Zajišťovací fond v roce 2015 – souhrnná informace

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2015 celkem 2063 žádostí, což je o 333 více než v roce 2014. Schváleno bylo celkem 1927 žádostí (o 420 více než v roce 2014) a zamítnuto bylo 91 žádostí (o 27 více než v roce 2014). Proplaceno bylo v roce 2015 celkem 1935 žádostí v celkové výši vyplacených darů 1 279 900 Kč, což je o 188 000 Kč více než v roce 2014. Rozdíl mezi počtem schválených a vyplacených žádostí je způsoben tím, že některé žádosti vyplacené na začátku roku byly na OS doručeny již na konci roku 2014 a naproti tomu některé žádosti z konce roku 2015 byly zúčtovány až na začátku roku 2016.

V níže uvedených tabulkách je uvedena podrobnější statistika přijatých, schválených, vyplacených a zamítnutých žádostí.

Tabulka č. 1

Zajišťovací fond 2015 vyplacené a zaúčtované žádosti

období

Počet položek

Pracovní neschopnost

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Celkem

I.15

70

26 500

7900

6000

0

40 400

II.15

200

66 500

23 900

33 000

15 000

138 400

III.15

358

134 500

33 800

42 000

35 000

245 300

IV.15

214

91 000

13 100

24 000

0

128 100

V.15

193

77 500

16 300

7500

0

101 300

VI.15

222

75 500

22 800

21 000

20 000

139 300

VII.15

178

62 500

21 100

19 500

25 000

128 100

VIII.15

127

44 500

12 700

19 500

0

76 700

IX.15

65

23 000

7400

4500

20 000

54 900

X.15

72

24 500

8300

9000

20 000

61 800

XI.15

206

68 000

25 800

25 500

30 000

149 300

XII.15

30

12 000

2800

1500

0

16 300

Celkem

1 935

706 000

195 900

213 000

165 000

1 279 900

 

Tabulka č. 2

Zajišťovací fond 2015 zamítnuté žádosti podle důvodu zamítnutí

Období

Počet položek

Nedodržená lhůta 3 měs.

Nedodržená doba pro čerpání

Žadatel není členem ZF

Žadatel již v kalendářním roce čerpal

Trvání události je kratší, než určuje Statut ZF

Nesplněny důvody Statutu ZF

Neplnění povinností ZO (odvody, hlášenky)

1. čtvrtletí

22

10

4

0

8

0

0

0

2. čtvrtletí

39

13

9

2

8

1

2

4

3. čtvrtletí

16

12

2

0

2

0

0

0

4. čtvrtletí

14

8

1

1

4

0

0

0

Celkem

91

43

16

3

22

1

2

4

 

Tabulka č. 3

Zajišťovací fond 2015 schválené žádosti podle darů

období

Počet položek

Pracovní neschopnost

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Úmrtí člena dar dítěti

Celkem

I.15

169

58 000

20 100

27 000

0

0

105 100

II.15

177

65 000

14 900

30 000

15 000

5000

129 900

III.15

278

112 000

21 900

18 000

15 000

0

166 900

IV.15

210

84 500

14 500

21 000

0

0

120 000

V.15

185

71 500

18 300

12 000

0

0

101 800

VI.15

209

71 000

26 200

24 000

30 000

15 000

166 200

VII.15

120

42 500

12 500

15 000

0

0

70 000

VIII.15

75

27 000

6500

9000

15 000

5000

62 500

IX.15

106

35 500

14 100

13 500

0

0

63 100

X.15

109

36 500

13 100

15 000

15 000

5000

84 600

XI.15

160

55 500

20 100

16 500

30 000

0

122 100

XII.15

129

45 500

15 600

12 000

15 000

0

88 100

Celkem

1 927

704 500

197 800

213 000

135 000

30 000

1 280 300

Rozdíl mezi celkovými částkami v tabulce č. 1 a tabulce č. 3 je způsobena rozdílným rokem přijetí a vyplacení žádosti (viz výše).

Tabulka č. 4

Zajišťovací fond 2015 přijaté žádosti

Žádosti dle darů

Počet položek

Pracovní neschopnost

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Úmrtí člena dar dítěti

Živelní pohroma

počet

počet

počet

počet

počet

počet

Schválené

1927

1409

363

141

9

5

0

Zamítnuté

91

57

15

17

1

0

1

Nezaúčtované

45

30

11

4

0

0

0

Celkem

2063

1496

389

162

10

5

1

V tabulce č. 4 je uvedených 45 nezaúčtovaných žádostí. Jde o žádosti, které došly na OS na konci roku 2015, ale nebyly u nich splněny všechny podmínky pro schválení vyplacení daru. Jde o stále se opakující chyby:

► nečitelné údaje v podaných žádostech,

► špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

► neuhrazené odvody členských příspěvků základní organizací,

► nedoplatky v odvodech příspěvků do Zajišťovacího fondu základní organizací,

► chybějící hlášení změn pro odvody do Zajišťovacího fondu.

Dne 23. 11. 2015 byl spuštěn do plného provozu program pro evidenci členské základny TREWIS. V tomto programu se od tohoto data schvalují žádosti o dary elektronickou formou, což má své výhody, ale také je pro schválení nutné, aby základní organizace měla v pořádku odvody členských příspěvků, odvody příspěvků do Zajišťovacího fondu a rovněž řádně a včas posílané hlášenky. Program tyto náležitosti hlídá a v případě, že není některý údaj v pořádku, není možné v programu žádost schválit a následně proplatit!

I když se budu již po několikáté opakovat, rád bych znovu apeloval na všechny členy a funkcionáře, aby před odesláním žádosti na OS zkontrolovali, že žádost je podána na správném formuláři, který obsahuje všechny náležitosti, jež jsou podmínkou pro vyplacení daru ze Zajišťovacího fondu, a zároveň jsou splněny povinnosti ZO. Ušetří se tím čas a práce jak vás členů a funkcionářů, tak i pracovnice OS, která žádosti vyřizuje, a také se při správně vyplněné žádosti se všemi potřebnými přílohami významně zkrátí doba vyplacení daru.

Je potěšitelné, že se počet přijatých žádostí zvyšuje, což svědčí o tom, že členové tento benefit vítají. Předpokládáme, že se počet vyplacených darů bude zvyšovat i v letošním roce, i proto, že byl schválen dar při ošetřování člena rodiny (tzv. paragraf), který je možné čerpat od 1. ledna 2016. Zároveň se v posledních měsících počet zamítnutých žádostí postupně snižuje, což svědčí o dobré práci vás, dobrovolných funkcionářů. Děkujeme vám za to a věříme, že tato dobrá spolupráce bude pokračovat i v letošním roce.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám