Zajišťovací fond v prvním čtvrtletí roku 2016

Také v letošním roce vyplácí OS svým členům dary ze Zajišťovacího fondu. V prvním čtvrtletí bylo na OS evidováno 737 žádostí, což je o 88 žádostí více než v prvním čtvrtletí roku 2015. Schváleno bylo do 31. 3. 2016 celkem 485 žádostí, na které byly vyplaceny dary v celkové výši 331 200 Kč. 41 žádost byla zamítnuta.

V tabulkách uvedených níže je podrobná statistika.

Zajišťovací fond v roce 2016 vyplacené žádosti

období

Počet položek

Pracovní neschopnost

OČR

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Dar dítěti při úmrtí člena

Celkem

 Kč

Leden

233

83 500

0

26 500

24 000

15 000

0

149 000

Únor

64

21 500

0

8 600

9 000

0

 0

39 100

Březen

188

64 000

3 000

18 600

22 500

30 000

5 000

143 100

I. čtvrtletí

485

169 000

3 000

53 700

55 500

45 000

5 000

331 200

 

Zajišťovací fond v roce 2016 zamítnuté žádosti

Období

Počet položek

Nedodržená lhůta 3 měs.

Nedodržená doba pro čerpání

Žadatel není členem ZF

Žadatel již v kalendářním roce čerpal

Trvání události je kratší než určuje statut ZF

Nesplněny důvody statutu

Neplnění povinností ZO (odvody, hlášenky)

1. čtvrtletí

 

41

 

7

 

18

 

1

 

14

 

0

1

0

Jak je vidět, nejvíce zamítnutých žádostí bylo z důvodu nedodržení lhůty pro čerpání. V praxi jsou to ty případy, kdy člen byl evidován v Zajišťovacím fondu kratší dobu než 1 rok, která je podmínkou pro čerpání daru podle platného Statutu Zajišťovacího fondu. Ale v letošním roce se vyskytly i případy, kdy člen čerpal u zaměstnavatele neplacené volno a do Zajišťovacího fondu po dobu neplaceného volna nepřispíval. Neplacené volno není podle Statutu Zajišťovacího fondu důvodem pro neplacení příspěvků do Zajišťovacího fondu, a proto pokud člen neplatí příspěvek do Zajišťovacího fondu, nemá nárok na čerpání darů.

Poměrně vysoký počet zamítnutých žádostí z důvodu, že člen již na danou událost v kalendářním roce čerpal, je způsoben i tím, že sice žádost byla odeslána na OS v roce 2016, ale událost (a nárok na čerpání daru) vznikla již v roce loňském, kdy člen již dar čerpal. Rozhodujícím údajem je datum, kdy nárok na čerpání daru vznikl, a ne datum doručení na OS.

V současné době je již v provozu program pro evidenci členů TREWIS ZO pro základní organizace (viz článek níže). V tomto programu je možné kontrolovat, kdo z členů ZO již v kalendářním roce čerpal dar na nějakou událost. To by mělo zamezit posílání žádostí na čerpání darů na událost, na kterou již v kalendářním roce člen čerpal, a znamená to i ulehčení práce pracovnic OS, které se žádostmi na OS zabývají.

Věřím, že i přes některé drobné problémy Zajišťovací fond slouží našim členů a plní účel, ke kterému byl založen.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám