Zdravotnická tripartita jednala o pojišťovnách, financích ve zdravotnictví a platech

Tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví měl 16. února na programu jednání legislativní plán prací Ministerstva zdravotnictví, věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách a vývoj finanční situace českého zdravotnictví.

Při projednávání legislativního plánu ministerstva zdravotnictví odbory opětovně žádaly, aby byl proces předkládání materiálů dodržen, aby byly materiály předkládány odborům k připomínkám ve stanovených termínech. Jen těžko se lze k materiálům, které ministerstvo zpracovává několik měsíců, odpovědně vyjádřit za dva dny. V legislativním plánu odborový svaz postrádal tolik diskutovaný připravovaný zákon o nelékařských komorách. Ministr zdravotnictví Leoš Heger odboráře ujistil, že Ministerstvo zdravotnictví bylo o přípravách k zákonu informováno, v legislativním plánu ministerstva zákon není a ministerstvo se na přípravě zákona nepodílí. Máte jiné informace? Přivítáme je.

Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách byl pracovnímu týmu předložen v listopadu loňského roku. Protože k záměru bylo předloženo a uplatněno velké množství připomínek od sociálních partnerů, tedy od odborů i od zaměstnavatelů, musel být věcný záměr dopracován. V listopadu se ministerstvo zavázalo, že odborům věcný záměr zákona pošle 16. prosince. Nedošlo ovšem nic. Koncem ledna odbory obdržely věcný záměr, který byl předložen legislativní radě vlády. Ten materiál byl současně materiálem pro jednání pracovního týmu 16. února a měl 30 stran. Jenomže v den jednání pracovního týmu odboráři obdrželi další, tentokrát dvoustránkový věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách. Sice jen dvě stránky, ale obsah zásadní, například záměr zavést dvousložkové pojištění, zavedení trhu zdravotních pojišťoven.

Po diskusi ministr Heger sdělil, že věcným záměrem je 30stránkový materiál a ty dvě strany jsou výhledem ministerstva. Sociálním partnerům bude předložen věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách v podobě, jak bude schválen vládou, pak bude opět zařazen na program jednání pracovního týmu.

Odbory vyjádřily zásadní nesouhlas s některými zásadami uvedenými ve výhledu ministerstva, například s dvousložkovým pojištěním.

Vývoj finanční situace českého zdravotnictví byl materiálem předloženým pro jednání velké tripartity. Pro upřesnění je nutno dodat, že je k materiálu je povinen tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví dodat závěry z této tzv. malé tripartity. Materiál měl být současně doložením toho, že finance pro splnění slibu ministra ke zvýšení mezd a platů jsou zajištěny. Na jednání byla strana odborů jednotná, finance nejsou. Strana zaměstnavatelů byla ve svých stanoviscích logicky rozdělena. Strana zaměstnavatelů za část zdravotních pojišťoven neměla s materiálem problém. Strana zaměstnavatelů zastoupená Asociací českých a moravských nemocnic (AČMN) měla s ministerským materiálem velký problém. AČMN předložila materiál, který dokládal, že finance nejsou. Materiál, který předložila AČMN, vzali sociální partneři pouze na vědomí.

Na jednání pracovního týmu navazovalo jednání tripartity, i zde byla k materiálu podrobná diskuse bez jasné odpovědi na otázku zda jsou, či nejsou finance potřebné ke krytí nárůstu mezd a platů. V současné době je připravena jedna krajská nemocnice a náměstek ministra. Propočítají dopady úhradové vyhlášky na možnost zvýšení mezd v konkrétní krajské nemocnici. Odboráři by měli získat informaci, kdo má v současném sporu pravdu a kdo si data upravuje podle svého přání, a podle toho se dále zachovat.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám