nepříjemnou chybou je neúplné vypsání údajů v hlavičce hlášenky.

Stejně tak nesprávně uvedené datum platby v hlášence způsobuje velké nedorozumění. Nelze uvést, že platba proběhla např. 27. 11. 2014 a skutečné peníze poslat třeba o několik týdnů později. Narážíme tady na dvě roviny problémů. Jedna je ta, že platby mají být připsány do stanoveného data. To je rovina úřednická a měla by se dodržovat. Mnohem horší však je, že kolegyně dohledávají avizovanou platbu podle vámi uvedeného zavádějícího data na konci listopadu a začátku prosince a ve skutečnosti platba dorazí třeba v polovině ledna. Tento klam je pro nás velmi vyčerpávající. Prosím tedy o uvádění reálných čísel a dat.

Rovněž vás prosím o pochopení toho, že na rozdíl od společné administrativy OS stačí z hlediska administrativy vaší ZO jen jednou měsíčně zaslat hlášenku a platbu. Tyto prosíme u vás ofotit a založit do vašeho archivu. Předejdeme tak trapným omylům, kdy některé ze ZO nevědí, kolik hlásili v kterém měsíci členů. Opravdu stačí jeden úkon měsíčně! Při počtu členů, kterým vedeme registraci v ZF, není možné zvládat korekci chyb ze strany ZO.

Argumenty, že „to byste v té Praze měli vědět“, opravdu nejsou na místě. Pokud platíte jakoukoli sumu komukoli (banka, nájemné, inkaso, televize, leasing, hypotéka, nákup na internetu atd.), je všude nezbytně nutné uvádět i identifikační údaje. Nebo třeba pošlete peníze na účet distributora energie bez identifikačních údajů s dovětkem, ať si vás tam někde najde?

Já vím, vážení přátelé, má slova tentokrát nejsou úplně vlídná. Snažím se vám jen na modelové situaci vysvětlit, že k nám nelze posílat peníze na zdař Bůh a myslet si, že si s tím tady poradíme. Na odborovém svazu pracuje tým zkušených lidí, ale bez vaší spolupráce to stejně nejde. Věřím, že spolu tyto mouchy vychytáme a ZF bude bez problémů fungovat a plnit svůj hlavní účel – pomáhat členům!

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám