Zajišťovací fond – rekapitulace po třech čtvrtinách roku

Vážené členky, vážení členové OSZSP ČR, opět přinášíme podrobnější a zejména naprosto aktuální přehled našeho Zajišťovacího fondu a jeho fungování. Vy, kteří jste se zúčastnili krajských konferencí, jste už slyšeli sumarizaci prvních osmi, respektive devíti měsíců výplatního období Zajišťovacího fondu. A pro všechny ostatní tady máme informaci, jak se nám v práci se Zajišťovacím fondem za prvních devět měsíců ostrého provozu ve výplatním režimu daří. A nutno konstatovat, že se daří opravdu úspěšně!

Repetitio est mater studiorum, čili opakování je matkou moudrosti! A proto si na tomto místě dovolím opět jednu kratičkou rekapitulaci. První fáze života Zajišťovacího fondu funguje od prvního července minulého roku a pro ty, kteří k tomuto datu vstoupili do jeho řad, začala prvním lednem i druhá fáze, tedy období možnosti čerpání z tohoto fondu.

V dubnu tohoto roku jsem konstatoval, že o členství v Zajišťovacím fondu je poměrně velký zájem, což potvrzuje to, že k dnešnímu dni máme v programu členské evidence zaevidováno 24 679 členek a členů OS. Podotýkám, že se jedná pouze o aktivní členy bez důchodců. Naproti tomu stále nemáme v systému Zajišťovacího fondu zaevidováno 5697 členů.

Jak již bylo zmíněno v minulých článcích, v prvním kvartálu se vyplácení darů ze Zajišťovacího fondu rozbíhalo velmi opatrně. Duben však už zaznamenal rostoucí tendenci a květen už byl na úrovni předpokládaného průměru. Počet kladně vyřízených žádostí se za uplynulých devět měsíců vyšplhal na 1070! Z toho bylo 766 žádostí o dar při pracovní neschopnosti, 205 o dar při hospitalizaci, k našemu milému překvapení jsme vyplatili i 104 darů při narození dítěte a vhledem k tomu, že život sebou nese i smutné okamžiky, jsme vyplatili i dary pozůstalým po našich členech, a to 6 x 15 000 Kč a taky 4 x 5000 Kč pozůstalým dětem. Celkem už bylo z fondu vyplaceno tři čtvrtě milionu korun! Měsíc říjen je na žádosti rovněž dost bohatý, a tak bude časem bilance naší pomoci dále stoupat.

Jsme rádi, že jednotlivé položky a jejich množství téměř přesně kopírují prognózu, kterou jsme měli vypracovanou, a my všichni pevně věříme, že Zajišťovací fond bude pro všechny naše členy přínosem.

Opět, zas a znova vás všechny na tomto místě poprosím dát pozor na nejčastěji se opakující chyby, které nám komplikují práci. Jednou z nejčastějších chyb je nesoulad odvodů do Zajišťovacího fondu a hlášení o počtu členů. Tyto dva údaje musí souhlasit, protože jinak nelze každému členu připsat jeho měsíční příspěvek! Znova opakuji, že tady jde o práci s penězi a ta musí být velmi přesná. Pokud se z jakýchkoli příčin zmýlíte a pošlete třeba o jen o jednu desetikorunu více, program hlídající platby si s tím neumí poradit.

Stále věřím, že výhody Zajišťovacího fondu jsou poměrně slušnou nabídkou pro nové členy, kteří by chtěli vstoupit do OSZSP ČR. A stejně jako jsem zopakoval nejčastěji se vyskytující chyby, zopakuji i nesmírné a upřímné poděkování všem za mravenčí práci a poměrně dobrou spolupráci. Mé poděkování směřuje zejména k předsedkyním a předsedům ZO, hospodářkám a hospodářům ZO, administrátorce Zajišťovacího fondu Blance Kučírkové a taky ke všem regionálním pracovníkům, kteří pomohli a i nadále pomáhají s uvedením Zajišťovacího fondu do života.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám