Žitníková a Engel a Kubek jednali s předsedy koalice o situaci ve zdravotnictví

V úterý 3. května jednali předsedové vládních stran – premiér Bohuslav Sobotka, vicepremiér Pavel Bělobrádek a vicepremiér Andrej Babiš s prezidentem ČLK Milanem Kubkem, předsedou LOK-SČL Martinem Engelem a předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou o situaci ve zdravotnictví. Jednání se dále zúčastnil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a jeho náměstek Tom Phillip.

Všichni účastníci znovu zopakovali své informace, postoje a názory na současnou krizovou situaci.

Premiér Bohuslav Sobotka sdělil, že je nutné zdravotnictví stabilizovat a zvýšit platy a mzdy. ČSSD navrhuje zvýšení platů a mezd o 10 % tarifu a stabilizaci mezd chce prosadit přes memorandum, které by vláda uzavřela s kraji. Největším problémem je nyní nalézt ve vládě shodu, z čeho se platy zvýší. V rámci koalice není dohoda, o kolik by měla vláda přidat ze státního rozpočtu na své pojištěnce.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek souhlasí s návrhem na 10% navýšení tarifů a je mu jasné, že se bude muset na zvýšení platů významným podílem podílet státní rozpočet, a to zvýšením plateb za státní pojištěnce.

Vicepremiér Andrej Babiš také souhlasí s navýšením platů o 10 % tarifů. Na rozdíl od ostatních členů vlády nesouhlasí s MZ navrhovaným zvýšením plateb za státní pojištěnce. Jeho představa je zvýšit platby za státní pojištěnce o 2 mld., vyčlenit priority a najít úspory uvnitř systému.

Ministr Svatopluk Němeček sdělil, že nemocnice žádné vnitřní úspory nemají a pokud má být zajištěna kvalitní péče a zvýšení platů, tak je potřeba zvýšit platby za státní pojištěnce o 10 mld.

Prezident ČLK Milan Kubek znovu členům vlády představil návrhy ČLK na stabilizaci zdravotnictví (viz níže jako soubor ke stažení) a zopakoval, že ČLK není, za stávající personální krize, schopna garantovat kvalitu poskytované zdravotní péče.

Předseda LOK- SČL Martin Engel připomněl, že odbory dlouhodobě upozorňují na prohlubující se personální krizi. Znovu upozornil na závěry tripartity z prosince minulého roku, kdy se všichni sociální partneři shodli, že je potřeba zvýšit objem peněz ze státního rozpočtu za státní pojištěnce, a to na úroveň osob bez zdanitelných příjmů. Navýšení o 10 % tarifů neřeší problém, je potřeba dát lidem naději na lepší finanční ohodnocení, a to závazkem opakovaného zvýšení platů a mezd v následujících třech letech každoročně o 10 %.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková zopakovala, že personální krize ve zdravotnictví se prohlubuje, chybí jak zdravotnický, tak nezdravotnický personál, lidé z nemocnic utíkají, protože jejich pracovní podmínky jsou neúnosné. OS požaduje zvýšit platby za státní pojištěnce o 30 mld. (stanovisko OS k navýšení plateb za státní pojištěnce viz níže jako soubor ke stažení), a tím vyrovnat vnitřní dluhy, stabilizovat zdravotnictví jako celek, umožnit nemocnicím nabrat nové zaměstnance a konečně po 10 letech koncepčně vyřešit hrazení zdravotní péče v sociálních službách. OS nesouhlasí s návrhem řešit stabilizaci mezd přes memorandum, které není právně závazné. OS dlouhodobě požaduje sjednocení odměňování zaměstnanců nemocnic, a to bez ohledu na právní formu nemocnic.

Premiér Bohuslav Sobotka v závěru jednání zopakoval, že situaci ve zdravotnictví znovu projedná vláda, stejně jako zvýšení plateb za státní pojištěnce. MZ dostalo za úkol zpracovat návrhy na stabilizaci zdravotnictví v roce 2017. Stabilizačními opatřeními má MZ konzultovat s odbory a jednotlivé návrhy budou společně projednány.

 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám