Září 2019

30. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková přebrala v kostele sv. Karla Velikého v Praze Na Karlově z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora Řád Elišky Přemyslovny.

 

26. září

* Na krajské konferenci se v Praze sešli zástupci odborových organizací ze Středočeského kraje za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedy Lubomíra Francla.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla spolu s Martinem Engelem se zástupci Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN). Jednání se účastnili předseda AČMN Eduard Sohlich, místopředseda Petr Fiala, výkonný tajemník Stanislav Fiala a Jana Popovičová. Na závěr jednání se celá skupina krátce sešla s JUDr. Lenkou Teska Arnoštovou, expertkou na zdravotnictví z ČSSD.

 

25. září

* Krajská konference základních odborových organizací z Prahy se konala v budově odborového svazu. Vedení svazu zastupoval místopředseda Lubomír Francl.

* Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví oslovil kvůli krizi ve zdravotnictví předsedy politických stran. V Poslanecké sněmovně se postupně členové Krizového štábu sešli s několika politiky. První jednání se uskutečnilo s předsedou KDU–ČSL Markem Výborným a poslancem Vítem Kaňkovským. Následovalo jednání s místopředsedkyní České pirátské strany Olgou Richterovou a experty na zdravotnictví za Piráty. Odpoledne Krizový štáb jednal s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a expertkou KSČM na zdravotnictví Soňou Markovou. Po jednání s KSČM se konala společná tisková konference Krizového štábu a KSČM. 

 

24. září

* Konala se krajská konference Jihočeského kraje. Za vedení OS se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Na MPSV se konalo další jednání zastřešující skupiny pro novelu zákona o sociálních službách, kterého se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Byl představen návrh na nové financování sociálních služeb přes pracovní úvazky.

 

23. září

* Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví vyjel do Zlína. Občané měli možnost v petičním stanu podepsat Petici proti zhoršování a dostupnosti kvality zdravotní péče a odpoledne následovala bouřlivá diskuze v Krajské nemocnici T. Bati, které se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Také zde se hovořilo o porušování zákoníku práce, o přetěžování zaměstnanců a o nízkých mzdách v nemocnicích obchodních společnostech.

 

20. září

* Další akce Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví se konala na třídě 9. května v Táboře. I zde se podepisovala Petice proti zhoršování a dostupnosti kvality zdravotní péče a v nemocnici se v odpoledních hodinách na debatě o situaci ve zdravotnictví sešli zaměstnanci Nemocnice Tábor. Diskuse se zúčastnil i předseda představenstva Ing. Ivo Houška.

 

19. září

* Krizový štáb 9 proti kolapsu zdravotnictví znovu jednal s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) o kritické situaci ve zdravotnictví. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Další zastávka Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví byla na Masarykově náměstí v Rokycanech, kde bylo možné v petičním stanu podepsat Petici proti zhoršování a dostupnosti kvality zdravotní péče. Odpoledne se zástupci Krizového štábu sešli se zaměstnanci Rokycanské nemocnice.

* Na odborovém svazu byl zahájen dvoudenní seminář zástupců Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a členů odborového svazu pod názvem Nábor a organizace členů odborů v sociálních službách a společnosti SeneCura.

 

18. září

* Akce Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví pokračovala ve Varšavské ulici v Karlových Varech. Členové Krizového štábu zde v petičním stanu vyzývali občany k podpisu Petice proti zhoršování a dostupnosti kvality zdravotní péče a odpoledne diskutovali se zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice o situaci ve zdravotnictví.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na jednání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, který měl na programu jako jeden z bodů úhradovou vyhlášku na rok 2020. Seznámila poslance s kritickou personální situací ve zdravotnictví a zopakovala požadavky Krizového štábu na objemy financí na rok 2020. 

 

17. září

* Vedení OS se spolu s dalšími 150 členy odborového svazu zúčastnilo mítinku ČMKOS Konec levné práce.

 

16. září

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání plenární schůze tripartity k návrhu státního rozpočtu na rok 2020.

 

13. září

* Další akce Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví se konala na Karlově náměstí v Kolíně. Na náměstí se podepisovala petice a v nemocnici se v odpoledních hodinách na debatě o situaci ve zdravotnictví sešli zaměstnanci.

 

12. září

* Petiční stan Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví vyrostl na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Po petiční akci na náměstí se zástupci krizového štábu sešli se zaměstnanci nemocnice v Pelhřimově. Setkání se zaměstnanci se zúčastnil také ředitel nemocnice Jan Mlčák.

 

11. září

* Kampaň Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví pokračovala v Praze, kde se v petičním stanu na Klárově sešli všichni členové štábu. Poté následovalo jednání s premiérem Andrejem Babišem, kterého se účastnili všichni členové Krizového štábu. Za vládní stranu byli spolu s premiérem přítomní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO), předsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Věra Adámková (ANO) a poslanci Miloslav Janulík (ANO) a Pavel Plzák (ANO). Jednání bylo v poněkud vzrušenější atmosféře a účastníci se dohodli na dalším kole.

 

10. září

* Kampaň Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví pokračovala na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Členové krizového štábu zde vyzývali občany k podpisu petice a odpoledne diskutovali se zaměstnanci Orlickoústecké nemocnice o situaci ve zdravotnictví.

 

9. září

* V Orlové byla zahájena Kampaň Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví tiskovou konferencí na Náměstí 28. října a besedou v nemocnici.

* Vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková se zúčastnila jednání zastupitelstva Plzeňského kraje spolu se členy krajské rady Plzeňského kraje. Jednání o provedení fúze nemocnic Plzeňského kraje bylo zastupitelstvem odloženo.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla spolu se zástupci základní odborové organizace Renarkon s náměstkem ostravského primátora majícím v kompetenci oblast zdravotnictví Zbyňkem Pražákem. Obsahem jednání byla situace v obecně prospěšné společnosti Renarkon.

 

6. září

* V Rokycanské nemocnici se konalo jednání krajské rady Plzeňského kraje, které se zúčastnila vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková. Jednalo se o postupu proti záměru Plzeňského kraje provést fúzi nemocnic Plzeňského kraje a o účasti na jednání zastupitelstva kraje 9. září.

* Ve Skalském dvoře jednali předsedové LOK-SČL o současné krizové situaci ve zdravotnictví. Akce se jako host zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

5. září

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se v Poslanecké sněmovně zúčastnila jednání výboru pro sociální politiku, kde se projednával návrh rozpočtu pro MPSV na rok 2020 a navýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání tripartity Plzeňského kraje, kde seznámila přítomné s názorem OS na připravovanou fúzi nemocnic. Odbory jsou přesvědčené, že problémy nemocnic je nutné řešit systémově, fúze nejsou všelékem na současný stav. Předsedkyně vyzvala hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda (ČSSD), aby se kraje angažovaly v řešení podfinancování zdravotnictví.

* V odpoledních hodinách se konala zdravotnická tripartita, kde hlavním bodem byla úhradová vyhláška a veřejné zdravotní pojištění. OSZSP ČR zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem vyhlášky a stanovením hodnot bodu, výší úhrad hrazených služeb a regulačními omezeními pro rok 2020 a navrhoval zásadní přepracování návrhu vyhlášky.

* Po zdravotnické tripartitě se konalo Krizovým štábem 9 proti kolapsu zdravotnictví dlouhodobě požadované jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o změnách v úhradové vyhlášce.

* Po jednání Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem se konal před Ministerstvem zdravotnictví brífink, kde se Krizový štáb vyjádřil k problémům ve zdravotnictví a nedostatečnému financování.

 

4. září

* Na MPSV se konalo setkání zástupců k sektorové dohodě, kde se projednával vzorec výpočtu minimálního počtu zaměstnanců v sociálních službách. Odborový svaz a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR požadují stanovení optimálního standardu.

 

3. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková spolu s ostatními odborovými svazy zastupujícími zaměstnance veřejných služeb a s předsedou ČMKOS Josefem Středulou jednali s ministryní Janou Maláčovou a ministry Janem Hamáčkem a Lubomírem Zaorálkem o zvýšení platů v roce 2020.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila třetího jednání zastřešující pracovní skupiny pro dokončení návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde hlavním bodem programu byl vznik jednotných pravidel pro vytvoření optimální sítě v jednotlivých krajích.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili semináře „Spolupráce lékařských fakult a fakultních nemocnic – univerzitní nemocnice jako jedna z cest?“ v Poslanecké sněmovně. Po jednání se setkali se stínovou ministryní zdravotnictví KSČM Soňou Markovou a probrali současnou situaci v České republice.

* Ve večerních hodinách se setkalo vedení odborového svazu se ZO ZZS Praha a projednalo problémy v organizaci.

 

2. září

* Sekce sociál probírala aktuality v rezortu, novelu zákona o sociálních službách a přípravu semináře, který se uskuteční 18. listopadu.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám