Zpráva o činnosti sekce pracovníků hygienické služby přednesená na konferenci v Brně 8. 6. 2011

V minulé roce jsme se sešli na konferenci v Brně, po níž následoval odborný seminář, který se konal ve dnech 4. a 5. května 2010 v Pavlově. Od té doby pracoval výbor sekce jako pětičlenný. Na práci výboru se podíleli a byli zváni i členové pracovních skupin pro plnění úkolů v oblasti zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic. Projednávala se aktuální problematika, které se řešila na úrovni resortu Ministerstva zdravotnictví, případně parlamentu či vlády. O nich nás na každé schůzi informovali pracovníci odborového svazu, především garant naší sekce Ing. Ivana Břeňková, čímž jí tímto zároveň děkujeme. Zejména byly projednávány návrhy změn legislativy, které byly předkládány do vnitřních i vnějších připomínkových řízení a do vlády, či jednotlivých čtení v parlamentu. Několikrát přijali pozvání do výboru sekce i členové krajské rady a zástupci Státního zdravotního ústavu.

Výbor byl předsedkyní svoláván zpravidla jedenkrát měsíčně. Ale hlavním kritériem bylo řešení aktuálních problémů, kterých bylo dost a dost. V červnu 2010 ukončila činnost ve výboru sekce Ivana Burešová z důvodu ukončení pracovního poměru na ZÚ Pardubice.

Na říjnové setkání byl pozván i hlavní hygienik ČR dr. Michael Vít a nový náměstek Ministerstva zdravotnictví dr. Jiří Schlanger, aby představil vize uspořádání KHS, které proběhly veřejností. Závěrem této schůzky bylo, že problematika uspořádání hygienické služby bude v roce 2011 projednávána, tohoto jednání se v rámci pracovních skupin účastní i zástupci odborů.

Od začátku roku 2011 sekce sledovala vývoj zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který byl otevřen z důvodu nezbytnosti harmonizace s evropskými předpisy v oblasti koupališť. V rámci této úpravy byla do úpravy vložena i nepojednaná problematika restrukturalizace hygienické služby, zejména územních pracovišť KHS a zdravotních ústavů. Od této chvíle se obáváme rušení zdravotních ústavů i územních pracovišť. 

Únorového jednání sekce se zúčastnil i ministr zdravotnictví Leoš Heger, hlavní hygienik ČR i vrchní ředitelka Viera Šedivá. Výsledek jednání však nebyl zcela uspokojivý, neboť námi kritizovaný postup nezabránil, aby materiál nešel do zdravotního výboru, kde však pro zanedbání základních práv poslanců – projednat návrh, byl odložen. A protože nám osud „transformace“ hygienické služby není lhostejný, pozvali jsme opětovně na dubnové jednání výboru sekce dr. Víta a dr. Šedivou, kde jsme tuto problematiku a její možnosti probírali.

V současné době je přijata novela zákona zahrnující problematiku koupacích vod. Otázka transformace bude řešena v další novele zákona. V rámci připomínkového řízení jsme naše požadavky uplatnili prostřednictvím odborového svazu. V současné době bude materiál včetně připomínek předložen vládě.

Komunikace výboru s členskou základnou probíhá nejen průběžným předáváním informací z jednání a dle potřeby internetovou poštou, ale dvakrát ročně i prostřednictvím celostátní konference a na celostátním odborném semináři.

I v dalším období se bude výbor sekce pracovníků v hygienické službě podílet na činnosti odborového svazu v oblasti mzdové a pracovněprávní. Aktivně se bude i nadále podílet, prostřednictvím Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, na připomínkových řízeních při přípravě nové legislativy.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 17. 3. 2024 / 7:13

Sekce pracovníků hygienické služby jednala s ministrem Válkem

Členové sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu jednali ve čtvrtek 14. března 2024 na Ministerstvu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a dalšími zástupci ministerstva.

Aktuality 15. 3. 2024 / 7:26

Hygienická sekce se zástupci MZ o odměňování i kompetencích

Společné jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví se konalo dne 14. února 2024.

Načíst další
 
Napište nám