Zajišťovací fond v roce 2016

Zajišťovací fond v roce 2016 přijal 2 468 žádostí, z toho zaúčtováno bylo 2 321 žádostí, na které byly schváleny dary v celkové výši 1 683 082 Kč. Vyplaceny byly dary v celkové výši 1 637 582 Kč. Rozdíl mezi výší schválených a vyplacených darů je způsoben jako každý rok tím, že některé žádosti schválené v prosinci byly vyplaceny až v lednu následujícího roku. Zamítnuto bylo celkem 136 žádostí, které nesplnily podmínky určené Statutem Zajišťovacího fondu. V roce 2016 byly dary rozšířeny o dar při ošetřování člena rodiny.

V tabulkách se můžete podívat na podrobnější statistiku schválených, vyplacených a zamítnutých žádostí.

Zajišťovací fond v roce 2016 vyplacené žádosti

Období

Počet položek

Pracovní neschopnost

OČR

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Dar dítěti při úmrtí člena

Živelní pohromy

Celkem

 

leden

233

83 500

0

26 500

24 000

15 000

0

0

149 000

únor

65

21 500

0

8 600

9 000

0

0

0

39 100

březen

188

64 000

3 000

18 600

22 500

30 000

5 000

0

143 100

duben

389

131 000

14 000

35 300

43 500

30 000

0

0

253 800

květen

255

91 000

12 500

16 300

21 000

45 000

0

0

185 800

červen

81

28 500

2 500

6 600

10 500

0

0

0

48 100

červenec

185

58 000

10 000

15 600

33 000

15 000

 

0

131 600

srpen 6

87

75 000

9 500

29 400

39 000

15 000

 

0

167 900

září

174

47 000

4 500

25 400

36 000

15 000

 

20 000

147 900

říjen

233

68 000

2 000

32 200

48 000

0

5 000

13 682

168 882

listopad

108

33 000

2 000

16 200

13 500

0

0

0

64 700

prosinec

130

40 500

2 500

15 200

19 500

60 000

0

0

137 700

celkem

2 128

741 000

62 500

245 900

319 500

225 000

10 000

33 682

1 637 582

 

Zajišťovací fond v roce 2016 schválené žádosti

Období

Počet položek

Pracovní neschopnost

OČR

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Dar dítěti při úmrtí člena

Živelní pohroma

Celkem

leden

188

64 000

2 000

20 100

31 500

0

0

0

117 600

únor

207

67 500

5 500

21 400

24 000

60 000

5 000

0

183 400

březen

306

109 000

12 500

20 700

25 500

45 000

0

0

212 700

duben

268

91 000

14 500

22 500

21 000

15 000

0

0

164 000

květen

230

69 000

11 000

21 800

48 000

15 000

0

0

164 800

červen

234

75 000

8 000

26 400

31 500

0

0

20 000

160 900

červenec

134

43 000

2 500

14 600

25 500

0

0

0

85 600

srpen

132

33 000

2 500

21 300

30 000

15 000

5 000

 

106 800

září

133

40 500

2 000

16 100

24 000

15 000

0

0

97 600

říjen

138

40 000

3 500

20 500

16 500

45 000

0

13 682

139 182

listopad

128

40 500

1 500

14 700

22 500

30 000

 

 

109 200

prosinec

223

78 500

6 000

20 800

21 000

15 000

0

0

141 300

celkem

2 321

751 000

71 500

240 900

321 000

255 000

10 000

33 682

1 683 082

 

Zajišťovací fond v roce 2016 schválené žádosti

Období

Počet položek

Pracovní neschopnost

OČR

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Dar dítěti při úmrtí člena

Živelní pohroma

leden

188

128

4

36

20

0

0

0

únor

207

135

11

40

16

4

1

0

březen

306

218

25

43

17

3

0

0

duben

268

182

29

42

14

1

0

0

květen

230

138

22

39

30

1

0

0

červen

234

150

16

47

20

0

0

1

červenec

134

86

5

26

17

0

0

0

srpen

132

66

5

39

20

1

1

0

září

133

81

4

31

16

1

0

0

říjen

138

80

7

36

11

3

0

1

listopad

128

81

3

27

15

2

0

0

prosinec

223

157

12

39

14

1

0

0

celkem

2 321

1 502

143

445

210

17

2

2

 

Zajišťovací fond v roce 2016 zamítnuté žádosti

Období

Počet položek

Nedodržená lhůta 3 měs.

Nedodržená doba pro čerpání

Žadatel není členem ZF

Žadatel již               v kalendářním roce čerpal

Trvání události je kratší než určuje statut ZF

nesplněny důvody statutu

Neplnění povinností ZO (odvody, hlášenky)

leden

18

3

8

0

4

0

3

0

únor

22

4

12

0

5

0

1

0

březen

15

0

7

1

5

0

2

0

duben

11

1

2

1

5

1

1

0

květen

6

2

2

0

0

0

2

0

červen

7

0

3

0

2

0

1

1

červenec

9

3

3

0

2

0

1

0

srpen

4

1

2

0

1

0

0

0

září

11

4

3

0

2

0

2

0

říjen

7

2

2

0

1

1

1

0

listopad

12

0

3

0

6

2

0

1

prosinec

14

3

6

0

4

1

0

0

celkem

136

23

53

2

37

5

14

2

 

Zajišťovací fond v roce 2016 přijaté žádosti

Žádosti dle darů

Počet položek

Pracovní neschopnost

OČR

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Úmrtí člena dar dítěti

Živelná pohroma

Dar členovi výboru

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

počet

schválené

2 321

1502

143

445

210

17

2

2

0

zamítnuté

136

98

9

21

6

0

0

1

1

nezaúčtované

11

5

3

3

0

0

0

0

0

celkem

2 468

1 605

155

469

216

17

2

3

1

Pro úplnost znovu připomínám, že v roce 2017 byly navýšeny dary při pracovní neschopnosti na 700 Kč a při ošetřování člena rodiny na 600 Kč při dodržení všech podmínek Statutu Zajišťovacího fondu.

V souvislosti se změnami ve finančním řádu, které schválila celostátní konference OS v listopadu 2016, se mění i Statut Zajišťovacího fondu tak, aby principy odvodů členských příspěvků i odvodů do Zajišťovacího fondu byly stejné. Proto od 1. 1. 2017 dochází ke změně v odvodech do Zajišťovacího fondu. Ve Statutu Zajišťovacího fondu se mění text článku 1 takto:

1. Do Zajišťovacího fondu (dále také jen „ZF“) přispívají odborové organizace částkou 10 Kč měsíčně za každého člena, který platí základní příspěvek a základní individuální příspěvek (pro účely tohoto statutu dále „aktivní členové“ nebo „členové“). Členové odborové organizace, kterým přísluší platit tzv. udržovací (individuální) členský příspěvek, se systému ZF neúčastní (neplatí příspěvky do ZF ani jim nenáleží čerpání ze ZF), s výjimkou uvedenou v čl. II. odst. 2. pro členy čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Z výše uvedeného znění vyplývá, že se od 1. 1. 2017 bude odvádět i za členy, kteří byli celý měsíc na dlouhodobé pracovní neschopnosti, zároveň odpadá povinnost pro základní organizace tyto členy hlásit na hlášenkách Zajišťovacího fondu.

Tato změna byla schválena i na základě četných návrhů ze základních organizací a měla by ulehčit práci základním organizacím se sledováním a hlášením změn.

Od 1. 1. 2017 se tedy budou hlásit pro Zajišťovací fond jen noví členové, mateřské a rodičovské dovolené a ukončení členství v Zajišťovacím fondu.

Bohužel se stále vyskytují problémy s tím, že ne všechny žádosti splňují veškeré náležitosti k tomu, aby mohly být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● neuhrazené odvody členských příspěvků základní organizací,

● nedoplatky v odvodech příspěvků do Zajišťovacího fondu základní organizací,

● chybějící hlášení změn pro odvody do Zajišťovacího fondu .

Výkonná rada OSZSP ČR průběžně sleduje stav příjmů a čerpání Zajišťovacího fondu a bude se letos opět zabývat případnými změnami nebo možnostmi rozšíření čerpání darů ze Zajišťovacího fondu tak, aby fond plnil svůj účel, ke kterému byl zřízen, to znamená pomáhat členům.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám