Evropská strategie sociální péče 2022

Evropská komise sdělila, že navrhne evropskou strategii sociální péče. Strategie se bude týkat uživatelů všech druhů sociální péče, poskytovatelů i zaměstnanců. Evropští odboráři a zaměstnavatelé požadují spolupráci. Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a Federace evropských sociálních zaměstnavatelů (FESE) se problémům sociální péče věnují dlouhodobě, na spolupráci jsou připraveni, proto iniciativu Evropské komise přijali pozitivně.

Zaměstnavatelé a odbory již zveřejnili společný dokument k připravované strategii, ve kterém upozorňují Evropskou komisi na potíže resortu sociálních služeb. Aby bylo možné dosáhnout cenově dostupných a vysoce kvalitních sociálních služeb, musí evropská strategie péče zdůraznit klíčovou úlohu péče, potřebu financí, zaměstnanců a měla by doložit data o předpokládané potřebě rozsahu jednotlivých druhů péče. Evropská strategie péče musí podle odborů a zaměstnavatelů vzít v úvahu integrovaný přístup k péči, poskytování zdravotní péče a sociální péče, poskytování neformální a formální péče, rezidenční, domácí a komunitní péči.

Pro zaměstnance je nutné zajistit kvalitní pracovní podmínky, přiměřené platy, odbornou přípravu a kariérní postup, zdravé a bezpečné pracoviště, zajištění náboru zaměstnanců a udržení stávajících.

Financování sociálních služeb je nutné brát jako investici do budoucnosti, nikoli jako pouhé náklady. Jedním z nutných bodů je zvýšení atraktivity povolání, zlepšení veřejného obrazu sociální péče. Posledním, ale důležitým bodem strategie musí být uvedení významu rozvoje sociálního dialogu a podpory kolektivního vyjednávání.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se aktivně zapojil do rozhovorů o podnětech a problémech sociální péče. Děkuji všem členům a členkám sekce sociál za podněty, za osobní účast při rozhovorech děkuji Mgr. Marcele Holčákové, Ing. Tomáši Havláskovi a místopředsedkyni odborového svazu Mgr. Janě Hnykové.

Podobné články

Aktuality 26. 10. 2023 / 14:06

Brífink po jednání odborářů s ministrem Jurečkou

Ve středu 25. října 2023 se na MPSV v Praze sešli odboráři ze sociálních služeb s ministrem Marianem Jurečkou. Po jednání následoval brífink.

Aktuality 17. 10. 2023 / 5:34

Seminář v Bratislavě o sociálních službách, financování a platech

Ve dnech 11. až 12. září 2023 se konal v Bratislavě mezinárodní seminář s názvem ,,Sociální dialog v sociální péči, odměňování zaměstnanců“.

Aktuality 10. 7. 2023 / 18:34

Sociální tripartita se zabývala legislativou a odměňováním

V tomto volebním období vlády se sešel již počtvrté tripartitní pracovní tým pro sociální otázky (sociální tripartita), a to dne 29. června 2023 na MPSV.

Načíst další
 
Napište nám