Zpráva o VII. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

VII. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR začal ve čtvrtek 20. listopadu 2014 krátce po čtrnácté hodině v pražském Hotelu Olšanka půlhodinovou prezentací připomínající činnost odborového svazu od konce roku 2010 do sjezdu. Na sjezdu se sešlo na 200 delegátů a hostů. 

Všichni delegáti obdrželi materiály o plnění programu odborového svazu, o činnosti krajských rad a sekcí (viz níže jako soubor ke stažení).

Dlouholetou funkcionářku odborového svazu a členku výkonné rady Jaroslavu Doleželovou a dlouholetou funkcionářku odborového svazu a členku dozorčí rady Ivanu Doubkovou sjezd jmenoval Čestnými členkami Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Ve čtvrtek i v pátek večer se delegáti bavili i pokračovali v neformálních diskusích na společenských večerech.

Jednání sjezdu se zúčastnili ministři Andrej Babiš, Michaela Marksová Tominová a Svatopluk Němeček a zástupci sociálních partnerů.

Z jednání sjezdu se kvůli zahraniční cestě omluvil premiér Bohuslav Sobotka, který sjezdu poslal dopis (viz níže jako soubor ke stažení).

Omluvil se také prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a předseda Sdružení poskytovatelů sociální péče ČR Jiří Horecký, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, místopředseda ČMKOS Vít Samek a zástupci partnerských odborových svazů z Německa a Rakouska.

Předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR byla v pátek 21. listopadu na VII. sjezdu OS jednomyslně zvolena dosavadní předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, která byla jedinou kandidátkou na tuto funkci. Na přání delegátů se tak stalo veřejným hlasováním. Dagmar Žitníková zároveň od delegátů svazu za svoji řeč sklidila potlesk ve stoje.

Místopředsedy byli ze tří kandidátů zvoleni dosavadní místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková a Mgr. Lubomír Francl, člen výkonné rady za Jihočeský kraj. Dosavadní místopředseda Ladislav Kucharský na tuto funkci znovu nekandidoval.

Sjezd potvrdil nové členy výkonné rady a jejich náhradníky, kteří byli zvoleni na krajských konferencích.

Sjezd zvolil dozorčí radu odborového svazu ve složení: Marie Preisová, RNDr. Miroslav Studený, Lenka Štěpánková, Bc. Stanislav Taťoun, Pavel Vobecký, Zdeněk Vohnout a Soňa Vytisková. Náhradnicí je Dagmar Dědková.

Delegáti schválili základní dokumenty odborového svazu – stanovy, finanční řád a volební řád. Schválili zprávu o plnění programu odborového svazu (viz níže jako dokumenty přijaté na sjezdu), zprávu o hospodaření OS a zprávu o činnosti dozorčí rady odborového svazu (viz níže jako dokumenty přijaté na sjezdu).

Na sobotním jednání delegáti diskutovali o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách a o programových prioritách odborového svazu. Schválili program odborového svazu na další čtyři roky a přijali usnesení sjezdu (viz níže jako dokumenty přijaté na sjezdu).

Na závěr sjezdu předsedkyně Dagmar Žitníková pozvala na pódium všechny zaměstnance odborového svazu a poděkovala jim za kvalitní přípravu i zajištění bezproblémového konání celého sjezdu.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 24. 3. 2015 / 15:18

Dokumenty přijaté na VII. sjezdu OSZSP ČR

Sjezd odborového svazu projednal a schválil program činnosti na příští čtyři roky, stanovy odborového svazu, usnesení a zprávu o činnosti dozorčí rady.

Aktuality 19. 11. 2014 / 21:20

Vystoupení hostů a fotografie

Předsedkyní OSZSP ČR byla v pátek 21. listopadu 2014 na VII. sjezdu OS jednomyslně zvolena dosavadní předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedy byli zvoleni Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

 
Napište nám