Změny v platových tarifech a příplatcích platné od 1. ledna 2019

Od 1. ledna 2019 vstoupí v účinnost novelizované nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Od 1. ledna 2019 vstoupí v účinnost také novelizované  nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců.

Podrobné informace k oběma nařízením vlády a ke změnám, které v odměňování od 1. 1. 2019 přinesou, najdete níže jako soubory ke stažení.

Níže jako soubory ke stažení najdete i příslušné tabulky s platovými tarify.

Vláda na podnět odborového svazu a díky podpoře premiéra upravila vyplácení příplatků!

Doba je hektická a ne vždy se v první fázi podaří uhlídat vše. Při přípravě metodiky pro kolektivní vyjednávání na rok 2019 jsme zjistili velmi nepříjemnou skutečnost. Podle novelizovaného, dne 14. listopadu vládou schváleného nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které bude účinné od 1. ledna, by nebylo možné vyplatit zaměstnancům souběžně zvláštní příplatky ve skupině II./4 a 5. s příplatkem pod bodem III.9.

Přeloženo do praxe, zaměstnanci, kteří poskytují zdravotní služby na operačních a porodních sálech, na ARO a odděleních urgentního příjmu, na jednotkách intenzivní péče, na onkologických odděleních a zaměstnanci, kteří soustavně poskytují přímou zdravotní, nebo přímou obslužnou péči na psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby s demencí a s tělesným nebo mentálním postižením by nemohli dostat svůj příplatek, který mají v současné době.

Jak k tomu došlo? V novele nařízení vlády se slib premiéra a ministra, že se zvýší platy sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují samostatně, naplnil vložením nového bodu do skupiny III/9, ale v obecných podmínkách se hovoří o tom, že zaměstnanec má mimo nároku na příplatek za práci ve směnách nárok pouze na jeden další.

Když jsme tento problém zjistili, okamžitě jsme začali jednat. Okamžitě jsme oslovili ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Oba přislíbili součinnost.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková o situaci informovala premiéra Andreje Babiše, který sdělil, že je pro něho absolutně nepřijatelné, aby sestry na nejnáročnějších pracovištích dostaly méně, než bylo přislíbeno.

Přes víkend se připravila další novela.

Na posledním letošním jednání vlády dne 17. prosince se nařízení upravilo.

Pracovníci, kteří by dostávali, zvláštní příplatek ve skupině II/4 a 5 a dále členové výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, kteří by dostávali příplatky ze III. skupiny, budou mít nárok na příplatky za stejné práce, které budou však zařazeny od 1. ledna do IV. skupiny prací, kde jsou zařazeni zaměstnanci, kteří vykonávají práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví.

Takto bude právně umožněno naplnit slib premiéra, kterému za rychlý zásah a nápravu veřejně děkuji.

Bohužel zůstává rozpětí, takže konkrétní částky si musíme dojednat v kolektivních smlouvách.

Milé kolegyně a kolegové, vážení odboráři, v nemocnicích, které na zvláštní příplatky obdržely finance, žádejte maximální částky!

Držíme palce a pokud budete potřebovat pomoc, tak víte, kde nás najdete.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:24

Odměny za práci na covidových odděleních: kolik, komu a kde?

V době pandemie nelze zajistit úhrady zdravotní péče tak jako před covidem, úhradová vyhláška pro rok 2020 by to nezajistila (nezajistí to ani ta pro rok 2021). Musel být vydán zákon č. 301/2020 Sb.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:17

Změny v odměňování + tabulky platových tarifů od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů. 

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:36

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám