Čerpání Zajišťovacího fondu k 30. září 2016

Počet žádostí se v letošním roce oproti roku 2015 poměrně významně zvyšuje. Od začátku roku do konce září 2016 bylo na OSZSP ČR evidováno 1934 žádostí, což je stejný počet jako za celý rok 2015. Schváleno bylo k 30. 9. 2016 celkem 1242 žádostí a zamítnuto bylo 91 žádostí. Celkem bylo zatím na darech vyplaceno 1 266 300 Kč. Pozitivní zprávou je, že se v průběhu roku snížil počet zamítnutých žádostí, což svědčí o tom, že se naši členové již s podmínkami pro čerpání darů ze Zajišťovacího fondu seznámili a umějí je využít.

V tabulkách níže je uvedena podrobnější statistika. Chtěl bych jen podotknout, že údaje za měsíc září jsou velice předběžné, protože ještě nejsou zpracovány všechny žádosti, které byly na odborový svaz v září zaslány.

V současné době je již v provozu program pro evidenci členů Trewis ZO pro základní organizace, který využívá stále více základních organizací, což je také velice pozitivní. Je to možná i jeden z důvodů, proč se počet zamítnutých žádostí snižuje. V tomto programu je totiž mimo vedení členské evidence také možné kontrolovat, kdo z členů ZO již v kalendářním roce čerpal dar na nějakou událost, případně splňuje-li žadatel podmínku ročního členství v Zajišťovacím fondu, a zároveň i evidenci odvodů členských příspěvků. To pomáhá zamezit posílání neodůvodněných žádostí na čerpání darů, což znamená  i ulehčení práce pracovnic OS, které se žádostmi zabývají.

Proto bych zde chtěl apelovat na ty ZO, které ještě do programu Trewis ZO nevstoupily, aby tak učinily. Pomůže to jak jim, tak i nám na ústředí odborového svazu.

Věřím, že i přes některé drobné problémy Zajišťovací fond slouží našim členů a plní účel, ke kterému byl založen. Svědčí o tom i počet členů, který je v Zajišťovacím fondu evidován. Tento počet se již blíží číslu 20 000 členů.

Zajišťovací fond k 30. 9. 2016 vyplacené žádosti  

Období

Počet položek

Pracovní neschopnost

Ošetřování člena rodiny

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Dar dítěti při úmrtí člena

Živelní pohromy

Celkem

Kč 

leden

233

83 500

0

26 500

24 000

15 000

0

0

149 000

únor

65

21 500

0

8 600

9 000

0

0

0

39 100

březen

188

64 000

3 000

18 600

22 500

30 000

5 000

0

143 100

duben

389

131 000

14 000

35 300

43 500

30 000

0

0

253 800

květen

255

91 000

12 500

16 300

21 000

45 000

0

0

185 800

červen

81

28 500

2 500

6 600

10 500

0

0

0

48 100

červenec

185

58 000

10 000

15 600

33 000

15 000


0

131 600

srpen

87

75 000

9 500

29 400

39 000

15 000


0

167 900

září

174

47 000

4 500

25 400

36 000

15 000


20 000

147 900

celkem

1 657

599 500

56 000

182 300

238 500

165 000

5 000

20 000

1 266 300

 

Zajišťovací fond k 30. 9. 2016 schválené žádosti 

Období

Počet položek

Pracovní neschopnost

OČR

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Úmrtí člena dar dítěti

Živelní pohroma

Celkem

leden

186

63 000

2 000

20 100

31 500

0

0

0

116 600

únor

207

67 500

5 500

21 400

24 000

60 000

5 000

0

183 400

březen

302

108 000

12 500

20 200

24 000

45 000

0

0

209 700

duben

256

88 000

14 000

20 900

18 000

15 000

0

0

155 900

květen

210

66 500

8 500

18 800

40 500

15 000

0

0

149 300

červen

231

74 000

8 000

26 000

31 500

0

0

20 000

159 500

červenec

131

42 000

2 500

14 600

24 000

0

0

0

83 100

srpen

119

29 500

2 000

19 900

27 000

15 000

5 000


98 400

září

96

30 000

0

11 800

19 500

0

0

0

61 300

celkem

1 738

568 500

55 000

173 700

240 000

150 000

10 000

20 000

1 217 200

 

Zajišťovací fond k 30. 9. 2016 zamítnuté žádosti 

Období

Počet položek

Nedodržená lhůta 3 měs.

Nedodržená doba pro čerpání

Žadatel není členem ZF

Žadatel již v kalendářním roce čerpal

Trvání události je kratší než určuje statut ZF

Nesplněny důvody statutu

Neplnění povinností ZO (odvody, hlášenky)

1. čtvrtletí

50

9

24

1

14

0

2

0

2. čtvrtletí

21

3

6

1

7

1

3

0

3. čtvrtletí

20

8

7

0

5

0

0

0

celkem

91

20

37

2

26

1

5

0

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám