Zvýšení důchodů od 1. 1. 2019

Všechny důchody, tj. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které byly přiznány před 1. lednem 2019, se zvyšují tak, že se základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 570 Kč z 2700 Kč na 3270 Kč a procentní výměra, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry. Zvýšení důchodů je upraveno nařízením vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019.

Pro zajímavost, další změnu přinesl zákon č. 191/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a spočívá ve zvýšení procentní výměry vypláceného důchodu o 1000 Kč měsíčně od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 85 let.

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 20:29

Připravované změny v rámci důchodové reformy

Ministerstvo práce a sociálních věcí na změnách, které se týkají důchodů, pilně pracuje, a tak se dá očekávat, že některé spatří světlo světa.

Aktuality 2. 8. 2021 / 8:21

Informativní důchodová aplikace

V červenci 2021 byla zprovozněna nová on-line služba Informativní důchodová aplikace (IDA) ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Aktuality 6. 2. 2020 / 13:21

Změny od 1. ledna 2020

S účinností k 1. lednu 2020 došlo v oblasti odměňování, pracovního práva a sociálního zabezpečení k mnoha změnám. S těmi nejdůležitějšími se vás pokusíme seznámit na následujících řádcích.

Načíst další
 
Napište nám