Září 2016

30. září

* Jednání komise MPSV, zaměstnavatelů a odborů pro tvorbu personálního standardu v sociálních službách se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a předsedkyně pražské krajské rady Růženka Menšíková.

 

29. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu se zástupci odborové organizace Janské lázně s managementem zařízení o pracovních podmínkách zaměstnanců a o výhledu na zvýšení mezd od 1. ledna 2017.

 

27. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na konferenci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Změny azylového bydlení v roce 2017 s příspěvkem k odměňování zaměstnanců v sociálních službách.

 

26. září

* V budově Hygienické stanice hlavního města Prahy se za účasti místopředsedkyně OS Ivany Břeňkové sešla předsedkyně odborové organizace s ředitelem, aby dojednali zlepšení spolupráce a nastavení podmínek pro kolektivní vyjednávání.

 

23. září

* Vedení OS se sešlo se zástupci firmy Le Cheque Déjeuner s. r. o. / Up Česká republika.

 

22. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl vedli jednání krajské konference v Hradci Králové.

 

21. a 22. září

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v Bruselu účastnila jednání sektorového sociálního dialogu pro zdravotnictví a sociální služby. Část věnovaná resortu zdravotnictví se soustředila na personální situaci, migraci zdravotnických pracovníků a otázku kompetencí zdravotnických asistentů. Část věnovaná resortu sociálních služeb se soustředila také na personální situaci, otázku materiálních, personálních standardů a otázku institucionalizace strany zaměstnavatelů pro sociální dialog na evropské úrovni.

 

21. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, aby projednali situaci v některých organizacích přímo řízených ministerstvem.

* Krajské konference v Ústeckém kraji se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

20. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na tiskové konferenci ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové s požadavkem na řádné finanční zajištění sociálních služeb v roce 2017.

* Zástupci odborových svazů veřejné správy a služeb se sešli s ředitelem odboru pracovněprávní legislativy MPSV JUDr. Petrem Hůrkou, PhD., aby projednali možnost zrušit první tři tabulky v nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Odborový svaz zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání krajské konference Libereckého kraje.

 

19. září

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se účastnili krajské konference v Brně.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS a po jejím ukončení předporady odborových svazů veřejné správy a služeb k dalšímu postupu při prosazování možnosti zrušení některých platových tabulek.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešla s poslancem Jaroslavem Zavadilem, aby projednali situaci ve zdravotnictví a možnost změny v odměňování zaměstnanců nemocnic obchodních společností.

 

16. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým a náměstkyní ministra zdravotnictví Lenkou Teska Arnoštovou sešli se zástupci Úřadu práce ČR, aby projednali možnost využití nabídek z operačních programů zaměstnanosti na zvýšení počtu zaměstnanců v našich resortech. 

 

15. září

* V Praze se konala krajská konference za účasti celého vedení OS.

* Odpoledne se místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl účastnili jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby s nově jmenovanou hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou.

 

14. září

* Vedení odborového svazu se účastnilo jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, aby projednalo zásadní a aktuální témata zdravotnictví, především zabezpečení financí na zvýšení mezd a platů zaměstnanců ve zdravotnictví.

 

12. září

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s bývalou zaměstnankyní Endokrinologického ústavu kvůli tomu, jak jí byl ukončen pracovní poměr.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na jednání pléna tripartity s návrhy svazu na úpravu státního rozpočtu na rok 2017. I na základě podnětu odborů bylo rozhodnuto, že se v návrhu zvýší objem dotací pro poskytovatele sociálních služeb o 700 mil. korun, aby mohly být zvýšeny platy a mzdy zaměstnanců.

 

7. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s místopředsedou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Procházkou s vicepremiérem a ministrem financí Andrejem Babišem o pracovních podmínkách zaměstnanců v sociálních službách a o výši dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017.

* Vedení OS, členové výkonné rady, členové dozorčí rady a další zástupci OS se zúčastnili Mítinku ČMKOS Konec levné práce v ČR.

 

6. září

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

 

5. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem zúčastnili jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky. Předmětem jednání byly dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2017, Metodika MPSV pro dotační oblast, změny ve veřejném opatrovnictví, informace k memorandu sociálních partnerů a informace o přípravě novely zákona o sociálních službách.

 

2. září

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na ČMKOS zúčastnil setkání odvětvových expertů OS zapojených do projektu ČMKOS.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám