Dotazníkové šetření k mimořádným odměnám v sociálních službách

Odměny v sociálních službách nebyly jednoduchou záležitostí. Po uzavření dotačního titulu se na nás začaly obracet nejen naše odborové organizace, ale i další zaměstnanci ze sociálních služeb s dotazy na vyplácení odměn. Někteří ředitelé si dotační titul na mimořádné odměny vykládali po svém a odměnu chtěli vyplatit, tak jak to vyhovuje jim, v rozporu s tím, co říká zákoník práce v § 141 a následujících, v ustanovení upravujících splatnost mzdy, platu a jejich složek.

Stanoví, že „mzda a plat jsou splatné po vykonání práce, za kterou přísluší, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku“. Jsem přesvědčená, že nám výrazně pomohlo stanovisko legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, o které jsme za odborový svaz zažádali, a bylo nám náměstkyní Danou Roučkovou poskytnuto. My jsme ho následně šířili nejen do našich odborových organizací, ale také jsme ho zaslali Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Za odborový svaz jsme chtěli vědět, jak vypadá situace v terénu, proto jsme v termínu od 9. června do 9. července 2021 zorganizovali dotazníkové šetření. Do vyplnění dotazníku se zapojilo celkem 52 odborových organizací z celé České republiky působících v sociálních službách.

Podrobné výsledky šetření najdete níže jako soubor ke stažení.

V organizacích, kde působí naše odborové organizace a došlo k nějakým problémům, problematiku v současné intenzivně řešíme. Pokud by se vyskytly problémy ve vaší organizaci u našich členů, obraťte se na regionálního manažera/rku odborového svazu nebo na vedení odborového svazu.

Podzimní krajské konference nám poskytují prostor, kde bychom situaci s mimořádnými odměnami v sociálních službách ve zdravotnictví, na záchrankách a na hygienické službě mohli prodiskutovat a shromáždit další potřebné názory i podněty do budoucna.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 26. 10. 2023 / 14:06

Brífink po jednání odborářů s ministrem Jurečkou

Ve středu 25. října 2023 se na MPSV v Praze sešli odboráři ze sociálních služeb s ministrem Marianem Jurečkou. Po jednání následoval brífink.

Aktuality 17. 10. 2023 / 5:34

Seminář v Bratislavě o sociálních službách, financování a platech

Ve dnech 11. až 12. září 2023 se konal v Bratislavě mezinárodní seminář s názvem ,,Sociální dialog v sociální péči, odměňování zaměstnanců“.

Aktuality 10. 7. 2023 / 18:34

Sociální tripartita se zabývala legislativou a odměňováním

V tomto volebním období vlády se sešel již počtvrté tripartitní pracovní tým pro sociální otázky (sociální tripartita), a to dne 29. června 2023 na MPSV.

Načíst další
 
Napište nám