Evropské odbory připravují demonstraci a kampaň 

Jednání stálého výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální služby (EPSU HSS) se konalo v Bruselu 28. února 2024.

Konference v Kazachstánu

Na úvod byli účastníci informováni o společné konferenci EPSU, Mezinárodní organizace práce (ILO) a Světové zdravotnické organizace pro region Evropa. Dvoudenní konference se konala v říjnu loňského roku v Kazachstánu na téma zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců ve zdravotnictví. Zaměstnanci se musí seznamovat a pracovat s novými technologiemi, pracovat v nedostatečném počtu, vyrovnávat se s násilím ze strany třetích stran, šikany na pracovišti a ostatními psychosociálními riziky. Pandemie covidu uvedené problémy zhoršila. Na konferenci se diskutovalo o problémech odborů v Kazachstánu, jsou omezována práva odborů, práva na stávku, omezování sociálního dialogu a je nepřijatelné, aby byli odboráři za svou činnost ve věznicích.

Bukurešťská deklarace

Adam Rogalewski, vedoucí EPSU pro zdravotní a sociální politiku, konstatoval, že v regionu střední Asie a východní Evropy je dvakrát méně zdravotnických zaměstnanců, než je evropský průměr. Bukurešťská deklarace nabádá ke změnám v udržení pracovníků ve zdravotnictví a řešení nedostatku personálu, to vyvolalo diskusi o migraci, problémech migrace kvalifikovaného personálu.

Důležitá je ochrana duševního zdraví a zajištění bezpečných podmínek práce zaměstnanců, bez toho nebudou zaměstnanci schopni poskytovat vysoce kvalitní péči.

Projekt “BeWell”

Projekt “BeWell” je projektem Paktu Evropské unie pro dovednosti ve zdravotnictví, je strategií k celoživotnímu vzdělávání evropských odborníků v oblasti zdraví a péče. Při diskusi účastníci došli k požadavku, aby prohlubování vzdělávání, rekvalifikace a nutné kurzy pro výkon povolání byly pro zaměstnance bezplatné, nebo hrazené zaměstnavatelem.

Demonstrace a kampaně

Odbory byly vyzvány, aby se přidaly k evropské demonstraci, která je plánována na Světový den zdraví 7. dubna v Bruselu, a ke kampani Zdraví je více než zisk, zdraví není na prodej. 8. dubna se bude konat konference v Evropském parlamentu. Účastníci se shodli, že demonstrace a kampaň jsou nezbytné. Na evropské úrovni se projednávají nebezpečná úsporná opatření, zdravotnictví nesmí být omezeno rozpočtovými škrty, naopak musí být zajištěno dalšími veřejnými financemi. Odbory byly vyzvány k účasti nebo pořádání akcí v jednotlivých státech V Evropě je nutný pro zajištění zdravotní péče solidární systém financovaný z veřejných zdrojů, garance péče, standardizace, omezení zisků farmaceutických firem.

Krátce byly představeny úspěšné kampaně k náboru členů organizované německým svazem ve.rdi a českým OSZSP ČR (prezentaci viz ZDE).

Požadavky EPSU na Evropskou komisi

Podle požadavků EPSU na Evropskou komisi v době belgického předsednictví by se měl připravovaný akční evropský plán pro řešení nedostatku pracovníků ve zdravotnictví zaměřit na posílení kolektivního vyjednávání, posílení evropského odvětvového sociálního dialogu, vypracování směrnice o psychosociálních rizicích a směrnice o muskuloskeletálních poruchách. Důležitý je požadavek na navýšení finančních prostředků na posílení kontrol inspekce práce k vyhodnocování dopadů nedostatku personálu na zaměstnance.

Odboráři žádají podporu sociálních partnerů při zavádění postupů na ochranu proti násilí ze třetích stran, podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, podporu celoživotního vzdělávání.

Odbory požadují, aby firmy, které nemají uzavřeny kolektivní smlouvy, neměly přístup k veřejným zakázkám. Zisk ve zdravotnictví je třeba investovat do zlepšení pracovních podmínek.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:45

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví. V tento den Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací ...

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:17

EPSU odmítá úsporná opatření v investicích do veřejných služeb

Ve dnech 20. a 21. března 2024 v Bruselu jednal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Načíst další
 
Napište nám