Zrušení platby za státní pojištěnce by byl hazard rozbíjející systém a ohrožující péči

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně odmítá návrh Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví zrušit platbu za státní pojištěnce a přenést veškerou finanční zátěž na zaměstnance, zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné. Nápad obou ministerstev představuje rozbití celého současného systému financování zdravotnictví.

Hlavním problémem našeho zdravotnictví je jeho obrovské podfinancování, protože procento HDP vydávané na zdravotnictví v ČR (necelých 7 % HDP) je v rámci EU velmi nízké oproti jiným zemím. To konstatovala i zpráva OECD.

Existující problém má jediné řešení – zvýšit procento HDP na adekvátní úroveň alespoň okolo 9 %, což představuje průměr EU, hledat další zdroje financování zdravotnictví.

Navrhnout místo toho destrukci stávajícího systému považuje odborový svaz za zcela nepřijatelný hazard s budoucností systému zdravotnictví a dostupností zdravotní péče.

Pokud se stát vzdá této své role a povinnosti, tak nebude možné ovlivnit výši příjmu zdravotního pojištěni a zvláště v období krize, při stagnaci mezd a stoupající nezaměstnanosti, nebude možné dofinancovat zdravotní péči.

O jak hazardní záměr jde, ukazuje srovnání s problematikou důchodů. V jejich případě se za vážný problém považuje demografický vývoj, stoupající počet seniorů a snižující se počet lidí v produktivním věku, kteří zajišťují příjmy do důchodového systému.

Návrh ministerstev zrušit platbu za státní pojištěnce by uvrhl financování zdravotnictví právě do tohoto rizika. Přesněji do rizika ještě vyhrocenějšího než v případě důchodů, protože se neprodlužuje věk prožitý ve zdraví, ale věk, který provázejí choroby a s tím související stoupající potřeba zdravotní péče.

A ještě několik faktů. Příjmy zdravotního pojištění pro letošní rok jsou predikovány v částce 323 mld. Kč. Z této částky je do systému veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím státního rozpočtu za státní pojištěnce, kterých je 5, 9 mil osob (60 % obyvatelstva) uhrazena částka 73 mld. Stát měsíčně za jednoho pojištěnce odvede 1018 Kč, což je absolutně nedostatečné, neboť státní pojištěnci čerpají téměř 60 % objemu poskytnuté zdravotní péče.

Odbory naopak opakovaně navrhovaly platby za státní pojištěnce skokově zvýšit, posílit solidaritu ze strany státu, a tím zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči.

Důsledky zrušení plateb za státní pojištěnce by byly následující: Pokud by měli výpadek 73 mld. Kč vykrýt zaměstnanci, zaměstnavatelé a OSVČ, tak je potřeba, aby v průměru každý zaplatil navíc minimálně 1500 Kč/měsíčně.

Při deklaraci, že vláda chce OSVČ ulevit a hledá možnosti pro jednu sloučenou platbu za pojistné a daň, je předpoklad přenést finanční zátěž především na zaměstnance a případně zaměstnavatele, s čímž zásadně odborový svaz nesouhlasí.

Obecně se také můžeme domnívat, že současný návrh může být jen prvním krokem k naplnění dalších záměrů: nízké příjmy zdravotního pojištění budou dobrým zdůvodněním pro zvýšení spoluúčasti, zavedení připojištění atd.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 12:43

V záludném návrhu vidím pokus o likvidaci odborů

Události posledních měsíců mě nutí hodně přemýšlet. Dá se věřit politikům? Předvolební sliby nic neznamenají? Podepsané dohody nic neznamenají?

Aktuality 19. 5. 2024 / 20:51

Změny ve zdravotnictví opět k horšímu – publikovali jsme

Poslední návrhy Ministerstva zdravotnictví jsou ve svém celku nepřijatelné a směřují k další komercializaci českého zdravotnictví.

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Načíst další
 
Napište nám